ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง

เรื่องของความยืดหยุ่น (Flexible) เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร หลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ Covid19 ไป ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากพนักงานส่วนหนึ่งได้เรียนรู้แล้วว่า อะไรที่ทำได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผลงานที่เขาทำให้กับองค์กรเลย

มีอะไรบ้างในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่พอจะสามารถยืดหยุ่นได้

  • การรับพนักงานแบบยืดหยุ่น พนักงานในอนาคตอาจจะทำงานกับองค์กรได้มากกว่า 1 แห่ง ก็เป็นไปได้ คือ สามารถทำงานประจำ แต่องค์กรกำหนดว่า มาทำงานที่นี่แค่เพียงสัปดาห์ละ 2 วัน แต่ต้องมาประจำและถือว่าเป็นพนักงานประจำขององค์กร และเวลาที่เหลือ พนักงานคนนี้ก็สามารถทำงานกับที่อื่นได้ด้วย แนวทางนี้อาจจะเหมือนกับ outsource หรือ การจ้าง part-time แต่จะแตกต่างตรงที่พนักงานจะได้รับสวัสดิการของบริษัทด้วย แต่อาจจะได้รับไปตามสัดส่วนของการทำงาน

 

  • การกำหนดวันเวลาทำงานแบบยืดหยุ่น อันนี้ปัจจุบันก็มีหลายองค์กรที่ทำอยู่ แต่ในอนาคตจะมีมากขึ้นไปอีก พนักงานสามารถที่จะกำหนดวันเวลาที่จะเข้าบริษัทได้ โดยอยู่ในช่วงเวลาทำงานของบริษัท และตามสภาพหน้างานของการทำงานแต่ละตำแหน่ง

 

  • วันหยุดวันลาแบบยืดหยุ่น ถ้าเรามองข้ามประเด็นทางกฎหมายไป ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เราสามารถให้พนักงานบริหารวันหยุดวันลาของตนเองได้ตามชีวิตของตนเอง บริษัทอาจจะกำหนดวันหยุดและวันลาไว้จำนวนหนึ่ง และพนักงานสามารถบริหารได้ว่าจะใช้เป็นการลาอะไร ก็แล้วแต่ชีวิตของตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้

 

  • สถานที่ทำงานแบบยืดหยุ่น อันนี้ก็เริ่มเห็นในช่วง Covid19 ที่มีการ Work from Home กัน ซึ่งหลายองค์กรก็เริ่มมองเห็นจุดดีของเรื่องนี้ บางแห่งก็ประกาศเลยว่า เมื่อจบ Covid แล้ว ใครจะทำงานที่บ้านเลยก็ให้แจ้งได้เลย บางแห่งก็เริ่มมองว่า จะมีการสลับสับเปลี่ยนให้พนักงานได้ทำงานที่บ้านสลับกับการมาทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อสร้าง Work Life ที่ดีให้กับพนักงานที่มีความจำเป็น เรียกได้ว่า พนักงานสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ แต่ผลงานจะต้องไม่ตกต่ำลง

 

  • การทำงานแบบยืดหยุ่น การทำงานก็เช่นกัน น่าจะพอยืดหยุ่นได้ เช่น 1 คนทำงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง มีการจับคู่การทำงาน ทดแทนกันได้ บางแห่งก็เริ่มแล้วว่า พนักงานจะต้องรับผิดชอบงานได้กว้างขึ้น มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น บางงานแทบไม่ต้องใช้พนักงานเต็ม 1 คนก็ทำได้ แต่อาจจะต้องได้รับการดูแลจากพนักงานบ้าง ถ้างานเป็นแบบนี้ก็สามารถออกแบบวิธีการทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้นนั่นเอง

 

  • ค่าจ้างแบบยืดหยุ่น ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ ที่องค์กรจะกำหนดโครงสร้างค่าจ้างแบบยืดหยุ่น เช่น กำหนด package ในการจ่ายค่าจ้างเป็นกลุ่มๆ แล้วให้พนักงานเลือก ว่าอยากได้ค่าจ้างในรูปแบบไหน แต่ในเรื่องของค่าจ้างอาจจะยากหน่อย เพราะเป็นเงื่อนไขที่ผูกกับตำแหน่งงาน การที่ทำงานเหมือนกัน แล้วมีการให้รูปแบบค่าจ้างที่ต่างกัน อาจจะทำได้ แต่ก็ต้องทำในกรอบที่ไม่เกิดความลักลั่นกัน

 

  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่น เรื่องสวัสดิการทำให้ยืดหยุ่นได้ง่ายว่า และเป็นไปได้มากกว่าเรื่องค่าจ้าง เพราะไม่ได้ผูกกับตำแหน่งงาน แต่ผูกกับการเป็นสมาชิกขององค์กร ดังนั้น เราสามารถกำหนดสิทธิได้ว่า เขามีสิทธิได้สวัสดิการสักเท่าไหร่ แล้วก็ให้พนักงานเลือกว่า จะเลือกสวัสดิการอะไรบ้างเพื่อให้ครบสิทธิ และเป็นไปตามวิถีการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม เรื่องนี้ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นาน จากนี้ เชื่อว่าจะมีองค์กรหันมาทำสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้คือโอกาสที่จะสามารถทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการได้ ในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ แนวโน้มที่สำคัญก็คือ ถ้าองค์กรสามารถให้พนักงานออกแบบวิถีชีวิตในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนได้อย่างลงตัว พนักงานก็จะรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากขึ้น และเมื่อพนักงานรู้สึกดีมีความสุข ก็จะส่งผลดีต่อผลงานของพนักงานได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การออกแบบให้ยืดหยุ่นนั้น เราก็คงต้องพิจารณาหาคนที่เหมาะสมกับการทำงานแบบยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำงานในลักษณะแบบนี้ได้อย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: