เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม

หลายองค์กรเมื่อประเมินผลงานพนักงานผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้ว ในบางระดับของพนักงาน มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสอบเทียบผลการประเมินกันอีกที หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Performance Calibration นั่นเอง

หลายคนสงสัยว่า Performance Calibration มันคืออะไร และทำไปทำไมกัน วันนี้ผมนำเอาหลักการมาให้อ่านกันครับ

ปกติ Performance Calibration จะทำก็เพื่อที่จะแก้ปัญหามาตรฐานของการประเมินของผู้ประเมินที่มองผลงานของพนักงานแตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อเอาคะแนนมาเปรียบเทียบกัน ก็จะเกิดมาตรฐานของการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไป

  • ซึ่งในการทำ Performance Calibration จะมีการกำหนดระดับของผู้บริหาร ว่าใครจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง และจะสอบเทียบผลงานของพนักงานในระดับใดบ้าง จะต้องกำหนดให้ชัดเจน

 

  • ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการทำ Performance Calibration ด้วยว่าจะมาดูกันในเรื่องอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมผลงานที่วัดไม่ได้ เช่น พฤติกรรมในการทำงาน ศักยภาพในการเติบโตของพนักงาน ความทุ่มเท ความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น สังเกตว่า ถ้าเป็นผลงานที่วัดได้ เราจะไม่มีการทำ Performance Calibration เพราะมันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว

 

  • เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม คำตอบพื้นฐานก็คือ เรากำลังจะต้องแบ่งสิ่งที่มีอยู่จำกัดให้พนักงานในจำนวนที่มากกว่า สิ่งที่มีอยู่ และต้องการที่จะแบ่งอย่างเป็นธรรม ก็เลยต้องทำ Performance Calibration เช่น การขึ้นเงินเดือน เราจะให้ใครขึ้นเงินเดือนมากที่สุดในระดับผู้จัดการ เป็นต้น หรือ โบนัสในระดับสูงสุด ว่าเราจะให้พนักงานคนไหน หรือ การเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งมีตำแหน่งน้อยกว่า จำนวนพนักงาน ก็ต้องมีทำ Performance Calibration กัน

ส่วนใหญ่เหตุที่ต้องทำ Performance Calibration ก็มีดังนี้

  • การขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน เพราะมีงบประมาณจำกัด ต้องหาคนที่มีผลงานโดดเด่นจริงๆ ซึ่งต้องมีการมาเปรียบเทียบร่วมกัน และต้องพูดคุยหารือ ว่าใครคือ A ของบริษัทมากกว่า A ของฝ่าย โดยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาร่วมกันอย่างชัดเจน

 

  • การให้โบนัสตามผลงาน ก็เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดอีกเช่นกัน ต้องแบ่งให้เป็นธรรม ตามผลงานของพนักงานจริงๆ ก็เลยต้องมีการทำ Performance Calibration

 

  • การเลื่อนตำแหน่ง ก็เช่นกัน ตำแหน่งมีจำนวนจำกัด พนักงานที่มีสิทธิอาจจะมีมากกว่า 1 คน ดังนั้น ก็ต้องมานั่งคุยกันในเรื่องของผลงานโดยการทำ Performance Calibration เพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสม และดีที่สุดในการนำพาหน่วยงานไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

 

  • Leadership Development ก็คือโปรแกรมในการพัฒนาผู้นำในอนาคตขององค์กร ซึ่งก็มีงบประมาณจำกัด บางแห่งจำกัดที่ตัวคนเข้าโครงการ ดังนั้นใครที่เหมาะสมที่จะเข้าโครงการมากที่สุด ก็ต้องมาทำ Performance Calibration กัน

จะสังเกตได้ว่า สาเหตุที่ต้องทำ Performance Calibration นั้น มาจากการที่มี ทรัพยากรจำกัด และต้องแบ่งให้พนักงานอย่างเป็นธรรมที่สุด นั่นเอง

ส่วนวิธีการทำ Performance Calibration นั้น ปกติก็ต้องมีการกำหนดตัวคณะกรรมการในการทำ Performance Calibration ให้ชัดเจน มีการกำหนดว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลพนักงานในระดับใดบ้าง และเกณฑ์ที่จะใช้มีอะไรบ้าง จากนั้นก็ต้องมีการอบรมคณะกรรมการในการทำ Performance Calibration ให้ชัดเจน ว่าต้องมองอะไรเป็นหลัก และต้องระวังเรื่องของความลำเอียง โดยเฉพาะคนของเราเอง

ส่วนใหญ่ก็มักจะมองไปในภาพขององค์กรมากกว่า ว่า ใครที่เป็นคนเก่งขององค์กร ไม่ใช่ของฝ่าย หรือ ใครที่มีผลงานที่ดีที่สุดขององค์กร ไม่ใช่ดีที่สุดของฝ่าย ฯลฯ คือ เรามองภาพขององค์กรเป็นหลักนั่นเอง ก็จะช่วยทำให้การตัดสินใจเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

ส่วนใหญ่ก็มักจะอาศัยเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็มีบางองค์กรที่กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องเห็นเอกฉันท์ ในการทำ Performance Calibration ก็มี

โดยส่วนตัวผมคิดว่าองค์กรเราควรจะมี Performance Calibration ไว้ แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำในทุกระดับในช่วงแรกๆ อาจจะเริ่มต้นจากการทำเพื่อการพัฒนาก่อน เช่น การหา Talent หรือการหาพนักงานที่เหมาะในการเข้าระบบพัฒนาของบริษัท เพื่อวางรากฐานในการพิจารณาที่ชัดเจน และสร้างความคุ้นเคยให้คณะกรรมการก่อน

จากนั้นจึงค่อยๆ กระจายไปยังเรื่องของการให้รางวัล เช่น การขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส และการเลื่อนตำแหน่ง ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: