คำว่า Equal Pay หมายถึงอะไรกันแน่

มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า คำว่า Equal Pay นั้น มันหมายถึงอะไร เพราะมีผู้จัดการ และพนักงานของบริษัทมักชอบใช้คำนี้มาเป็นข้ออ้างสำหรับการคุยเรื่องค่าจ้างเงินเดือน ว่า “เราจะต้องมี Equal Pay” ในองค์กรของเรา พอถามกลับไปว่า เขาต้องการจะสื่ออะไร คำตอบที่ได้ก็คือ พนักงานต้องได้ค่าจ้างเงินเดือนที่เท่ากัน เงินเดือนค่าจ้างของพนักงานในองค์กร จะต้องไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัส จะต้องได้เท่าๆ กัน นี่คือสิ่งที่เขาเข้าใจคำว่า Equal Pay ท่านผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับ

โดยหลักการของการบริหารค่าจ้างเงินเดือน จะเน้นคำว่า Equal Pay เยอะมาก อาจจะเคยได้ยินคำว่า Equal Pay for Equal work กันมาบ้างนะครับ เราลองมาดูนัยของคำว่า Equal pay ที่เจ้าของแนวคิดในการบริหารค่าตอบแทนเขาใช้คำนี้กันในความหมายใดบ้าง

  • ใช้ในความหมายของการทำงาน ก็คือ คำว่า Equal Pay for Equal work ในองค์กรเดียวกัน ถ้าทำงานเหมือนกัน รับผิดชอบเหมือนกัน ก็ควรจะได้ค่าตอบแทนที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งคำว่า Equal ในที่นี้จะหมายถึงเท่าเทียมกับมากกว่า ที่จะหมายถึงเท่ากันเป๊ะๆ ตามตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ นั่นก็คือ ถ้าทำงานในองค์กรเดียวกันแล้ว ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน และความรับผิดชอบ ดังนั้นด้วยความหมายนี้ ก็เป็นการบอกเป็นนัยว่า ถ้าหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นคำว่า Equal Pay จึงไม่ได้มีความหมายว่า พนักงานทุกคนจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรมในเมื่อเทียบกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

  • ใช้ในความหมายของความเท่าเทียมในเรื่องต่างๆ เช่น ถ้าทำงานแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาว หรือผิวดำ ก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่เท่ากัน หรือ ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ สัญชาติใด ถ้ารับผิดชอบงานแบบเดียวกัน ก็ต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากัน หรือ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือชาย ถ้าทำงานเหมือนกัน ก็ต้องมีระดับค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน ที่ตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทนได้

  • ใช้ในความหมายของการให้รางวัลตามผลงาน ในความหมายนี้ก็จะใช้สำหรับตอบแทนผลงานของพนักงาน เช่น พนักงานที่มีผลงานที่ดีกว่า ก็ควรจะได้รับรางวัลตอบแทนผลงานที่สูงกว่า พนักงานที่ทำผลงานได้ด้อยกว่า การที่องค์กรให้พนักงานทุกคนที่มีผลงานที่แตกต่างกัน และให้รางวัลผลงานเท่ากัน เราอาจจะอ้างว่า นี่ไง จ่ายค่าตอบแทนเท่ากัน แต่จริงๆ มันไม่เป็นธรรมด้านผลงาน ก็คือ คนที่ได้ผลงานดี กับไม่ดี กลับได้รางวัลที่เท่ากับ แบบนี้เราจะเรียกว่า ไม่ Equal Pay นั่นเอง

ดังนั้นความหมายของคำนี้ จึงมักจะใช้อ้างอิงในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท ว่าถ้ามีการใช้คำว่า Equal Pay นั่นแปลว่า องค์กรเราจะไม่มีนโยบายบริหารค่าตอบแทนที่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติตามอายุงาน ตามความชอบความเสน่หา ตามเพศ ตามเชื้อชาติ สัญชาติ ฯลฯ นั่นก็คือ เราจะปฏิบัติต่อทุกคนในระบบค่าตอบแทนด้วยกฎเกณฑ์อันเดียวกัน และความเป็นธรรมในแบบเดียวกัน

โดยสรุป คำว่า Equal Pay น่าจะมีความหมายไปในทางด้านของความเป็นธรรมมากกว่า ว่า ต้องให้เท่ากันไปหมดทุกคน และความเป็นธรรมก็คือ ต้องเป็นธรรมในหน้าที่ความรับผิดชอบแบบเดียวกัน ต้องเป็นธรรม ไม่ว่าพนักงานจะมีเพศ อายุ สีผิด และเชื้อชาติที่แตกต่างกัน และต้องเป็นธรรมในการให้รางวัลผลงานของพนักงาน

นี่คือ ความหมายของคำว่า Equal Pay นั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: