ทำอย่างไรดี ถ้าพนักงานที่ทำงานที่บ้าน มีผลงานที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง Covid 19 ที่ผ่านมา แทบจะทุกองค์กรต้องปรับตัวให้พนักงานทำงานที่บ้านกันในช่วงสองเดือน พอหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการนี้ลง มีหลายองค์กรที่ให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงมีให้พนักงานบางส่วนสลับกันทำงานที่ออฟฟิศ กับที่บ้านอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ก็มีอีกบางองค์กรที่เริ่มที่จะกำหนดนโยบายการทำงานจากที่บ้านให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะมองว่า มันน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราให้พนักงานทำงานที่บ้าน ก็คือ เราได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์กรและผู้บริหารเอง ก็ต้องมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน และกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานในระยะสั้นๆ และระยะยาว ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมองเห็นภาพผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและตรงกัน ซึ่งเท่าที่สังเกตจากหลายองค์กรที่ให้พนักงานทำงานที่บ้าน ก็เริ่มเห็นว่าเหล่าบรรดาผู้จัดการทั้งหลาย เริ่มเข้าใจ และสามารถที่จะกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงานของพนักงานได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีต

พอเราเริ่มเห็นภาพผลงานของพนักงานมากขึ้น เราก็เริ่มเห็นว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานที่ดี คนไหนมีผลงานที่ยังไม่ดี เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่า แล้วถ้าพนักงานที่ทำงานที่บ้าน แล้วเกิดผลงานไม่ดีอย่างต่อเนื่อง เราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรดี ก็เลยเอาแนวทางมาให้ปรับใช้กันครับ

  • นั่งคุยวัตถุประสงค์และเป้าหมายกันใหม่อีกครั้ง สิ่งแรกที่ต้องทำในกรณีที่พนักงานผลงานออกมาไม่ดี ในขณะที่ทำงานที่บ้าน แล้วเราไม่ได้เจอกัน ก็คือ นายกับลูกน้องจะต้องทำการคุยกัน ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยอาจจะเป็นการสอบถามจากหัวหน้าก่อนว่า ตัวพนักงานเอง เข้าใจเป้าหมายของการทำงานว่าอย่างไร และมองเห็นภาพผลลัพธ์ที่จะต้องทำให้ได้นั้น อย่างชัดเจนหรือไม่เพียงใด เพราะสาเหตุแรกที่ทำให้พนักงานมีผลงานที่ไม่ดีตามเป้าหมาย ก็คือ พนักงานไม่เข้าใจเป้าหมาย หรือ มองภาพเป้าหมายไปคนละทางกับนาย
  • ต้องหมั่นพูดคุย และให้ Feedback ในกรณีที่พนักงานเข้าใจเป้าหมายตรงกันแล้ว สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำต่อก็คือ จะต้องหมั่นติดตามความคืบหน้าจากพนักงานคนนั้นๆ ซี่งก่อนจะทำตรงนี้จะต้องแจ้งพนักงานให้ทราบก่อนว่า เราต้องการที่จะช่วยให้ผลงานออกมาได้ตามเป้าหมาย ไม่ได้ต้องการจะจับผิดงานของพนักงาน มิฉะนั้น ถ้าพนักงานเข้าใจผิด จะทำให้ผลงานยิ่งแย่กว่าเดิม เมื่อพนักงานเข้าใจในเจตนาของนายแล้ว คราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้พนักงานผลงานออกมาไม่ดีตามเป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปก็มาจาก 3 ประการก็คือ (1) ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานหรือเปล่า (2) ขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือเปล่า เช่น ทำงานที่บ้านแล้วไม่สะดวก ไม่มีแรงกระตุ้น สภาพแวดล้อมทำให้เกิดอาการหมดพลัง (3) เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่พร้อมหรือเปล่า ลองพิจารณาจาก 3 สาเหตุข้างต้นดูว่าอะไรคือสาเหตุหลัก จากนั้นก็ต้องมีการหาทางแก้ไขโดยการสอนงานและพัฒนาพนักงาน
  • ต้องวางแผนในการพัฒนาพนักงานคนนั้นให้ชัดเจน เมื่อเราทราบสาเหตุหลักๆ แล้ว ก็ต้องมาคุยกับพนักงานว่า เราจะวางแผนพัฒนากันอย่างไรดี ทั้งด้านทักษะความรู้ หรือด้านแรงจูงใจในการทำงาน โดยหัวหน้าจะต้องเป็นคนสอนงานให้ส่วนหนึ่ง และบางเรื่องถ้าสอนเองไม่ได้ ก็ต้องหาทางพัฒนาพนักงานคนนั้น เพื่อให้สามารถทำงานนั้นได้ดีขึ้น
  • สื่อสารบ่อยๆ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ หัวหน้ากับลูกน้องที่ผลงานไม่ค่อยดีคนนั้น จะต้องมีการสื่อสารการบ่อยๆ จากที่เคยทำมา ก็คือ เช้าหนึ่งครั้งเพื่อสร้างพลังและย้ำเป้าหมายของงานในแต่ละวัน และเย็นก่อนเลิกงานอีกหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่างานที่ทำมีปัญหาอะไรหรือไม่ จะได้วางแผนแก้ไขในวันถัดไป

ต้องยอมรับว่า พนักงานที่เราสามารถให้เขาทำงานที่บ้านได้ และมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนั้น หัวหน้างานจะเหนื่อยหน่อยครับในการที่จะช่วยเขาให้มีผลงานที่ดีขึ้น

ย้ำว่าต้องเข้าช่วยเหลือนะครับ ไม่ควรปล่อยให้อยู่เอง คิดเอง แก้ไขเอง ยิ่งพนักงานคนนั้นทำงานอยู่ไกลจากหัวหน้าด้วย เวลาที่เขามีปัญหาด้านผลงาน แล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนั้น มันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่ รู้สึกเคว้งคว้าง และด้วยความรู้สึกนี้ จะยิ่งทำให้พนักงานคนนั้นมีผลงานที่แย่ลงไปกว่าเดิมอีก

ดังนั้น ผู้จัดการ หรือ หัวหน้าของพนักงานคนนั้น จะต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีผลงานไม่ดีไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน หรือที่ออฟฟิศ เพราะนี่คือหน้าที่สำคัญของการเป็นหัวหน้า คือ การทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ เมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี หัวหน้า ก็จะมีผลงานที่ดีไปด้วยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: