เป้าหมายหลักของผู้จัดการและผู้นำ ก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ดี

บทความตอนที่แล้ว ได้เขียนถึงคุณสมบัติพื้นฐาน ที่เป็นรากแก่นสำคัญของคนที่จะเป็นผู้จัดการและผู้นำที่ดีได้ ก็คือ Integrity Openness และ Respect ซึ่งทั้งสามตัวนี้ต่างก็เป็น Soft Skills ที่จำเป็นและสำคัญมาก

คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วผู้จัดการหรือผู้นำจำเป็นที่จะต้องมี 3 ตัวนี้ไปทำไมกัน คำตอบก็คือ มีไปเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั่นเอง

ดังนั้นความรับผิดชอบสำคัญของคนที่เป็นผู้นำ และผู้จัดการที่ดีก็คือ ต้องนำเอา Soft Skills ที่มี และที่ดี ของตนเอง มาผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน พนักงานของตนเองให้ทำงานได้ตามผลลัพธ์ของงานที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือแปลง่ายๆ ว่า ผู้จัดการและผู้นำ จะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการทำงานด้วย

คือไม่ใช่มี Soft Skills ที่ดีมากมาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้นำที่ดีได้เช่นกัน

ลักษณะของผลลัพธ์ที่สำคัญที่ผู้จัดการและผู้นำจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ จะมี อยู่ 3 ลักษณะก็คือ

  • สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ก็เช่น กำไร ยอดขาย คุณภาพสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ ดังนั้น ผู้จัดการที่รับผิดชอบในเรื่องใด ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ต้องดีขึ้นกว่าเดิม ก็จะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่องค์กรมอบหมายให้ ดังนั้นการทำงานของผู้จัดการก็ต้องมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมการทำงานที่เน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 

  • รักษาผลลัพธ์ให้ได้มาตรฐานคงที่ ผลลัพธ์อีกประเภทหนึ่งก็คือ การรักษาระดับ รักษามาตรฐานของการทำงานให้อยู่ในระดับคงที่ ต้องไปตกลงจากที่เป็นอยู่ ส่วนใหญ่งานเหล่านี้ จะเป็นลักษณะงานที่ต้องควบคุมการทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

  • ผลลัพธ์ที่ต้องลดลง ผลลัพธ์ประเภทสุดท้ายที่ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบก็จะเป็นลักษณะของผลลัพธ์ที่ต้องลดลงให้ได้ ยิ่งลดได้ยิ่งดีมากขึ้น เช่นต้นทุนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการทำงาน ลดของเสีย ฯลฯ

ซึ่งในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น ผู้จัดการและผู้นำจะต้องกำหนดเป้าหมายในผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองให้ได้มากที่สุด บางแห่งก็จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี

พอได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ในการที่ผู้จัดการจะบริหารจัดการคนและงานให้ได้ตามผลลัพธ์เป้าหมายทีกำหนดไว้ได้นั้น ก็จะต้องอาศัย Soft Skills ทั้ง 3 ตัว ก็คือ Integrity Openness และ Respect เป็นพื้นฐานในการทำงาน และต่อด้วยทักษะในการบริหารจัดการ ซึ่งก็คือ การวางแผนงาน การควบคม ตรวจสอบ การติดตามงาน การให้ Feedback การทำงาน การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ เข้ามาประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้นกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์สำคัญที่กำหนดไว้ ก็เปลี่ยน หรือลดลงได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

ผมเคยเห็นผู้จัดการบางคน มีหน้าที่นั่งทำรายงานเพียงอย่างเดียว เพราะต้องเอาเข้าไปนำเสนอในที่ประชุม โดยที่ไม่เคยลงไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่เคยที่จะวางแผนการทำงาน ควบคุมงานอะไรเลย มุ่งเน้นไปที่การทำรายงานตามระบบมาตรฐานที่กำหนด สุดท้าย ถ้างานไม่ได้ตามเป้าหมาย การทำงานรายนั้นช่วยทำให้งานดีขึ้นจริงหรือ

นี่คือสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง และจุดโฟกัสของการทำงานให้ได้ ซึ่งนี่ก็คือ ภารกิจ และความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้จัดการและผู้นำที่ดีนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: