อย่าลืมมอง New Normal ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญในช่วงนี้ก็จริง แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะคิดถึงในช่วงอนาคตข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือน ถ้าเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายมากขึ้น เราจะบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไรกันบ้าง

ในทางการแพทย์ คุณหมอหลายท่านต่างก็พูดเหมือนกันว่า ทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ตอนที่มีวัคซีน และกว่าจะมีวัคซีนจริงๆ ก็น่าอีกประมาณปีครึ่งถึงสองปีข้างหน้า กว่าจะเข้ามาถึงเมืองไทย ดังนั้นแปลว่า เรายังต้องอยู่กับเชื้อโรคตัวนี้ไปอีกนานพอสมควรทีเดียว

ถ้าทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย แต่เชื้อโรคยังอยู่ เราจะบริหารจัดการอย่างไรดี ที่ให้พนักงานไม่ติดเชื้อ และธุรกิจก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยพร้อมๆ กัน ในช่วงที่เรายังไม่มีวัคซีน และยังไม่มีภูมิคุ้มกันในคนหมู่มาก

หรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าทุกอย่างลงตัวหมดแล้ว ก็ยังเชื่อว่า เราจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมในช่วงก่อน Covid19 แน่นอน ระบบการบริหารจัดการ การทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทใหม่ในอนาคตข้างหน้า

ช่วงนี้ นักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงควรศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจของตนเอง ว่าองค์กรของตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจไปในทางใดบ้าง เช่น เริ่มใช้ AI หรือ เริ่มใช้เครื่องจักรมากขึ้น หรือ เปลี่ยนโมเดลในการทำธุรกิจใหม่ บางแห่ง เน้นไปที่การกระจายสินค้าของตน โดยไม่ผ่านช่องทางคนกลางอีกต่อไป บางแห่งก็เริ่มผลิตสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน ฯลฯ

ดังนั้น HR ทั้งหลายที่มองตัวเองว่าเป็น HRBP คงต้องเริ่มมองหาหนทางในการที่จะปรับปรุงระบบการบริหารคนให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

  • บางแห่งเริ่มลดคนไปแล้ว และถ้าเหตุการณ์ดีขึ้น เราจะทำอย่างไรต่อไป จะเพิ่มคนกลับเข้ามาเหมือนเดิม หรือจะ ลีนอัตรากำลังคนลงใหม่ ให้เป็นแนว Productivity มากขึ้นกว่าเดิม

 

  • ถ้าต้องเพิ่มพนักงานเข้ามา เราจะต้องกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในรูปแบบใหม่หรือไม่ ผมคิดว่า คุณสมบัติแบบเดิมที่เคยใช้อาจจะล้าสมัยไปแล้วหลังจากที่เหตุการณ์ดีขึ้น แต่ละองค์กรอาจจะต้องการคุณสมบัติของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นกำหนดให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มหาพนักงานใหม่เข้ามา มิฉะนั้นเราจะได้พนักงานในแบบเดิม ทั้งๆ ที่ธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

 

  • บางแห่งมีการลดเงินเดือน ลดค่าจ้าง เมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นแล้ว เรากลับมาจ่ายค่าจ้างเหมือนเดิม เราจะคืนเงินค่าจ้างที่ลดไปในช่วงนี้ให้พนักงานหรือไม่ หรือ เราจะมีการปรับโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนใหม่อย่างไร ให้กระชับ และตอบโจทย์ธุรกิจของตนเองมากขึ้น

 

  • สวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำงานที่บ้าน การให้สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถดำรงชีวิต และทำงานไปพร้อมกันได้ในช่วงนี้ เราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องคิดสวัสดิการใหม่ๆ ในด้านสุขภาพมากขึ้นหรือไม่ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจโรค ก่อน ระหว่าง หลัง จากที่เข้าทำงานของพนักงานหรือไม่อย่างไร

 

  • การบริหารผลงานที่ตอนนี้เริ่มเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นว่า Productivity และผลงานของพนักงานไม่ได้แปรผันโดยตรงกับการตอบบัตรเข้าทำงาน หรือการอยู่ทำงานดึกๆ ดื่นๆ อีกต่อไป แล้วจะต้องมีการกำหนด Performance Matrix ใหม่อย่างไร ระหว่าง ผลลัพธ์ของงาน พฤติกรรมในการทำงาน เวลาในการมาทำงาน ศักยภาพของพนักงาน ฯลฯ อะไรต้องมาก่อนมาหลัง และจะนำไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลพนักงานอย่างไร เพื่อสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่ดี และรักษาพฤติกรรมที่เหมาะสมไว้ได้

 

  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ที่ช่วงนี้นั่งเรียนหนังสือ ฝึกอบรมผ่านออนไลน์กันเกือบหมด พอเหตุการณ์ดีขึ้น เราจะคงระบบนี้ไว้หรือไม่ รวมถึงเริ่มแนวทางในการพัฒนาพนักงานแนวใหม่ ในแบบที่ไม่ต้องออกไปเรียนในชั้นเรียนอีกหรือไม่ หรือถ้าจะมีการเรียนเป็นกลุ่มที่จะต้องเจอหน้ากัน เราจะมีมาตรการในด้านสุขภาพพนักงานอย่างไรได้บ้าง

 

  • งานของบางตำแหน่งในช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เดิมพนักงานบางคนทำงานในตำแหน่งงานหนึ่ง พอช่วงวิกฤติต้องทำงานที่บ้าน งานในหน้าที่ก็เปลี่ยนแปลงไป เมื่อทุกอย่างดีขึ้น หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนจะปรับกลับเหมือนเดิมอีกหรือไม่ ผมเชื่อว่า งานบางงานจะหายไป และไม่กลับมาอีก ซึ่งทำให้ HR จะต้องมีการปรับปรุง JD และแนวทางในการทำงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการทำงานจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งพองานเปลี่ยน มันก็กระทบกับระบบอื่นๆ ทางด้าน HR ตามมาเกือบหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่างาน ระดับงาน ค่าจ้างเงินเดือน ผลงาน ฯลฯ

 

  • Engagement Factors เดิมขององค์กรเราประกอบด้วยอะไร ถ้าทุกอย่างดีขึ้น ธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงไป วิธีคิดและวิธีบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จะมีผลต่อปัจจัยในการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรของเราหรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่เราต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารพนักงานแบบใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในอนาคตข้างหน้า

HR New Normal ที่จะเกิดขึ้น เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ดังนั้น ตอนนี้ยังพอมีเวลา ก็อย่าลืมคิดและวางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับ เมื่อถึงเวลากลับสู่ภาวะปกติแบบใหม่แล้ว จะได้พร้อมในการลุยงานให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: