หัวข้อที่ต้องมี และขาดไม่ได้ ในการ On-boarding พนักงาน

เมื่อเรารับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน เรามีการต้อนรับเขาอย่างไร เรามีการให้ข้อมูลอะไรแก่เขาบ้าง พนักงานใหม่คนนั้น เข้ามาทำงานวันแรกแล้วเขารู้สึกอย่างไร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงานใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทำงานกับเรา

การทำ Onboarding ให้พนักงานใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในอดีตเราอาจจะเรียกว่าการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผมคิดว่ามันก็เรื่องเดียวกัน เพียงแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมประเด็นและกิจกรรมบบางอย่างให้มากขึ้น แต่ไม่ว่าเราจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ การทำให้พนักงานใหม่(ไม่ว่าจะในระดับไหน) ที่มาเริ่มงานกับเราเกิดความรู้สึกประทับใจ และรู้สึกว่าตนเองคิดไม่ผิดที่เลือกองค์กรนี้ รวมทั้งทำให้พนักงานใหม่ พร้อมที่จะเริ่มลุยงานให้กับองค์กรได้เร็วที่สุด

ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ขาดไม่ได้เลยในการทำ Onboarding มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันครับ

  • วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องไม่ลืมบอกพนักงานใหม่ก็คือ องค์กรเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร เรามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใหญ่อะไร เป็นภาพของความภูมิใจ และภาพของอนาคตที่เราต้องทำให้ได้ รวมถึงองค์กรของเรายึดมั่นในเรื่องอะไรเป็นหลัก เช่น “องค์กรของเรานั้น เน้นการทำงานแบบคิดสร้างสรรค์ เราชอบให้พนักงานได้คิด ได้เสนอแนะสิ่งใหม่ตลอดเวลา….” หรือ “บริษัทเราทำธุรกิจโดยเน้นการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าของเราเกิดความประทับในในบริการของเรามากที่สุด….” ฯลฯ รวมถึงการยกตัวอย่างผลสำเร็จในอดีต และการต่อยอดความสำเร็จไปยังอนาคตข้างหน้า เราแจ้งพนักงานใหม่ในเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อที่จะสร้างความรู้สึกร่วม สร้างความประทับใจ และสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้เขาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน อีกทั้งยังทำให้พนักงานรู้ว่า เป้าหมายสำคัญขององค์กรคืออะไร ที่สำคัญคือ เวลาสื่อสาร ก็ต้องสร้างความเร้าใจด้วย ไม่ใช่การอ่านให้ฟังเฉยๆ
  • บอกจุดแข็งของพนักงานให้เขาทราบ ประเด็นนี้ก็คือ การบอกถึงจุดแข็งของพนักงานใหม่ที่เรารับเข้ามา ว่าเรารับเขาเข้ามาทำงานเพราะเราเห็นอะไรในตัวเขา เราประทับใจอะไรในตัวเขาบ้าง ปกติแล้วองค์กรมักจะไม่ค่อยบอกเรื่องนี้ให้พนักงานว่าเหตุผลที่เรารับเขามาเพราะอะไร จุดนี้สำคัญมาก เพราะการบอกถึงเหตุผลและจุดแข็ง จุดดีของพนักงานคนนั้นๆ ให้เขาทราบ จะเป็นการทำให้พนักงานตระหนักว่า นี่คือสิ่งที่องค์กรมองเห็น และยังเป็นการย้ำด้วยว่า องค์กรต้องการใช้จุดแข็งที่พนักงานมีอยู่ในการสร้างผลงานที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

  • บอกบทบาทหน้าที่ ประเด็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เราต้องแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง บทบาทในการทำงานของพนักงานที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน อาจจะอาศัย Job Description เป็นเครื่องมือในการช่วยสื่อสารได้เช่นกัน อีกทั้ง ควรจะบอกถึงความคาดหวังว่า เราคาดหวังผลลัพธ์อะไรในการทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบนี้ เพื่อให้พนักงานได้เห็นภาพเป้าหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จ
  • หา Buddy ให้พนักงานด้วย องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งมีการกำหนดพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่ให้เป็น Buddy หรือเป็น พี่เลี้ยง ให้กับพนักงานใหม่ในช่วง 3 เดือนแรกที่เข้ามาทำงาน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและการทำงานใหม่ให้เร็วที่สุด จริงๆ แล้วไม่ว่าองค์กรใหญ่ หรือเล็ก นี่คือสิ่งที่ต้องทำ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้เร็วที่สุด รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงาน เรียนรู้วิธีการทำงานจากพี่เลี้ยงได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานใหม่ไม่รู้สึกเคว้งคว้าง ไม่มีเพื่อนในช่วงแรกๆ ของการทำงานอย่างที่หลายๆ องค์กรทำอยู่
  • บอกเรื่องอนาคตของเขาในการทำงานที่นี่ สิ่งสำคัญประการสุดท้ายที่ต้องบอกให้ชัดเจนก็คือ ถ้าเขาทำงานที่นี่ต่อไปเรื่อยๆ อนาคตของเขาจะมีโอกาสเรียนรู้งาน และเติบโตอย่างไรในองค์กรนี้ได้บ้าง มีเส้นทางในการเติบโตอย่างไร มีระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรบ้าง

นี่คือ 5 เรื่องที่ขาดไม่ได้ในการทำ onboarding program สำหรับพนักงานใหม่ ลองนำไปปรับใช้กับ program ที่องค์กรทำอยู่ เพื่อให้พนักงานใหม่จะได้เกิดความประทับใจ และเกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานกับองค์กรใหม่ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้เร็ว เพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีได้เร็วที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: