แม้ในช่วงวิกฤติ ก็ยังสามารถพัฒนาพนักงานได้

มีหลายองค์กรที่ยังคงนโยบายในการพัฒนาพนักงานแม้ว่าจะอยู่ในช่วง Covid19 ก็ตาม บางองค์กรมีนโยบายว่าแม้จะไม่ค่อยมีงานเข้ามามากนัก แต่สิ่งที่ต้องยังคงดำเนินการให้เหมือนเดิมก็คือ การพัฒนาพนักงาน พนักงานทุกคนจะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากองค์กร

แต่ก็มีคำถามตามมาว่า แล้วจะพัฒนาพนักงานอย่างไรได้บ้าง

ผู้บริหารในหลายองค์กร รวมถึงฝ่ายบุคคลเอง ส่วนหนึ่งมองแค่เพียงว่า เครื่องมือในการพัฒนาพนักงานมีแค่การส่งพนักงานไปฝึกอบรม หรือไม่ก็เชิญวิทยากรมาอบรมภายในองค์กรเท่านั้น พอถึงเวลาเกิดภาวะที่อยู่ทำงานที่บ้านบ้าง หรือ ห้ามเดินทางไหนมาไหนบ้าง ก็เลยคิดไม่ออกว่า แล้วเราจะพัฒนาพนักงานได้อย่างไร

แต่อีกหลายองค์กรที่มองว่า การพัฒนาพนักงานไม่ใช่มีแค่เครื่องมือเรื่องของการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว ก็ยังสามารถที่จะคงแผนการพัฒนาพนักงานไว้ได้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา Covid19 ก็ตาม เช่น

  • ยังอบรมได้เหมือนเดิม แต่ผ่าน VDO Conference หรือ Webinar ปัจจุบันสถาบันการฝึกอบรมหลายแห่งเปลี่ยนแนวทางมาเป็นการทำ Webinar กันมากขึ้น ซึ่งก็ยังคงเนื้อหาในการอบรมได้อย่างครบถ้วน พนักงานก็ยังคงสามารถนั่งเรียนได้เหมือนเดิม ไม่ต้องเดินทางไปไหน แถมยังได้ความรู้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของวินัยในตนเองของพนักงานเท่านั้น

 

  • ช่องทาง E-learning ปัจจุบันมีช่องทางในการเรียนรู้แบบ E-learning มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Linkedin Learning Coursera Udemy หรือแม้กระทั่งหลายมหาวิทยาลัย และสถาบันการฝึกอบรมหลายแห่ง ก็มีการทำหลักสูตรสำเร็จรูปไว้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไป login และเรียนรู้ด้วยตนเอง และก็มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดให้ทำเหมือนกับการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน เพียงแต่ไม่มีการพบกับผู้สอนโดยตรงเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ ก็สะดวกในการบริหารจัดการเวลาของผู้เรียน อยากเรียนเวลาไหน ก็วางแผน และลงมือเรียนกันตามแผน

 

  • การอ่านหนังสือ หรือ E-Book หรือ E-Magazine นอกจากการนั่งเรียน ก็ยังมีอีกวิธีที่ทำให้พนักงานได้ความรู้ใหม่ๆ ก็คือ การมอบหมายให้อ่านหนังสือหรือบทความ ในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ปกติวิธีนี้ไม่ค่อยจะได้ผลในภาวะปกติสักเท่าไหร่ แต่กลับกลายเป็นว่า มาได้ผลในช่วง Covid19 ผู้จัดการมอบหมายให้พนักงานไปอ่านหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย อาจจะทั้งเล่ม หรือจะแยกอ่านกันคนละบทก็ได้ จากนั้น ก็จัดให้มีการประชุมผ่าน VDO Conference ทุกสัปดาห์ เป็นวาระชัดเจน ในเรื่องของ Knowledge Sharing หรือ Book Sharing โดยให้พนักงานแต่ละคนนำเสนอข้อมูล รายละเอียด และสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนั้น หรือบทนั้น ซึ่งพนักงานคนอื่นก็จะได้รับความรู้นี้ไปด้วยเช่นกัน

 

  • ฟัง podcast ปัจจุบัน podcast ดีๆ ก็เยอะขึ้นมาก มีทั้งความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ความรู้ทั่วไป ฯลฯ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถที่จะเข้าไปหาดูว่า padcast ไหนที่ตรงกับความรู้ที่อยากให้พนักงานได้เรียนรู้ ก็มอบหมายให้ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการทีมงาน เป็นคนมอบหมายให้พนักงานกลับไปฟัง และจับประเด็นต่างๆ แล้วก็นำมาสรุปให้ฟังกันในทีมงานก็ได้อีกเช่นกัน

 

  • การสอนงานโดยผู้จัดการ อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือ การสอนงาน หรือ Coaching โดยตัวผู้จัดการเอง ในช่วงนี้ก็มีหลายคนที่อาศัย VDO Conference ในการสอนงานกัน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกันก็ได้

 

  • การมอบหมายงานให้ทำ อีกวิธีหนึ่งที่ถือเป็นวิธีการพัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานได้เลย ก็คือ การมอบหมายงานใหม่ๆ ให้ทำ โดยอาจจะมีการสอนงานกันก่อนเล็กน้อย จากนั้นก็มอบหมายงานให้พนักงานกลับไปทำมา และมีการวางช่วงเวลาที่จะต้องมาคุยกันถึงผลลัพธ์ของงาน ซึ่งอาจจะเป็นทุกวันตอนเย็นๆ ก็ได้ โดยคุยกันถึงเรื่องของตัวงานที่ทำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน และผู้จัดการก็ใช้เทคนิคการสอนงานเข้ามาประกอบด้วยก็ได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีวิกฤติ แต่ก็ยังมีช่องทางที่ทำให้พนักงานยังคงได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อยู่ตลอดเวลา อยู่ที่องค์กร และผู้จัดการเอง ว่าจะทำหรือไม่ทำ รวมทั้งอยู่ที่พนักงานเองด้วยว่า จะมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากน้อยแค่ไหน

ยิ่งไปกว่านี้ ผมคิดว่า หลัง Covid แล้ว แนวทางในการพัฒนาพนักงาน รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน คงไม่กลับมาใช้วิธีการแบบเดิม 100% อีกต่อไป ดังนั้น เราทุกคนจึงควรต้องปรับตัวให้ได้ในช่วงนี้ เพื่อให้ช่วงหลัง Covid จะได้ไม่ต้องมานั่งปรับตัวใหม่อีกครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: