องค์กรแบบไหนที่ดึงดูด Gen Z ให้อยากเข้าทำงานด้วย

มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาว่า ตอนนี้อยากที่จะรับเด็กรุ่นใหม่ ที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเข้าทำงานกับบริษัท เพราะต้องการที่จะพัฒนากันตั้งแต่แรกเลย อีกอย่างก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่เพิ่งจบ จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานด้วย เลยสอบถามมาว่า เด็กรุ่นใหม่(Gen Z) ต้องการอะไรบ้างที่จะดึงดูดเขาเข้ามาทำงานกับองค์กรได้

ก็พอดีกับที่เมื่อสักต้นปีที่ผ่านมา ผมได้ร่วมงานกับทาง Jobs DB ประเทศไทยในโครงการวิจัยที่มีชื่อว่า Law of Attraction ซึ่งเป็นการทำวิจัยเพื่อดูความต้องการของผู้สมัครงานในแต่ละรุ่น ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่จะทำให้กลุ่มผู้สมัครงานในแต่ละรุ่นอยากเข้ามาทำงานกับองค์กร

จากผลการวิจัยนี้ผมดึงเฉพาะ 3 อันดับแรกที่อยู่ในใจของ Gen Z ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้อยากเข้าทำงานกับองค์กร

  • Career/Development opportunities นี่คือปัจจัยที่ Gen Z ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ก็คือ การที่เขาได้ทำงานกับองค์กรที่มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพการทำงานที่ตนเองชอบ หรือ รัก Gen Z จะตัดสินใจทำงานกับองค์กรที่เขามั่นใจว่า จะฝากอนาคตในด้านอาชีพการการ และการเติบโตของการทำงานไว้ได้ รวมทั้งต้องการโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดออกไปให้ตนเองได้เก่งขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ ดังนั้นถ้าองค์กรใด มีระบบ Career Path ที่ชัดเจน มีเกณฑ์ในการพัฒนาเพื่อการเลื่อนระดับตามสายอาชีพ และทำให้ Gen Z เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ถ้าเขาทำงานอยู่ที่นี่ ในอนาคตข้างหน้าเขาจะสามารถเติบโตไปทางไหนได้บ้าง และจะมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง

  • Salary and Compensation ปัจจัยอันดับที่สองก็คือ เรื่องของค่าจ้างเงินเดือน แน่นอนว่าปัจจัยนี้ ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือน แต่ Gen Z กลับไม่ได้มองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยแรกในการตัดสินใจ ก็เลยทำให้หลายองค์กรเกิดความสงสัยว่า ทำไมเราเสนอเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูง แต่ Gen Z ส่วนใหญ่กลับไม่ตัดสินใจเลือกงานที่นี่ สาเหตุที่พบก็คือ ถ้าองค์กรไหนจ่ายสูง แต่ไม่มีความก้าวหน้า หรือ เขาดูแล้วว่า ทำงานที่นี่โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพมีน้อย โอกาสในการพัฒนาตนเองมีน้อย เขาก็จะไปเลือกองค์กรที่อาจจะเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยหน่อย แต่ในระยะยาวแล้ว เขาได้รับการพัฒนาและได้โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่านั่นเอง

  • Job Security ปัจจัยอันดับที่ 3 ก็คือ ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานกับองค์กร Gen Z จะมองในระยะยาวหน่อยว่า องค์กรที่เขาทำงานนั้น ต้องมีความมั่นคง ก็คือ เป็นองค์กรที่มีความชัดเจนในเป้าหมายของการทำงาน ชัดเจนในวัตถุประสงค์ ชัดเจนในภาวะผู้นำของผู้บริหาร และนโยบายในการทำธุรกิจ อาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โต แต่ถ้ารู้สึกว่า มีความมั่นคงในระยะยาว เขาก็จะเลือกทำงานกับบริษัทกลุ่มนี้

นี่คือ 3 อันดับแรกของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรทำงานของ Gen Z

ดังนั้นถ้าองค์กรใด ต้องการเด็กจบใหม่เข้ามาฝึก เข้ามาเป็นกำลังคนในการทำให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไป ต้องการความคิดใหม่ๆ สดใส ฯลฯ ก็คงต้องมีการปรับปรุงองค์กรให้ได้ตามปัจจัยข้างต้น อย่างน้อยๆ ก็ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ที่ชัดเจน

  • ระบบการพัฒนาพนักงาน และ Career Path ยังมีหลายองค์กรในบ้านเราที่ยังขาดระบบนี้อยู่ บางองค์กรมีแค่ภาพคร่าวๆ ที่ขาดความชัดเจน เวลาพนักงานถาม ก็ตอบไม่ค่อยจะได้ชัดเจนเท่าไหร่นัก ดังนั้น ถ้าเราต้องการดึงดูด Gen Z ได้ดี ก็ต้องมีระบบการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน ใครอยากโตในสายไหน ก็มีแนวทาง และเส้นทางกำหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการพัฒนา เพื่อรองรับการเติบโตตามสายอาชีพด้วย ไม่ใช่ทำงานครบจำนวนปี แล้วก็ได้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบนี้ Gen Z มองว่า ไม่ได้รับการพัฒนาตนเองอะไรเลย

  • มีโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารค่าตอบแทนที่เน้นผลงานจริงๆ Gen Z อยากได้เรื่องของความเป็นธรรมทางด้านการบริหารค่าตอบแทนตามผลงานกันจริงๆ ไม่ต้องการองค์กรที่บริหารค่าตอบแทนในลักษณะตามอาวุโสอีกต่อไป ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่ขยับไปตามความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และมีระบบค่าตอบแทนที่ตอบแทนผลงานของพนักงานจริงๆ เพราะเขามองว่า เมื่อก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว เมื่อได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแล้ว ค่าตอบแทนก็ต้องเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลงานที่เขาทำได้เช่นกัน

  • มีความมั่นคงในด้านต่างๆ องค์กรจะต้องแสดงความชัดเจน ตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรเลย ว่าทิศทางในการทำธุรกิจขององค์กรจะไปทางไหนอย่างไร ตัวผู้นำที่มีความมุ่งมั่นสูง และเป็นที่พึ่งให้เขาได้ Gen Z อาจจะไม่ได้ต้องการความมั่นคงทางการเงินขององค์กร แต่เขาต้องการความมั่นคง และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ผู้นำองค์กรมากกว่า ว่าเขาจะสามารถฝากชีวิตการทำงานกับที่นี่ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง ดังนั้น ผู้นำองค์กรจะต้องชัดเจนมากๆ ในการทำงาน ทำธุรกิจ ต้องมีภาพอนาคตที่ชัดเจน มี passion สูงๆ และต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้ Gen Z รู้สึกว่า เขาอยู่กับสภาพแวดล้อม และอยู่กับผู้บริหารที่มีไฟ มี passion และมีความมุ่งมั่นสูง ซี่งแบบนี้ก็คือ ความมั่นคงทางด้านจิตใจของเขาในการทำงานนั่นเอง

องค์กรของท่านถ้าต้องการ Gen Z เข้าทำงาน ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน

และถ้าองค์กรของท่านมีพนักงานหลายรุ่น ก็คงต้องออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของพนักงานในแต่ละรุ่นได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: