อย่าให้ระบบและแนวคิดที่ดี กลายเป็นโครงการระยะสั้นๆ แล้วก็หายไป

มีหลายองค์กรที่พยายามนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อต้องการที่จะนำพาองค์กรของเราไปสู่ความยั่งยืน รุ่งเรือง แนวคิดใหม่ๆ ที่ว่านี้ อาจจะไม่ใช่แนวคิดอะไรที่ใหญ่โต หรือทำได้ยาก บางเรื่องเป็นแนวทางในการบริหารง่ายๆ ที่สามารถทำได้ไม่ยากนัก

หลายองค์กรเลยที่มักจะมีนโยบายว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เราจะสร้างค่านิยมองค์กรให้ชัดเจน เราจะมีระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เราจะเอาระบบ OKR มาใช้ เราจะปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ เราจะมีโครงสร้างเงินเดือน เราจะมีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เราจะ….ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้แค่เพียงตัวอย่างเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ของแนวคิดใหม่ๆ ที่หลายองค์กรพยายามที่จะริเริ่ม และส่งเสริมให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ บางองค์กรแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมาจากตัวผู้บริหารระดับสูงเองที่พยายามจะปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น บางองค์กรเกิดจากกลุ่มผู้จัดการที่พยายามจะปรับเปลี่ยน หลายองค์กรแนวคิดใหม่ๆ นี้เกิดจากกลุ่มพนักงานมือดีที่มีความคิดที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรให้ดีขึ้น

แต่ไม่ว่าแนวคิดเหล่านี้จะถูกริเริ่มมาจากจุดไหนก็ตาม ในหลายๆ องค์กร ในช่วงเริ่มต้น มักจะมีความตื่นเต้น ตื่นตัวกันเป็นพิเศษ คล้ายๆ กับว่ารู้สึกเห่อ กับแนวทางและระบบงานใหม่ๆ ที่เรากำลังจะนำเอามาใช้กัน ก็เลยมีแต่คนให้ความสนใจกันเป็นพิเศษ วิพากวิจารณ์กัน เรียนรู้กัน ฯลฯ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำไปใช้อย่างจริงจัง กลายเป็นโครงการระยะสั้นๆ เท่านั้น แทนที่จะทำให้เป็นระบบงานใหม่ และใช้งานกันจริงจัง ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้

  • ผู้นำไม่เข้มแข็งพอ สาเหตุแรกๆ ก็คือ ผู้นำองค์กรไม่เข้มแข็งพอ ไม่มีวินัยมากพอที่จะใช้ระบบใหม่ๆ คล้ายๆ กับว่า เห็นคนอื่นว่าดี หรือเห็นว่าช่วงนี้ตลาดนิยมกัน ก็เลยอยากใช้บ้าง แต่ไม่ลงลึกมากพอว่า มันคืออะไร มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างภายในองค์กร คนของเราพร้อมหรือไม่ ฯลฯ สุดท้ายทำไปสักพักพอหมดช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้น ก็จะกลับไปสู่ระบบงานเดิมๆ ที่เคยทำไว้ จากนั้นก็มีคำพูดออกมาในลักษณะที่ว่า “ระบบงานใหม่นั้นน่ะหรอ เราทำแล้ว แต่เอาเข้าจริงๆ มันก็ไม่ได้ผลอะไร มันเป็นแค่เพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถทำให้เกิดจริงได้ในทางปฏิบัติหรอก” ทั้งๆ ที่ตนเองก็ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังด้วยซ้ำไป

  • ขาดการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบก่อนที่นำระบบใหม่มาใช้งาน สาเหตุที่สองก็คือ เรามักจะมองแค่เพียงผลที่คนอื่นเขาบอกว่า มันดีนะ มันเป็นระบบที่เยี่ยมมาก มีองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาทำแล้วสำเร็จ ฯลฯ เรามองแค่เพียงผลสุดท้ายที่เขากล่าวอ้างเท่านั้น แล้วก็บอกว่า ดังนั้น เราต้องเอาระบบนี้มาใช้ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จอย่างองค์กรต่างๆ ได้บ้าง โดยที่เราไม่เคยศึกษาลงในเชิงลึกเลยว่า องค์กรที่เขานำเอาระบบงานใหม่นี้มาใช้นั้น เขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ เขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง คนของเขาจะต้องเป็นอย่างไร คิดอย่างไร และมีระบบควบคุมอย่างไร ฯลฯ คิดแค่เพียงว่า มันดี แล้วก็บอกหน่วยงานที่เป็นแม่งานว่า คุณไปเอามาใช้ในองค์กรของเรานะ แต่ขาดการวางแผนการใช้งานอย่างเป็นระบบ สุดท้ายมันก็ไม่เกิด

  • ขาดการให้ความรู้และทักษะแก่พนักงานในองค์กร ระบบงานใหม่ๆ ส่วนใหญ่ต้องถูกใช้งานโดยพนักงาน ดังนั้น พนักงานจะต้องเข้าใจอย่างดี ว่ามันคืออะไร และมันดีอย่างไร มีข้อจำกัดอะไรบ้างในการใช้งาน ถ้าเรามัวแต่ทำสิ่งเหล่านี้กับกลุ่มผู้บริหาร และไม่เคยให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบงานใหม่ๆ เหล่านั้น เราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานไม่ทำตามระบบใหม่ ระบบมันก็ไม่เกิด และไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงอยู่ดี

  • ความเคยชิน ไม่อยากเปลี่ยน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ระบบการบริหารจัดการและเครื่องมือในการบริหารจัดการไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ก็คือ การที่ทั้งผู้บริหารระดับสูง กลาง ต้น และพนักงาน ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เวลามีระบบใหม่ๆ เข้ามา ก็พยักหน้าโอเคกันหมด แต่พอถึงเวลาให้ใช้งานจริง ไม่มีใครยอมใช้สักคน ยังคงใช้งานระบบงานเดิมๆ คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม พอเวลาผ่านไป ไม่มีใครไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ทำไว้ สุดท้ายทุกอย่างก็กลับสู่ระบบเดิมแบบเก่า แบบเดิมที่ทำไว้

ถ้าองค์กรของท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน ต้องการที่จะวางระบบงานใหม่ๆ ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการแบบใหม่ๆ และต้องการทำให้สำเร็จจริงๆ ไม่อยากให้เป็นแค่เพียงโครงการระยะสั้นๆ แล้วก็หายไป ก็ต้องเริ่มกันที่บทบาทและความแข็งแกร่งของผู้นำองค์กรที่จะต้องกัดไม่ปล่อย ต้องมีความเข้มแข็งมากพอที่จะต่อกรกับแรงต้านจากหลายๆ แหล่ง พร้อมกันนั้น ก็ต้องไม่ลืม สื่อสาร ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ อยู่เสมอ เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการทำระบบใหม่ อีกทั้งอาจจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปในระบบคิด ระบบการทำงานประจำวันของพนักงานให้ได้ รวมถึงระบบบริหารผลงาน และประเมินผลงานของพนักงานด้วยเช่นกัน ถ้าจำเป็น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบงานใหม่ที่เราอุตส่าห์คิดแล้วว่า เป็นระบบที่ดี ทำให้องค์กรยั่งยืนได้นั้น มันเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ ไม่ใช่แค่เพียงโครงการที่ดูดี ระยะสั้น แค่ได้ชื่อว่าทำระบบใหม่แล้ว แต่ไม่สามารถเอามาใช้งานได้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: