อยากจะ Reskills/Upskills พนักงาน จะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำว่า Reskills และ Upskills เรามักจะได้ยินมากขึ้นในช่วงนี้ และหลายๆ องค์กรก็มีนโยบายที่อยากจะเอามาใช้พัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง เพราะเห็นถึงความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ นานา มากมาย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อความรู้และทักษะในการทำงาน และที่สำคัญก็คือ มีผลต่อทักษะในการปรับตัวของพนักงานด้วยเช่นกัน

ผู้บริหารที่ติดตามสถานการณ์ และมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนั้น มักจะพูดเสมอว่า “ความรู้ทักษะของพนักงานในวันนี้ มันอาจจะไม่สอดคล้องกับงานในอนาคต คนที่เก่งในวันนี้ จะไม่ใช่คนเก่งในอนาคต รวมทั้ง ความรู้ทักษะในวันนี้มันอาจจะล้าสมัยได้ในอีกไม่นานนัก”

ถ้าท่านผู้อ่านเล็งเห็นประเด็นดังกล่าว เราก็ต้องมาพิจารณากันว่า แล้วองค์กรของเราจะมีความรู้ทักษะอะไรที่จะล้าสมัยในอนาคตบ้าง และเราต้องเพิ่มความรู้ทักษะอะไรบ้างในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป ให้กับพนักงานของเรา

คำว่า Reskills/Upskills นั้น ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่เหมือนกัน ในผู้บริหารบางคนว่า มันก็คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาพนักงาน จากเดิมที่นั่งในห้องเรียน มาเป็นการเรียน online ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด สิ่งที่ผู้บริหารเข้าใจนั้นเป็นเพียงวิธีการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ไม่ใช่การ Reskills/Upskills ที่แท้จริงแต่อย่างใด

ถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะวางแผน Reskills/Upskills ให้พนักงาน เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

  • ประเด็นความรู้ทักษะที่ต้องพัฒนา ประเด็นแรกที่ต้องตอบคำถามให้ได้ก็คือ องค์กรเราจะมีความรู้ ทักษะอะไรบ้างที่จะเริ่มใช้ไม่ได้อีกต่อไป เริ่มล้าสมัยและต้องได้รับการปรับปรุง วิธีการก็คือ ต้องพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรในอนาคตว่า อยากจะประสบความสำเร็จด้านไหน พนักงานของเราต้องใช้ความรู้ทักษะอะไรบ้าง อันไหนเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว และยังใช้ได้อยู่ อันไหนต้องพัฒนาให้ทันสมัย อันไหนต้องเลิกใช้ และเรียนรู้กันใหม่หมด ฯลฯ นอกจากนั้นก็ต้องพิจารณาแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่กำลังจะเข้ามา ว่า เราจะนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาปรับใช้ในการทำงานบ้าง เพราะจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามองเห็นว่า พนักงานของเราจะต้อง Reskills/Upskills ในเรื่องอะไรบ้าง

  • วิธีการพัฒนา พอเราทราบเนื้อหาทางด้านความรู้ และทักษะที่ต้อง Reskills/Upskills แล้ว สิ่งต่อไปที่จะต้องพิจารณาก็คือ วิธีการพัฒนาความรู้ทักษะเหล่านั้นว่าจะต้องอาศัยวิธีการใด ซึ่งในปัจจุบัน Model 70:20:10 ในการพัฒนาพนักงานก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ได้อยู่ ก็คือ 70% ใช้การพัฒนาจากการเรียนรู้จากการทำงานจริง ระบบการทำงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เรียนรู้กันไปพร้อมกับการทำงานเลย อีก 20% ก็คือ เรียนรู้ผ่าน Coach พี่เลี้ยง รวมถึงนายของพนักงานเอง เป็นการสอนงาน แนะนำวิธีการทำงานอย่างเข้มข้น และอีก 10% ก็คือ ผ่านการอบรม และเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่างๆ เป็นต้น สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการและวางแผนให้ชัดเจนก็คือ ความรู้ทักษะในจะต้องใช้วิธีการพัฒนาแบบใด อาจจะมีบางความรู้ทักษะที่ต้องอาศัยวิธีการพัฒนาในหลายรูปแบบได้ สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มลงมือ Reskills/Upskills พนักงานในองค์กร

  • งบประมาณในการพัฒนา สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเราต้องคิดว่าเป็นเรื่องของการลงทุน เพื่อทำให้พนักงานของเราเก่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น เพื่อให้เขาสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างดี หลายองค์กรที่มีนโยบาย Reskills/Upskills แต่กลับไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้ คิดแค่เพียงว่า ให้หาวิธีการที่ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องลงทุน ฯลฯ คำถามก็คือ เราจะหาวิธีการพัฒนาพนักงานที่ไม่ต้องลงทุนได้ดีสักแค่ไหน ดังนั้นถ้าองค์กรต้องการที่จะ Reskills/Upskills พนักงานอย่างจริงจัง ก็ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณประกอบด้วย

  • ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน เรื่องการพัฒนาพนักงานนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และต้องให้การสนับสนุนพนักงานให้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ต้องวางแผนสร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างการทำงานและการพัฒนาพนักงาน อย่าให้เป็นอย่างในอดีตที่มัวแต่เน้นการทำงานเป็นหลักโดยให้เหตุผลว่า ช่วงนี้งานเยอะ เอาเวลามาทำงานดีกว่า ไปนั่งเรียนหนังสือ ความคิดแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นกับองค์กรที่จะ Reskills/Upskills พนักงานโดยเด็ดขาด

องค์กรใด ที่อยากจะวางแผนเพื่อ Reskills/Upskills พนักงาน ก็ลองนำเอาแนวทางข้างต้นไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการของตนเองดูนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: