การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานของพนักงานให้ได้ผล ต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้

คำว่า Coaching เป็นอีกคำที่มีความสำคัญมาในการพัฒนาพนักงาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการพัฒนาผลงานของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างได้ผลในทางปฏิบัติ แต่ก็มีหลายองค์กรที่พยายามนำเอาระบบ Coaching มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แต่กลับไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ สาเหตุเป็นเพราะอะไรเราลองมาดูกันครับ

Coaching ที่ผมใช้ในบทความนี้ จะขอนิยามให้เป็นการ Coach เพื่อพัฒนาผลงานของพนักงานเป็นหลักนะครับ ไม่ใช่ Life Coach ที่มีเพื่อกระตุ้น ค้นหาศักยภาพในตัวเรา และเพื่อทำให้เราเปิดตนเองใหม่ไปสู่คนใหม่ ไม่ใช่แบบนั้น แต่จะเป็นการ Coach ที่เรามีขึ้นเพื่อทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น หรือ พนักงานบางคนที่มีผลงานที่ยังไม่ค่อยดี หัวหน้า หรือผู้จัดการก็จะทำหน้าที่เป็น Coach เพื่อที่จะทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นนั่นเอง

สาเหตุที่ Coaching เพื่อพัฒนาผลงานของพนักงานไม่ได้ผลนั้น จริงๆ มีอยู่หลายสาเหตุมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวผู้จัดการที่สอนงาน สอนได้หรือไม่ เข้าใจลูกน้องของตนเองหรือไม่ ตัวคนถูก Coach เองก็เช่นกัน รวมถึงการสื่อสารระหว่างกัน ทัศนคติ อารมณ์ ฯลฯ เยอะไปหมด

แต่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกก็คือ สาเหตุที่ผลงานของพนักงานออกมาไม่ค่อยดีนั้น มาจากสาเหตุอะไร จะได้ Coach ได้ถูกทาง

แนวทางที่นำมาเขียนให้อ่านกันในวันนี้ ผมนำมาจากหนังสื่อชื่อว่า A Manager’s Guide to Coaching ของ Anne Loehr and Brian Emerson เขาได้ให้แนวทางในการพิจารณาคือ 3A มีอะไรบ้าง

  • A1 – Aptitude ก็คือ ทักษะความถนัด ความสามารถ ของพนักงาน กล่าวคือ เราต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า ผลงานของพนักงานที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายนั้นสาเหตุมาจาก การขาดทักษะ ขาดความรู้ ขาดความถนัดในการทำงานหรือไม่

 

  • A2 – Attitude ก็คือ ทัศนคติ ความเชื่อ มุมมอง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ฯลฯ ซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า ถ้าสาเหตุที่ผลงานออกมาแย่ ไม่ใช่เรื่องของ ทักษะความรู้ ก็ต้องมาดูว่า เป็นที่ทัศนคติ มุมมองของพนักงานหรือเปล่า ซี่งรวมถึงแรงจูงใจ พลังใจในการทำงาน เบื่อ หมดแรง ไม่มีไฟ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีเหตุมาจากทัศนคติที่มีต่องาน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

  • A3 – Available Resources ก็คือ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น คน เงิน เครื่องจักร โปรแกรม Platform ฯลฯ ก็คือ สาเหตุที่ทำให้ผลงานพนักงานออกมาไม่ดีตามเป้า มาจากการที่พนักงานขาดอุปกรณ์ในการทำงานที่สนับสนุนให้งานดีใช่หรือไม่

A 3 ตัว นี้ คนที่เป็นผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่เป็น Coach จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า ผลงานของลูกน้องเราที่ยังไม่ดีนั้น เป็นเพราะ A ตัวไหนกันแน่ จะได้ Coach ได้ถูกต้องนั่นเองครับ

ที่เคยเจอกันบ่อยๆ ก็คือ พอรู้ว่าพนักงานคนนี้ผลงานออกมาไม่ดี หัวหน้าก็มุ่งจะสอนงานในเรื่องของทักษะความรู้อย่างเดียวเลย เพราะคิดเอาเองว่า พนักงานน่าจะยังขาดทักษะในการทำงานนั้นๆ แต่เอาเข้าจริงๆ พนักงานคนนั้นอาจจะรู้ทุกเรื่องแล้ว มีทักษะที่ดีมาแล้ว แต่ผลงานที่ออกมาแย่ เพราะขาดพลังใจในการทำงาน ขาดแรงจูงใจ เกิดความเหนื่อยล้า ฯลฯ ถ้าเป็นแบบนี้ หัวหน้าจะได้มุ่ง Coach พนักงานคนนี้ไปที่ A2 มากกว่า A1

บางแห่ง มี platform ใหม่เข้ามาให้พนักงานใช้ แต่กลับกลายเป็นว่าผลงานแย่ลง ก็คิดไปเองว่า สงสัยความรู้ในงานยังขาดอยู่ แต่จริงๆ กลายเป็นว่า ขาดทักษะในการใช้งาน Platform ใหม่มากกว่า

ดังนั้น ถ้าเราจะ Coach พนักงานให้ได้ผลจริงๆ เพื่อให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น อย่าลืม วิเคราะห์หาสาเหตุใน 3A นี้ให้ได้ก่อน จากนั้นค่อยวางแผน Coaching จะได้พัฒนาได้ตรงจุดครับ

ให้ทายว่า A ไหน Coach ยากที่สุด และ A ไหนของพนักงานร่วงต่ำลงแค่ A เดียวเท่านั้น จะทำให้ผลงานพนักงานร่วงอย่างรวดเร็วกว่า A ตัวอื่นๆ

คงไม่ยากนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: