การคัดเลือกพนักงานด้วย B E S T Profile

ช่วงนี้ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้น เนื่องจากมีงานบรรยายทางออนไลน์เข้ามามากขึ้น และต้องพัฒนาหลักสูตรให้ลูกค้า ก็ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของ Bob Kelleher ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้าน HR ที่สหรัฐอเมริกา และเป็นวิทยากรทางด้าน HR เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Engagement ไว้ 2-3 เล่ม

ได้ไปอ่านเจอเครื่องมือในการคัดเลือกคนตัวหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนใช้ชื่อว่า B E2 S T Profile อ่านแล้วเข้าท่าดี ก็เลยนำมาถ่ายทอดกันต่อ เผื่อท่านผู้อ่านสนใจนำไปปรับใช้ในการวางแผนการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน

ในการคัดเลือกพนักงานในบ้านเรานั้น เรามักจะยึดติดกับวุฒิการศึกษามาเป็นที่หนึ่ง ขนาดว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ที่หลายแห่งในโลกนี้บอกว่า การศึกษาไม่ได้บอกอะไรเราว่าคนๆ นั้นจะเหมาะสมกับงานของเราหรือไม่ บางแห่ง ก็ไม่มีการดูวุฒิการศึกษาเลยก็มี

แต่องค์กรส่วนใหญ่ในบ้านเรานั้น ยังคงเน้นไปที่วุฒิการศึกษาก่อน ซึ่งจริงๆ มันก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่บางงาน วุฒิอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เป็นไปได้ แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า

ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า B E2 S T Profile นี้ ก็น่าจะพอช่วยให้ท่านผู้อ่านมองภาพคุณสมบัติของคนที่เราต้องการได้ชัดเจนมากขึ้น และเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากขึ้น เรามาดูกันว่า แต่ละตัวมันคืออะไรบ้าง

  • B-Behavior ตัวแรกสุดคือ ตัว B เป็นตัวย่อของ Behavior ซึ่งก็คือ พฤติกรรม ผู้เขียน ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เวลาที่เราจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน เราต้องการพฤติกรรมการทำงานของพนักงานมากกว่า ตัววุฒิการศึกษาของเขา พฤติกรรมในที่นี้ก็คือ การแสดงออก การตอบสนอง ของพนักงานต่อสถานการณ์ต่างๆ หลายบริษัทต้องการพนักงานที่ตอบสนองเชิงบวกต่อลูกค้าที่กำลังโวยวายอย่างหนัก แสดงว่า เราต้องการพฤติกรรมในการทำงานที่ถูกต้อง มากกว่าว่า พนักงานคนนั้นจะต้องจบปริญญาตรี โท เอก แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนยังบอกอีกกว่า พฤติกรรมนี่แหละ คือหัวใจสำคัญในการคัดเลือกคนขององค์กรเรา เราต้องทราบว่า องค์กรของเรา หรือตำแหน่งงานต่างๆ นั้น ต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอะไร แบบไหน แล้วนำมากำหนดเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกพนักงานให้ได้

 

  • E2 – Education and Experience ตัว E ยกกำลังสอง ที่ผู้เขียนกล่าวถึง ก็คือ การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ผู้เขียนไม่ได้ระบุถึงระดับของวุฒิการศึกษาว่าต้องระดับไหน แต่ระบุถึงการศึกษาของผู้สมัครงานว่า เรียนมาด้านไหน มีความรู้ด้านไหนมาเป็นหลัก โดยไม่สนใจว่า จะปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท หรือเอก (อาจจะเพราะสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระดับการศึกษา) เขาต้องการมั่นใจว่า คนนี้มีความรู้ด้านนี้มาจริงๆ จากนั้นก็ดูจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ว่าเคยมี หรือเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานที่ตรงกับงานที่จะทำหรือไม่ ซึ่งสองข้อนี้ HR บ้านเราได้รับการสอนและอบรมมาอยู่แล้วว่า ในการคัดเลือกพนักงานในพิจารณาที่การศึกษา และประสบการณ์

 

  • S-Skills ตัว S ก็คือ Skills หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงาน งานทุกงานต้องอาศัยทักษะในการทำงานทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงควรกำหนดทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้ชัดเจน ทักษะในที่นี้ก็คือ ความคล่องแคล่ว ความชำนาญในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ก็ต้องพิจารณาจากตัวตำแหน่งงาน และดึงทักษะออกมาให้ได้ ว่า ในการที่พนักงานจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ตำแหน่งนี้จะต้องมีทักษะความชำนาญในเรื่องอะไรบ้าง ตัวอย่างทักษะ เช่น การสื่อสาร การนำเสนอ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ มันก็คือ การฝึกฝนจนชำนาญนั่นเอง

 

  • T-Traits ตัว T มาจากคำกว่า Traits ซึ่งก็คือ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ อุปนิสัยบางอย่างที่ติดตัวมา เป็นตัวตนของเขา ตัวนี้ผู้เขียนก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจาก ถ้าเราได้คนที่มีอุปนิสัยส่วนตัว ตรงกับนิสัยที่ต้องใช้ในการทำงาน ก็จะทำให้คนๆ นั้นทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ไม่ต้องฝืนตัวเอง

ผมคิดว่า เป็นเครื่องมือที่ดีในการคัดเลือกพนักงาน แต่ความเห็นส่วนตัวคือ Behavior กับ Traits นั้น อาจจะมีความคล้ายๆ กัน ถ้าเราไม่กำหนดให้ดี มันจะสับสนได้ ย้ำอีกทีก็คือ พฤติกรรมก็คือสิ่งที่เขาแสดงออกเพื่อตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ เป็นการแสดงออกที่ชัดเจน แต่ Traits ในที่นี้ ผู้เขียนเน้นไปทางด้าน บุคลิกภาพมากกว่า เช่น กระตือรือร้น มุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำ ฯลฯ แต่อาจจะยังไม่ได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้น ก็เป็นได้

สิ่งที่ผู้เขียนย้ำก็คือ ถ้าเราสามารถหาคนได้ตรงกับ B E2 S T Profile ได้ เราจะได้พนักงานที่เข้ามาแล้วมีความสุขในการทำงาน มีความเป็นตัวตนของตนเอง ทำงานได้อย่างไม่ต้องเสแสร้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ Engagement ของพนักงานต่อองค์กร และต่องานด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: