ระบบสวัสดิการพนักงาน สิ่งที่องค์กรมักจะลืมให้ความสำคัญ ตอนที่ 1

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูด เก็บรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร นอกจากค่าจ้างเงินเดือนแล้ว เรื่องของสวัสดิการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน องค์กรที่มีระบบการบริหารค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการที่ดี จะเป็นองค์กรที่มีแรงดึงดูดให้พนักงานอยากเข้ามาทำงานด้วยอย่างมาก เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ของเขามากขึ้น เนื่องจากลำพังแค่เงินเดือนค่าจ้างเพียงอย่างเดียวนั้น มันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในยุคนี้

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยก็คือ ยังมีหลายองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการพนักงาน หลายองค์กรที่มีสวัสดิการให้กับพนักงานในแบบสวัสดิการพื้นฐานเท่านั้น คือ ให้ตามขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยไม่คิดที่จะมีสวัสดิการที่ดีกว่านั้นให้กับพนักงานเลย

พอไปสอบถาม HR ของแต่ละองค์กร ส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันก็คือ HR ต้องการให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นกว่านี้ มีการนำเสนอรูปแบบสวัสดิการใหม่ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร แต่พอผู้บริหารได้เห็นตัวเลขที่องค์กรจะต้องจ่าย เพื่อการมีสวัสดิการที่ดีนั้น ก็เริ่มไม่ค่อยอยากจาก เริ่มมีคำถามว่า ถ้าจ่ายให้ไปแล้ว ยอดขายของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่ หรือ จะทำให้องค์กรเรามีกำไรหรือไม่ หรือ ถามว่าแล้ว ROI ของการลงทุนสวัสดิการครั้งนี้คือเท่าไหร่

กลายเป็นว่าผู้บริหารมองเงินก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น อีกสาเหตุก็คือ ผู้บริหารมักจะอ้างกฎหมายแรงงานว่า ในกรณีที่เรามีการจัดสวัสดิการใหม่ๆ ให้ มันก็จะกลายเป็นสภาพการจ้างใหม่ ซึ่งถ้าสวัสดิการที่เราให้ไปนั้น ไม่ได้ผลจริง ๆ จะลด หรือยกเลิกก็ไม่ได้อีก เพราะติดเงื่อนไขทางกฎหมาย เพราะฉะนั้น ให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขั้นต่ำก็พอแล้ว ไม่ต้องไปให้มากกว่านี้

แต่อย่างไรก็ดี องค์กรบ้านเรา ก็ยังมีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน เนื่องจากมองเห็นว่า ถ้าพนักงานที่มาทำงานกับเรา แล้วเขาไม่ต้องรู้สึกพะวักพะวง กังวลในเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวเวลาที่เจ็บป่วย หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ พนักงานก็น่าจะทุ่มเทพลังและเวลาในการทำงานให้กับองค์กรได้มากขึ้น ผู้บริหารกลุ่มนี้ก็เลยมีนโยบายที่ชัดเจนมากในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้พนักงาน

และจากแนวโน้มของการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการที่สำรวจทุกปี จาก Think People Consulting Compensation and Benefits Survey นั้น ก็เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่า องค์กรที่มีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น จะเป็นองค์กรที่พนักงานอยากเข้าไปทำงานด้วย ซึ่งก็จะทำให้องค์กรเหล่านี้ มีโอกาสได้คนเก่งเข้ามาทำงานมากขึ้น

สำหรับองค์กรที่เริ่มมีความคิดว่าจะจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ก็เริ่มมีคำถามว่า แล้วองค์กรเราควรมีสวัสดิการด้านไหนให้กับพนักงานบ้าง ผมขอให้แนวทางที่เข้าใจง่ายๆ ไว้ดังนี้ คือ เจ็บ จน แก่ ตาย อ่านแล้วอาจจะดูน่ากลัว แต่ก็น่าจะทำให้จำได้ง่ายขึ้น โดยขอแยกรายละเอียดประเภทสวัสดิการไว้ดังนี้ (บทความนี้จะไม่กล่าวคือ สวัสดิการภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว จะขอกล่าวเฉพาะสวัสดิการที่องค์กรสามารถให้เพิ่มเติมได้)

พรุ่งนี้เราจะมาต่อกันในประเด็นตัวอย่างสวัสดิการ เจ็บ จน แก่ ตาย ว่ามีอะไรพอเป็นไอเดียให้ HR ไปต่อยอดได้บ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: