Emotional Intelligence สำคัญมากสำหรับผู้นำในยุคใหม่

จากนิตยสาร Harvard Business Review บทความที่มีชื่อว่า What makes a leader? ซึ่งเขียนโดย Daniel Goleman ได้ระบุไว้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้ผู้นำ เป็นผู้นำที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุดนั้น ไม่ใช่ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เก่งที่สุด แต่เป็นปัจจัยเรื่อง Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์

จากงานวิจัยของผู้เขียนบทความนี้ ระบุว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั้น มีความสำคัญมากเป็นสองเท่าของความรู้ทางเทคนิคและ ความฉลาดทางสมอง (IQ)

เนื่องจาก EQ จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการกระตุ้น และสร้างพลัง สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารคนในองค์กร เพื่อให้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการทำงานไปสู่ความสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญของการสร้าง EQ ให้แข็งแกร่ง มีดังต่อไปนี้

  • Self-awareness พื้นฐานสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำที่มี EQ ที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการรู้ตัวเองก่อน เราจะต้องรู้ตัวเราเอง ว่าเราเป็นอย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไรบ้าง บางเรื่องก็ต้องยอมรับตนเองว่าตนเองเป็นแบบนั้นจริงๆ และต้องยอมรับกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน บางคนถ้ายังไม่แน่ใจในตนเอง ก็ต้องอาศัยแบบประเมิน หรือแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองก็สามารถทำได้ การจะมี Self-awareness ที่ดี จะต้องเปิดใจ รับ Feedback จากผู้อื่น โดยเฉพาะจากลูกน้องของตนเองด้วยเช่นกัน

 

  • Self-regulation องค์ประกอบที่สองที่จะทำให้ EQ ของเราแข็งแกร่งได้มากขึ้นก็คือ จะต้องมีวินัยในตนเอง มีการวางกฎเกณฑ์ให้กับตนเองในการทำงาน และการนำผู้อื่น จะต้องคิด ไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่จะพูด หรือลงมือกระทำอะไร ไม่กระทำตามอารมณ์ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ที่ดีที่วางไว้ ก็เป็นได้ ตัวอย่างพฤติกรรมที่ชัดเจนมากๆ สำหรับคนที่มี Self-regulation ก็คือ การคิดก่อนทำ การไม่เอาอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น พูดคำไหนคำนั้น ฯลฯ

 

  • Motivation ต้องมีแรงจูงใจในการที่จะเป็นผู้นำด้วย ผู้นำ ตำแหน่งสำคัญนี้ เราอาจจะมองว่า ทุกคนเป็นผู้นำได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ ผู้นำที่ดี จะต้องมี passion ซึ่งก็คือ ความต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ ต้องการที่ทำสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ แต่จะต้องมองไปข้างหน้า มีพลังใจที่อยากจะพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะถ้าผู้นำมี passion อย่างแท้จริง เขาจะทำให้ผู้ตามรู้สึกถึงความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวผู้นำ ว่าจะนำพาผู้ตาม และองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ มันเหมือนการแพร่กระจายสิ่งที่ดี พลังที่ดี ในการผลักดันผลงานไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง

 

  • Empathy ปัจจัยที่ส่งเสริม EQ ที่ดีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ เรื่องของ Empathy ซึ่งก็คือ การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี สามารถที่จะมองเห็น และอ่านพฤติกรรมของคนอื่นได้ (ทั้ง ภาษาพูด และ ภาษากาย) และเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพราะถ้าผู้นำเข้าใจคนอื่นได้ดี ก็จะสามารถบริหารจัดการผู้อื่นได้ดีเช่นกัน ดั่งคำที่ว่า ผู้นำที่ดีจะต้องเข้าใจผู้อื่นก่อน ที่จะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา เมื่อเราเข้าใจผู้อื่นได้ดี เราก็จะสามารถทำให้เกิดทีมงานที่ดีได้ สามารถที่จะสร้างความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคนได้ดี

 

  • Social Skill ปัจจัยสุดท้ายของการสร้าง EQ ที่ดี ก็คือ จะต้องมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ดี เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่รู้สึกอึดอัดที่จะต้องเข้าสังคมใหม่ๆ เพราะผู้นำจะต้องสร้าง network ดังนั้น จึงต้องมีการเปิดตัวเองสู่สังคมภายนอกได้อีกด้วย

ด้วย 5 ปัจจัยข้างต้น นำมาหล่อหลอมรวมกัน ก็จะกลายเป็นคนที่มี EQ ที่ดีได้ ซึ่งอย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้นว่า EQ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญมากที่สุด ในการที่จะเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทีม หน่วยงาน ฝ่ายงาน หรือแม้แต่องค์กรเอง ก็จำเป็นที่จะต้องมี EQ ที่ดี

แต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นตรงกันข้าม กล่าวคือ คนที่ได้เติบใหญ่จนเป็นผู้นำทีม หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น มักจะถูกพิจารณาไปที่ความรู้ และทักษะทางเทคนิคมากจนเกินไป และคิดกันไปเองว่า ใครที่เก่งงาน ก็ย่อมจะมี EQ ที่ดีไปด้วย ซึ่งในความเป็นจริงๆนั้น ยากมาก

ดังนั้น ถ้าเราเห็นใครเก่งงานมากๆ และมองเห็นศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้นำของเขา ก็ต้องไม่ลืมพัฒนา EQ ของพนักงานคนนั้นด้วย ในระหว่างที่ทำงานอยู่ ก็ค่อยๆ พัฒนากันไป จนพร้อม ถึงจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นผู้นำ

อย่าเพิ่งเลื่อนตำแหน่งไปก่อน แล้วบอกว่า ค่อยมาพัฒนา EQ กันทีหลัง แบบนี้ผมว่า ทีมงานจะพังก่อนที่หัวหน้าจะพัฒนา EQ สำเร็จได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: