องค์กรใดมีผู้จัดการที่เก่ง และมีฝีมือดี ย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า

ผู้บริหารในระดับกลาง หรือที่องค์กรต่างๆ เรียกตำแหน่งกลุ่มนี้ว่า “ผู้จัดการ” ท่านผู้อ่านคิดว่า ผู้จัดการ ในองค์กรนั้น มีส่วนทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

ตำแหน่งผู้จัดการ ถ้าเราพิจารณาตามชื่อเรียก ก็คือ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการบริหารจัดการงาน และคน โดยต้องบริหารคนในทีม เพื่อให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่เป้าหมายของทีมงาน ก็ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ตำแหน่งผู้จัดการในบทความนี้ จะหมายถึง ตำแหน่งที่ต้องบริหารทั้งคน และทั้งงาน ต้องดูแลภารกิจของหน่วยงาน ไม่ใช่ตำแหน่งผู้จัดการที่มีแต่ชื่อว่าผู้จัดการ แต่ไม่ได้จัดการอะไร เหมือนเป็นยศมากกว่า

ผู้จัดการ เป็นตำแหน่งของผู้บริหารในระดับกลางขององค์กร ซึ่งปกติแล้วก็จะมีนายเป็นผู้บริหารระดับสูง และมีลูกน้องที่เป็นคนทำงานในรายละเอียด โดยเฉพาะในงานด้านปฏิบัติการทั้งหมด โดยบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการที่เราทราบกันดี ก็คือ ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีการวางแผนการทำงาน มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ตรวจสอบดูแลงานให้เป็นไปตามแผน ให้คำแนะนำสอนงานสมาชิกในทีมเวลาที่งานออกมามีปัญหา สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีม และกับผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ

ทุกอย่างล้วนอยู่ที่ผู้จัดการ ดังนั้น นโยบายของผู้บริหาร แผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่กำหนดจากผู้บริหารระดับสูง จะสำเร็จ หรือล้มเหลว ก็จะอยู่ผู้จัดการด้วยส่วนหนึ่ง

ถ้าองค์กรของเรามีผู้จัดการที่เก่ง มีฝีมือ ทั้งการบริหารงาน และทั้งบริหารคน รวมทั้งเป็นผู้จัดการที่ประสานกับผู้จัดการหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างดี แผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ มันก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานที่เป็นผู้จัดการ เป็นคนที่ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการที่ดี ไม่รู้ว่า ผู้จัดการที่ดีต้องทำอะไร ต้องสร้างผลลัพธ์อะไร รวมทั้งเข้าใจว่า ผู้จัดการก็คือพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานของตนเอง ถ้าเป็นแบบนี้ ความสำเร็จขององค์กรก็คงจะไปถึงได้ยาก

ลองสังเกตดูก็ได้ครับ ผู้จัดการฝีมือดี เก่งๆ นั้น จะทำหน้าที่ตั้งแต่

  • รับเป้าหมายองค์กรมา แล้วสามารถกำหนดเป้าหมายหน่วยงานได้ แตกแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่แผนงานของหน่วยงานได้
  • วางแผนร่วมกับทีมงานได้ดี และสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนในทีม
  • สื่อสาร ระหว่างผู้บริหาร และทีมงานได้อย่างชัดเจน ไม่หลุด ไม่ไปคนละทาง
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สมาชิกในทีมให้ทำงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานได้
  • สอนงานสมาชิกในทีมในได้
  • ประเมินผลพนักงานในทีมได้อย่างชัดเจน ว่าใครผลงานดี ไม่ดี เพื่อที่จะวางแผนพัฒนาต่อยอดได้
  • สร้างผู้จัดการคนใหม่ที่มีฝีมือให้กับองค์กรได้

นี่แค่เพียงหลักๆ ของบทบาทผู้จัดการที่ดี

แต่ถ้าองค์กรของเราขาดผู้จัดการที่จะสร้างผลงานได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีแต่ผู้จัดการที่วางแผนไม่เป็น มอบหมายงานไม่ได้ สอนงานไม่เป็น พูดจาไม่รู้เรื่อง ทีมงานแตกแยก ดูผลงานพนักงานไม่ออก อีกทั้งมัวแต่เอาผลงานเข้าตัว โดยไม่เคยคิดจะพัฒนาพนักงานเลย

คงนึกภาพออกนะครับว่า องค์กรนั้นจะเป็นอย่างไร

เมื่อเห็นดังนี้แล้ว จากนี้ต่อไป ในการจะเลื่อนตำแหน่ง หรือจะให้พนักงานคนไหนขึ้นมาเป็นผู้จัดการ ก็คงต้องมีการวางแผนพัฒนากันแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่วันดีคืนดี อยากจะเลื่อนตำแหน่งให้ใครก็ทำไป โดยที่ขาดคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดี สุดท้ายคนที่จะแพ้ก็คือ องค์กรของเรานั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: