ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 2

เมื่อวานนี้ เราได้คุยกันไปถึงความสำคัญของสวัสดิการ และสาเหตุที่องค์กรบางแห่งมักจะลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการพนักงาน บางองค์กร ก็มัวแต่ไปพิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนจนลืมไปว่า ยังมีเรื่องของสวัสดิการอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เช่นกัน

วันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของประเด็นสวัสดิการที่สำคัญๆ ซึ่งผมได้ให้คำที่จำง่ายๆ ไว้ 4 คำก็คือ “เกิด จน แก่ ตาย” เพื่อให้ง่ายในการคิดถึงระบบสวัสดิการพื้นฐานของพนักงาน แล้วเราค่อยไปต่อยอดในเรื่องของการทำระบบสวัสดิการให้ยืดหยุ่นในตอนต่อไป

เจ็บ

สวัสดิการด้านนี้ก็คือ เรื่องของสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงาน ที่เป็นลักษณะของการดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของพนักงานในองค์กร ทุกองค์กรมีสวัสดิการประกันสังคมให้กับพนักงานเป็นพื้นฐาน แต่องค์กรที่จัดสวัสดิการด้านนี้เพิ่มเติมให้กับพนักงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ

 • ให้งบประมาณในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกันสังคม ในกรณีผู้ป่วยนอก
 • ซื้อประกันสุขภาพให้กับพนักงาน โดยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
 • จัดสวัสดิการป้องกันการเจ็บป่วย อาทิ การออกกำลังกาย ฟิตเนส ฯลฯ
 • สวัสดิการในลักษณะโทรหาคุณหมอเวลาที่ไม่สบายได้ โดยไปทำสัญญากับทางโรงพยาบาล
 • สวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน เช่น ความเครียด ซึมเศร้า ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ฯลฯ
 • สวัสดิการด้านการประกันรายได้ เมื่อพนักงานเกิดความเจ็บป่วยและไม่สามารถมาทำงานได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อประกัน เพื่อให้พนักงานยังคงไม่รายได้ในช่วงที่ตนเองไม่สามารถมาทำงานได้
 • ครอบครัวเจ็บป่วย ประกันก็ครอบคลุม

จน

สวัสดิการด้านนี้ก็คือ สวัสดิการด้านการช่วยเหลือเมื่อพนักงานเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง อาทิ เมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเกิดภัยพิบัติ ทั้งทางธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย จนทำให้พนักงานไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากขาดที่อยู่อาศัย ขาดเงินทุนบางส่วน ในกรณีแบบนี้ องค์กรก็สามารถจัดสวัสดิการที่ตอบโจทย์เหล่านี้ของพนักงานได้เช่นกัน อาทิ

 • เงินกู้ฉุกเฉินให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น โดยไม่คิดดอกเบี้ยใดๆ
 • บางองค์กรมีการไปทำข้อตกลงกับทางธนาคาร เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยลง ในกรณีที่พนักงานขององค์กรเข้ามากู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

แก่

สวัสดิการด้านนี้ก็คือ เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้น หรือ เมื่อถึงวัยเกษียณ องค์กรมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุข เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ซึ่งบางแห่งอาจจะมีการจัดสวัสดิการให้กับครอบครัว (พ่อแม่ พนักงาน) ที่มีอายุมากๆ บางองค์กรก็มีสวัสดิการช่วยเหลือให้ อาทิ

 • เงินบำเหน็จ หรือบำนาญ ที่คำนวณต่างหากจากเงินกองทุกสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
 • เงินรางวัลอายุงานสำหรับพนักงานที่มีผลงานดี และอยู่ทำงานกับองค์กรมานาน
 • เงินเพิ่มพิเศษในกรณีเกษียณอายุ โดยคำนวณเพิ่มพิเศษให้ ตามจำนวนปีที่อยู่ทำงานกับองค์กร และบวกเพิ่มเข้าไปกับเงินเกษียณอายุ
 • ประกันชีวิตที่ครอบคลุมไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

ตาย

เป็นสวัสดิการในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตในระหว่างที่ทำงานอยู่กับองค์กร ซึ่งองค์กรจัดให้มีเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานเพื่อให้พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และต้องปรับตัวใหม่ อาทิ

 • ประกันชีวิตให้กับพนักงาน ครอบครัวก็จะได้เงินสินไหมทดแทนไป
 • เงินก้อนพิเศษให้กับครอบครัวของพนักงาน
 • การจัดงานศพให้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน (กรณีพนักงานเสียชีวิต) (มีระยะเวลากำหนด)

รูปแบบสวัสดิการที่กล่าวไปข้างต้น ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ครอบคลุมชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในสภาพปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้น ถ้าองค์กรต้องการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ก็สามารถลองนำเอาแนวทางข้างต้นไปปรับและออกแบบรูปแบบสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับช่วงชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กรได้

ดังนั้น อย่าให้พนักงานต้อง เจ็บจนแก่ตาย ไปจริงๆ ในขณะที่ทำงานกับองค์กรของเราเลยครับ

ตอนถัดไปเราจะมาต่อกันในเรื่องของแนวโน้มเรื่องการออกแบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น สำหรับองค์กรที่ต้องการจะออกแบบ ว่าจะมีลักษณะอย่างไรกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: