ผู้นำ ถ้าขาด 3 สิ่งนี้ ก็คงจะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้

ภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรหนึ่งๆ ไปยังเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดก็ตาม ผู้นำจะเป็นบุคคลที่สำคัญมาก ในการที่จะนำพาองค์กร และสมาชิกในองค์กร ไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จ

ดังนั้น ก็เลยเกิดแนวคิดในการพัฒนาผู้นำ เกิดคุณสมบัติที่ดีของผู้นำขึ้นมามากมาย ซึ่งแต่ละแนวคิด ต่างก็เป็นแนวคิดที่ดี ถ้าผู้นำทุกคนสามารถที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละแนวคิดที่มีขึ้นมา

อย่างไรก็ดี แม้จะมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาผู้นำที่ดี แต่ก็ยังมีผู้นำที่ขาดคุณสมบัติในหลายๆ อย่าง แต่ก็กลายเป็นผู้นำขององค์กร ซึ่งก็อาจจะไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่

สาเหตุที่ทำให้ผู้นำที่ขึ้นมายังไม่พร้อม และยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง ก็คือ เราไม่ค่อยที่จะพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรามากนัก

ในทางปฏิบัติสิ่งที่มักจะเห็นในองค์กรก็คือ เรามักจะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะในการทำงาน ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของวิชาการ เทคนิคเฉพาะทางในการทำงานเพราะต้องการให้งานสำเร็จ จนลืมไปว่า อนาคตเราก็ต้องการผู้นำจากคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

พอถึงเวลาที่จะต้องหาตัวผู้นำคนใหม่ เราก็มักจะหาจากพนักงาน หรือผู้จัดการที่มีความเก่งเรื่องงานเป็นหลัก โดยลืมไปว่า การที่เขาจะนำองค์กร นำพนักงาน ได้นั้น ความเก่งในเรื่องของวิชาการและเทคนิคในการทำงานเฉพาะทางนั้น มันไม่มีความสำคัญเท่ากับ ทักษะในการเป็นผู้นำ

พื้นฐานพฤติกรรมที่สำคัญของคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ ก็คือ

  • Integrity พฤติกรรมแรกที่ผู้นำจะต้องพัฒนาให้มีให้ได้ก็คือ เรื่องของ Integrity ซึ่งคนไทยชอบแปลว่า ความซื่อสัตย์ จริงๆ ความหมายลึกๆ ของคำนี้จะกินความกว้าง และลึกกว่าแค่คำว่า ซื่อสัตย์ คือจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ สุจริต พูดคำไหนคำนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักก่อน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ฯลฯ นี่คือพฤติกรรมแรกที่ผู้นำขององค์กรจะต้องมี เพราะคนที่เป็นผู้นำ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กรให้ได้ ดังนั้น Integrity จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

  • Openness พฤติกรรมที่สองที่สำคัญที่ผู้นำจะต้องมีก็คือ การเปิดใจรับฟังคนอื่นอย่างเท่าเทียม เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ และมองเห็นสิ่งที่จะเข้ามากระทบการทำงานของเรา ผู้นำที่ดีจะต้องไม่นั่งทำงานอยู่แต่ในห้อง รอให้ผู้ตามเข้ามาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะต้องเดินออกไปพบปะพนักงานบ้าง เพื่อที่จะไปรับรู้ความรู้สึกและความเห็นในด้านต่างๆ ของการทำงานกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ด้วยเช่นกัน ลองนึกดูสิครับ ถ้าผู้นำองค์กรมัวแต่นั่งอยู่แต่ในห้องอย่างเดียว แบบนี้จะไปนำใครได้ เพราะเหมือนกับกำลังปิดหูปิดตาตัวเอง ไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไร

 

  • Respect พฤติกรรมพื้นฐานอีกประการที่สำคัญมากของการเป็นผู้นำก็คือ การให้เกียรติผู้อื่น อันนี้สำคัญมาก คนที่เป็นผู้นำมักจะเป็นคนที่มีอำนาจในการกระทำในเรื่องต่างๆ ตามที่องค์กรมอบหมายให้ ซึ่งการที่มีอำนาจเต็มนั้น ก็เหมือนกับว่าเขาจะทำอย่างไร กับใครก็ได้ จะแสดงออกกับใครอย่างไรก็ได้ เพราะไม่มีใครกล้าหือ หรือต่อต้าน เนื่องจากมีอำนาจเต็ม แต่อย่างไรก็ดี พฤติกรรมเชิงลบแบบนี้ทำให้ผู้ตามไม่ยินดีที่จะทำงานด้วย และไม่คิดที่จะให้การยอมรับนับถือผู้นำแบบนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น จะต้องแสดงออกจากใจของตนเองด้วยการให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนขององค์กรก็ตาม อย่างที่เราเคยได้ยินได้อ่านกันมาบ้าง ในเรื่องเราวของ CEO บริษัทใหญ่ๆ แต่เวลาเจอคุณป้าแม่บ้าน ก็ยังยกมือไหว้ พูดคุยทักทาย หรือ MD หนุ่มๆ บางคนที่นั่งรถของคุณพ่อที่มีลุงคนขับรถขับให้ตั้งแต่ยังเด็ก พอโตมาเป็น MD ก็ยังยกมือไหว้คุณลงคนขับรถของตนเองอยู่ ในต่างประเทศเราก็เห็นเยอะ เช่น ประธานาธิบดี กล่าวทักทาย คนทำความสะอาด พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ฯลฯ

นี่คือพื้นฐานและเป็นรากฐานที่จะต่อยอดความเป็นผู้นำที่ดีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ลองคิดดูสิครับ ถ้าเราได้คนเก่งมากๆ แก้ปัญหาเก่ง มองเห็นอนาคตและการเปลี่ยนแปลง แต่ขาด Integrity ขาด Openness และ ขาด Respect คนนี้จะเป็นผู้นำที่ดี จริงหรือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: