พนักงานที่เราสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ อาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเขาก็ได้

เคยสอนงานพนักงานหรือไม่ครับ สอนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ถ้าพนักงานที่เราสอนเรียนรู้ได้ไว เราในฐานะคนสอนงานก็จะรู้สึกดี และไม่เหนื่อยมาก แต่ถ้าพนักงานที่เราสอนงานให้นั้น เรารู้สึกว่า สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ ต้องย้ำบ่อย ต้องพูดบ่อย ทำผิดซ้ำๆ ทั้งๆ ที่เราก็สอนแนะนำอยู่เสมอ ฯลฯ สาเหตุอาจจะเป็นเพราะเราในฐานะผู้สอน ลืมศึกษาและวิเคราะห์สไตล์การเรียนรู้ของพนักงานคนนั้นก็เป็นได้ครับ

ลักษณะของการเรียนรู้ของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไป ทำไมบางคนเรียนรู้ได้เร็วมาก บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ในเรื่องเดียวกันแต่ละคนจะใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น คำตอบก็คือ วิธีการและลักษณะของการเรียนรู้ของคนเรานั้นมีความแตกต่างกันออกไป และถ้าสไตล์การเรียนรู้ของเราไปตรงกับวิธีการสอนและแนวทางในการพัฒนาในองค์กร เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้เร็วขึ้น

เราลองมาดูรูปแบบการเรียนรู้ของคนเราว่ามีกี่รูปแบบ

  • Visual Learner รูปแบบแรกในการเรียนรู้ของคนเราก็คือ แบบในสายตา คนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้ จะเป็นคนที่ใช้ตา ใช้การมองเห็น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นคนที่ถนัดในการเรียนรู้แบบนี้ จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้โดยการอ่าน การมองไดอะแกรมต่างๆ การใช้ภาพ คนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะนี้จะคิดเป็นภาพ และชอบอยู่เงียบๆ เวลาที่กำลังเรียน ชอบจดโน้ต และมักจะนั่งแถวหน้าๆ เวลาที่ต้องเข้าชั้นเรียน เวลาที่เตรียมนำเสนองาน ก็มักจะใช้การวาดเป็นภาพ การทำ mind map เพื่อให้ตนเองเห็นภาพชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  • Auditory Learner ลักษณะของการเรียนรู้แบบนี้คือ เน้นไปที่การใช้การฟังเป็นหลัก ดังนั้นคนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้ จะชอบฟัง เวลาที่ฟัง ก็จะฟังจริงๆ จะไม่ค่อยจดไปด้วยฟังไปด้วย แต่จะฟังให้จบ และทำความเข้าใจก่อนจากนั้นถ้าจะต้องจด หรือสรุป ก็ค่อยลงมือเขียนจากที่เข้าใจ คนที่ถนัดเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ มักจะใช้การฟังเสียงเป็นหลัก และมักจะเรียนรู้โดยการพูดซ้ำๆ คล้ายกับการท่อง เพื่อให้ตนเองได้ยิน เวลาที่จะต้องเตรียมการนำเสนอ คนที่เรียนรู้ในลักษณะนี้จะชอบที่จะออกเสียงพูด เพื่อที่จะให้ตนเองได้ยิน เป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรเยอะๆ เพราะไม่ถนัดที่จะเรียนรู้ผ่านการอ่าน แต่จะชอบฟังมากกว่า

  • Kinesthetic Learner เป็นลักษณะการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำจริง คนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ จะเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี โดยการลงมือทำจริงๆ มากกว่า การอ่าน หรือการฟัง คนกลุ่มนี้ อ่านและฟังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ จนกว่าจะได้ลงมือทำจริงๆ ก็จะเข้าใจได้เร็วขึ้น คนกลุ่มนี้จะต้องอาศัยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับเหตุการณ์ในชีวิตจริง เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพได้มากขึ้น ลักษณะเด่นก็คือ ชอบที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ชอบที่จะออกภาคสนาม ชอบที่จะจับโน่นจับนี่ ดังนั้นถ้ามีเกมส์ให้เล่นในระหว่างการเรียนรู้ก็จะทำให้คนคนนี้มีความสุข และจะเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้น คนที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่นานๆ ถ้าให้นั่งเรียนอยู่กับที่ทั้งวัน จะทนไม่ได้ และจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย

เมื่อเราเข้าใจรูปแบบและลักษณะของการเรียนรู้หลักๆ ของคนเราแล้ว เราก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาพนักงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสอนงาน หรือ Coaching เพื่อที่จะทำให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และสามารถที่จะสร้างผลงานให้กับองค์กรได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: