การพิจารณาผลงานของพนักงาน จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (Performance Matrix)

“ท่านคิดว่า พนักงานที่มีผลงานดี จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร” คำถามนี้ ถ้าถามกับคน 100 คน ก็จะได้คำตอบที่แตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละคนที่อาจจะมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

ในอดีต ก็จะมีคำตอบประมาณว่า “ก็ต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้” บ้างก็ตอบว่า “ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์” บ้างก็ตอบว่า “ต้องดูจากเวลาในการทำงาน ต้องมาทำงานทุกวัน ต้องไม่ขาดงานเยอะ ต้องไม่มาสาย”

แต่ในปัจจุบัน ก็มีคำตอบที่เน้นในเรื่องของผลลัพธ์ของงานมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากเรานำเอา KPI มาใช้ในการพิจารณาผลงานกันมากขึ้น ซึ่งทุกตำแหน่งงานที่จ้างพนักงานเข้ามาทำงานนั้น จะต้องมีผลลัพธ์ของการทำงานที่จะต้องส่งมอบให้กับบริษัทที่ชัดเจน วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ปริมาณ คุณภาพ เวลา ก็ตาม

ยิ่งไปกว่านั้น ยุคนี้ต่อเนื่องไปในอนาคต พนักงานที่มีผลงานที่ดี นอกจากมีพฤติกรรมที่ดี ผลลัพธ์ของงานที่ดีแล้ว ยังต้องมีศักยภาพที่สูงด้วย เพื่อจะนำพาธุรกิจของบริษัทไปยังอนาคตที่ดีได้อีกด้วย

โดยเฉพาะในปีนี้ 2020 เป็นต้นไป เนื่องจากเหตุการณ์ไวรัส covid19 ระบาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานของพนักงานอย่างมากมาย เรียกได้ว่า บางองค์กรไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะมีการให้พนักงานทำงานกันที่บ้าน หรือต้องประชุมผ่านทาง vdo conference กัน โดยที่ไม่ต้องมาเจอกัน หรือไม่ต้องเข้าบริษัททำงานกันเหมือนก่อน

หรือโรงงานผลิตเอง ที่ต้องอาศัยแรงงานพนักงาน ก็เริ่มตระหนักว่า มีความเสี่ยงมากที่อาศัยแรงงานเพียงอย่างเดียวในการสร้างผลงาน ดังนั้น จึงเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี นำเอา AI นำเอาหุ่นยนต์ เข้ามาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราคงจะได้เห็นมากขึ้นอีกในอนาคตไม่นานจากนี้

เมื่อทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไป องค์กรยังคงต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในการทำงาน และการทำงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีก ดังนั้น มุมมองของการประเมินผลงาน การพิจารณาผลงานของพนักงานก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้ง ซี่งครั้งนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปในแนวทางที่เห็นผลลัพธ์ของการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม และอาจจะทำให้การประเมินผลงานมีความเที่ยงตรง และชัดเจนมากขึ้น เป็นธรรมมากขึ้นก็ได้

  • พิจารณากันที่ผลลัพธ์ของการทำงานมากขึ้น ทุกงานต่อจากนี้ไป เราจะมองกันที่ผลลัพธ์ของการทำงานมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างแน่นอน เรื่องเวลาการเข้าออกงาน เวลาที่นั่งทำงานนั้น จะลดความสำคัญลงไปอย่างมาก เนื่องจากเราพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่า เวลาเข้าออกงานและ การอยู่ทำงานดึกๆ นั้น มันไม่ได้มีผลต่อผลลัพธ์ของงานโดยตรง

 

  • พิจารณากันที่ประสิทธิภาพ ต้นทุนมากขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะต้องอาศัยต้นทุนการทำงานที่ลดลง เช่น 8 ชั่วโมงเท่ากัน ถ้าพนักงานคนหนึ่งทำงานได้ปริมาณและคุณภาพงานดีกว่าอีกคนหนึ่ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า ใครผลงานดีกว่ากัน โดยไม่ต้องมานั่งเถียงกันในเรื่องของคนนี้มาตรงเวลา คนนั้นกลับดึกนะ อีกต่อไป

 

  • พฤติกรรมในการทำงาน ก็จะตรงกับงานมากขึ้น พฤติกรรมที่ใช้พิจารณาผลงานจากเดิมที่มักจะมีพฤติกรรมที่จับต้องไม่ได้ ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมที่จับต้องได้มากขึ้น เช่น จากเดิม ชอบมองกันที่ความซื่อสัตย์ อดทน ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น ความรับผิดชอบต่องาน หรือ การตรงต่อเวลาในการทำงานทุกด้าน เป็นต้น จำนวนพฤติกรรมที่จะใช้ประเมินก็จะน้อยลง แต่ก็จะเข้มข้นมากขึ้น

 

  • เริ่มมองศักยภาพของพนักงานมากขึ้น ในช่วง Covid19 เราคงได้เห็นพนักงานหลายคนที่มีศักยภาพในการทำงาน เช่น สามารถปรับตัวเองได้เร็วมาก สามารถที่จะทำงานอื่นนอกเหนือจากงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ดี สามารถที่จะแก้ปัญหา และวางกรอบแนวทางในการทำงานใหม่ๆ โดยที่ไม่ต้องสั่งการ สามารถควบคุมตนเองในการสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า ศักยภาพในตัวของพนักงาน ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นว่า พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพมากกว่าคนไหน ซึ่งเราก็สามารถใช้ประเด็นนี้ในการพิจารณาผลงานพนักงานปลายปีได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

จากนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ำหนัก ของปัจจัยผลงานของพนักงานในแต่ละกลุ่ม กล่าวคือในอดีต เราอาจจะมองปัจจัยผลงานของทุกคนในองค์กรเหมือนกันไปหมด แต่อนาคต จะมีการแยกแยะปัจจัย น้ำหนัก และสิ่งที่จะพิจารณาผลงานของพนักงานให้แตกต่างกันมากขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า Customize กันตามลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และผลลัพธ์ที่ต้องการกันอย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่เป็นระบบแบบเหมารวมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

และนี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ HR ควรจะต้องพิจารณาปรับปรุงให้ดี เพราะเป็นระบบที่เชื่อมต่อไปยังระบบการพัฒนาพนักงาน และระบบการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: