Adaptive Leader คุณสมบัติสำคัญของผู้นำในอนาคต

จากเหตุการณ์วิกฤต Covid19 ในปีนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในแง่ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ธุรกิจต่างๆ ต้องพากันปรับตัวเพื่อการอยู่รอดให้ได้  ช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้นำองค์กรจำเป็นที่จะต้องคิด และหาทางปรับวิธีการธุรกิจของตน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

ในช่วงนี้ เราจะเห็นหลายๆ องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย มีตั้งแต่

  • ชี้ว่าคนอื่นผิด Covid ผิด การเมืองผิด ระบบบริหารเศรษฐกิจผิด ฯลฯ ผิดไปหมด แต่ตัวเองถูกอยู่คนเดียว เราจะเห็นว่าผู้นำในลักษณะนี้ จะไม่คิดปรับตัวเองอะไรเลย คิดอย่างเดียวคือ ติโน่น ตินี่ มองว่าคนรอบตัว สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานี่แหละที่ผิด ทำให้ธุรกิจของเราแย่

 

  • บางธุรกิจรู้ว่าต้องเปลี่ยน แต่ผู้นำกลับคิดไม่ออกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะบริหารภายใต้ความสำเร็จขององค์กรที่มีมาโดยตลอด จนมองว่า การบริหารจัดการที่ตนเองทำอยู่นั้นคือสิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จ พอวิกฤติเข้ามา ก็เลยไปไม่ถูกเลย สุดท้ายก็พยายามที่จะหาวิธีในการบริหารจัดการ และทำในสิ่งที่ตนเองทำ แม้ว่า จะทำไม่ได้ก็ตาม เพราะไม่รู้จะเปลี่ยนอย่างไร

 

  • บางธุรกิจเห็นว่าวิกฤติมาแน่นอน รู้ว่าตัวเองกำลังจะแย่แน่ๆ แต่กลับพยายามมองหาช่อง มองหาโอกาสที่พอมองเห็นอยู่บ้าง แล้วรีบปรับตัวเองโดยอาศัยโอกาสนั้น เพื่อทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ จนสามารถที่จะประคับประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ในช่วงเวลานี้ และสุดท้ายก็กลายเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ในอีกช่องทางหนึ่งไปโดยปริยาย

คำถามก็คือ อะไรที่ทำให้องค์กรเดินไปในทิศทางดังกล่าว คำตอบก็คือ ผู้นำองค์กรนั่นเอง

ผู้นำองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญมากๆ ที่จะวางกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงเวลาแบบนี้ บางองค์กรพนักงานมองเห็นโอกาส เอาสิ่งเหล่านี้มานำเสนอผู้นำองค์กร แต่ถ้าผู้นำองค์กรเป็นประเภทคิดอะไรไม่ออก หรือยึดมั่นในความสำเร็จแบบเดิม ก็จะปัดความเห็นดังกล่าวทิ้งไป

ถ้าหลังจากวิกฤติ Covid19 จบลงในอนาคต ผมคิดว่า เดี๋ยวมันก็จะมีวิกฤติอย่างอื่นเกิดขึ้นตามมาอีกแน่นอน ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ผู้นำองค์กรในอนาคตจึงควรมีทักษะในเรื่องของการปรับตัว หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Adaptive Leadership จะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง เข้าใจว่าความสำเร็จขององค์กรเราในวันนี้ มันไม่ได้ยั่งยืนอะไร ต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองอยู่เสมอ

และถ้าผู้นำคิด และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ นโยบาย และวิธีการบริหารจัดการมันก็จะออกมาให้พนักงานเห็น ซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรไปด้วยเช่นกัน

นี่คือประเด็นสำคัญ ที่ผู้นำจะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อจบเหตุการณ์นี้แล้ว ก็อย่าลืมเอาเรื่องของ Adaptive Leadership เข้าไปใส่ในโปรแกรมพัฒนาผู้นำขององค์กรด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: