คำที่ฟังแล้วดูดี แต่สร้างความสับสนให้กับพนักงานเรื่องเป้าหมายผลงาน

ในการกำหนดเป้าหมายผลงานที่ดีนั้น จะต้องมีความชัดเจน พนักงานและผู้จัดการจะต้องมองเห็นภาพผลลัพธ์เดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเหมือนกันในการที่จะทำภาพผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา

โดยปกติแล้วในการกำหนดเป้าหมายผลงานให้พนักงานนั้น เรามักจะใช้คำที่ฟังแล้วดูดี ฟังแล้วเหมือนจะเข้าใจ เห็นภาพ แต่คำเหล่านี้ มักจะทำให้พนักงานเกิดความสับสน และตีความกันแตกต่างกันไปสำหรับพนักงานแต่ละคน เช่น

  • “เราต้องสร้างบริการแบบ world Class”
  • “สร้างระบบบริหารงานที่แสดงถึงความยั่งยืน”
  • “พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ”
  • “บูรณาการประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร”
  • “สร้างความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา”

ผมนำตัวอย่างมา 5 ตัวอย่างข้างต้น อ่านจบแล้ว ถามว่า ระหว่าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน จะเห็นภาพผลลัพธ์ของแต่ละข้อข้างต้น แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

ผมตอบได้เลยว่า แต่ละคนจะมองผลลัพธ์ของงานออกไปคนละแบบ บางองค์กรยังต้องมานั่งถกเถียงกันในห้องประชุมกันอยู่เลยว่า มันหมายความอย่างไรกันแน่ คนหนึ่งก็คิดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมันทำให้การบริหารผลงาน และการประเมินผลงานมีปัญหาตามมามากมาย ด้วยแค่การใช้คำที่กำกวมแต่ดูดี

ไม่ได้บอกว่า ห้ามใช้คำเหล่านั้นนะครับ เพียงแต่ถ้าเราต้องการจะวางเป้าหมายผลงานให้ชัดเจนระหว่างกันนั้น เราจะต้องทำคำเหล่านี้ให้ชัดเจนว่า มันหมายถึงอะไรกันแน่

เช่นคำว่า World Class คำนี้จะวัดอย่างไร จะมีอะไรมาบอกเราได้ว่า เราบริการแบบ World Class เรียบร้อยแล้ว มันจะต้องถูกกำหนดออกมาเป็นหน่วยวัดให้ได้ เช่น การเทียบกับคะแนนการให้บริการขององค์กรระดับโลก จากผลการสำรวจของหน่วยงานxxx เป็นต้น

หรือคำว่า ความยั่งยืน หรือ คำกว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คำว่า บูรณาการ คำว่า ความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้เป็นคำที่สร้างความรู้สึกร่วมได้ดี เหมาะสำหรับการใช้เพื่อสร้างพลัง สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างดี

แต่ถ้าเราต้องการจะเห็นผลลัพธ์จากการทำงานในแต่ละคำที่เรานำมาใช้จริงๆ เราจะต้องกำหนดให้ได้ว่า เช่น ความยั่งยืน เอาอะไรมาวัด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เรายั่งยืนแล้วหรือยัง หรือคำว่า ความน่าเชื่อถือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ตอนนี้เราน่าเชื่อถือแล้วหรือยัง มีอะไรมาเป็นตัววัดว่า ตอนนี้ ลูกค้าให้ความเชื่อถือเรามากมายแล้ว เป็นต้นครับ

โดยสรุปแล้ว ถ้าเราต้องการจะสร้างความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายผลงานระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน ให้เห็นภาพเดียวกันให้ได้ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ สร้างคำอธิบายที่เข้าใจง่ายๆ โดยกำหนดให้มีหน่วยวัด และวิธีการวัดที่ชัดเจนในคำที่กำกวมเหล่านั้นอีกที

แล้วเราจะได้เป้าหมายผลงานที่ชัดเจน จากนั้น เราจะได้ลงมือหาทางไปสู่เป้าหมายกัน แทนที่จะมานั่งถกเถียงกันในที่ประชุมทุกครั้งเวลาประชุมว่ามันคืออะไรกันแน่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: