อยากให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร ทำ Engagement Survey ก็เพียงพอแล้วจริงหรือ

เรื่องราวของการทำ Engagement Survey นั้น ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ HR ของบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ มีนโยบายจะทำ บางองค์กรนั้นถูกกำหนดเป็นนโยบายเลยว่า จะต้องมีการทำ Engagement Survey เพื่อดูคะแนน ซึ่งก็มีการกำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้อีกเช่นกัน ว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่

แต่ก็ยังมีสิ่งที่เข้าใจผิดอยู่อีกเช่นกัน เกี่ยวกับการทำการสำรวจเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Engagement Survey หรือ Employee Satisfaction Survey ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมักจะมองว่า เมื่อบริษัททำการสำรวจเหล่านี้แล้ว ก็น่าจะทำให้พนักงานในบริษัทมีความผูกพัน มีความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัทมากขึ้นได้

จริงๆ แล้ว ผลการสำรวจที่เราได้มานั้น มันเป็นเพียง “ข้อมูล” เท่านั้น เป็นเพียงข้อมูลที่บอกเราว่า พนักงานคิดอย่างไรกับบริษัท ในด้านต่างๆ เขารู้สึกอย่างไร และอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้น

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บริษัทต้องนำมาใช้เพื่อวางแผนในการแก้ไขต่อไป เพื่อให้พนักงานรู้สึกดีขึ้นกับองค์กร

ผมเห็นหลายบริษัทมากที่พอได้ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานแล้ว ก็เอามาคุยกันว่าทำไม เพราะอะไรผลถึงเป็นเช่นนี้ บางบริษัทไม่เชื่อผลการสำรวจที่ออกมาก็มีนะครับ ก็เลยไม่ใส่ใจที่จะเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ก็ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิม

พอปีถัดไป ก็มาทำสำรวจอีก โดยหวังว่า คะแนนความผูกพันจะสูงขึ้น แต่เอาเข้าจริง คะแนนกลับลดลงกว่าเดิม แล้วผู้บริหารก็พูดเหมือนกับว่า เราก็ทำ Engagement Survey แล้ว แต่ทำไมความผูกพันของพนักงานถึงไม่สูงขึ้น แบบนี้ทำ Survey ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผลการสำรวจนะครับ ประเด็นอยู่ที่ การเอาผลการสำรวจไปใช้มากกว่าครับ

เมื่อเรารักที่จะทำสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เราก็ต้องรักที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการปรับปรุง เพราะถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราไม่นำมาใช้จริงๆ ความรู้สึกของพนักงานมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมมากกว่า เพราะบริษัทมาสอบถามเขาไปแล้ว แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ออกมาเลย

ประเด็นถัดมาก็คือ แล้วใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

คำตอบที่พบส่วนใหญ่ก็คือ ฝ่ายบุคคล คำถามก็คือ ฝ่ายบุคคลฝ่ายเดียว จะสามารถทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรได้จริงๆ หรือ เหตุผลที่ผู้บริหารตอบว่าฝ่ายบุคคลก็เพราะ ฝ่ายบุคคลดูแลเรื่องของพนักงาน ดังนั้น ก็เลยเป็นฝ่ายนี้ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้พนักงานรู้สึกดีกับบริษัทด้วย คำถามคือ มันใช่แบบนี้จริงๆ หรือ

ในทางปฏิบัติแล้ว การที่องค์กรจะทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันได้นั้น จะต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะ

  • ผู้บริหารระดับสูง จะต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้คืออะไร และเข้าใจว่าการที่จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้นั้น จะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องวิธีการอย่างไรบ้าง มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้าง และจะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านนี้ให้ชัดเจน

  • ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างานทุกระดับ กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลลูกน้องโดยตรง ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถสร้างความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดี ต่อทั้งการทำงาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานในฝ่าย ฯลฯ การที่พนักงานจะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรหรือไม่นั้น ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุด

  • ฝ่ายบุคคล ที่ขาดไม่ได้ก็คือฝ่ายบุคคล จะต้องเป็นผู้ที่เอาข้อมูลจากผลการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการทำงานต่างๆ ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้ผู้จัดการระดับกลางเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานด้วย เพราะมีเพียงฝ่ายบุคคลฝ่ายเดียว จะไม่สามารถทำอะไรในเรื่องนี้ได้เลย

ดังนั้นต่อไป เมื่อได้ข้อมูลผลการสำรวจความผูกพันมาแล้ว ก็อย่าเพิ่งดีใจว่า เราได้ทำแล้ว เพราะมันเพิ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาข้อมูลที่ได้มาใช้งานต่อให้ได้ หาจุดและประเด็นสำคัญๆ ที่จะพัฒนา เพื่อให้คะแนนความผูกพันของพนักงานสูงขึ้นในปีถัดไป และที่สำคัญก็คือ อย่าลืม ทำให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และรู้ว่า ตนเองมีส่วนในการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้อย่างไรบ้าง

แล้ว Engagement Survey ก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์กรครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: