หน้าที่พัฒนาพนักงาน เป็นหน้าที่ของใคร

ก็ยังได้รับคำถามในแนวนี้อยู่ ก็คือ หน้าที่ในการพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ของใครกันแน่ การที่จะส่งพนักงานไปอบรม หรือการที่เราจะวางแผนพัฒนาพนักงานในเรื่องใดนั้น ตกลงเป็นหน้าที่ใคร ระหว่าง ผู้จัดการที่เป็นหัวหน้างานโดยตรงของพนักงานคนนั้น กับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยังมีผู้จัดการอีกหลายท่านที่ยังเข้าใจว่า หน้าที่ในการพัฒนาพนักงานนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของเขาในฐานะผู้จัดการ แต่ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างหาก

เวลาที่ฝ่ายบุคคลถามผู้จัดการไปว่า ปีนี้ จะวางแผนพัฒนาพนักงานในฝ่ายอย่างไรบ้าง ใครต้องการพัฒนาเรื่องอะไรให้แจ้งมาด้วย

ผู้จัดการก็จะตอบกลับมาว่า “มันไม่ใช้หน้าที่ผมนี่นา การพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลมากกว่า ฝ่ายบุคคลต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายที่มาบอกผมว่า พนักงานของผมจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง”

สุดท้ายต่างคนต่างก็ชี้กันไปมา และบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน สุดท้ายการพัฒนาพนักงานในองค์กรก็เลยขาดช่วงไป

แล้วจริงๆ การพัฒนาพนักงานนั้น เป็นหน้าที่ของใครกันแน่

คำตอบก็คือ ต้องเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับ ทั้ง HR และทั้งผู้จัดการสายงาน

แต่คนหลักที่จะเป็นคนวิเคราะห์ และเป็นคนบอกว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนั้น จะต้องเป็นผู้จัดการสายงานเป็นคนเริ่มต้นวิเคราะห์ให้ได้ก่อน เนื่องจาก

  • ผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานโดยตรง ดังนั้น เขาจะต้องรู้ว่าพนักงานแต่ละคนตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้าง ทั้ง ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • ผู้จัดการเป็นผู้ที่ประเมินผลงานพนักงานโดยตรง ดังนั้น ย่อมรู้ว่าผลงานของพนักงานคนไหนดี ไม่ดีอย่างไร และมีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร จุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง ฯลฯ
  • ผู้จัดการเป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมายผลงานของพนักงาน การที่เราตั้งเป้าหมายให้พนักงาน และอยากให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายนั้นๆ ได้ ก็ต้องทราบว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อให้การทำงานไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริง

ส่วนฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการ

  • วางระบบการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และเป็นขั้นตอน วางแนวทางในการพัฒนาบุคคลด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อมั่นใจว่า บุคลากรในองค์กรจะได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง
  • กำหนด ความรู้ทักษะ และพฤติกรรมพื้นฐานในการทำงานในองค์กร และกำหนดนิยาม แนวทางในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมองภาพเดียวกัน และสามารถนำมาแปลงร่างเป็นสิ่งที่พนักงานจะต้องพัฒนาได้อย่างชัดเจน
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของวิธีการดูผลงานของพนักงาน วิธีการพิจารณาว่า ใครต้องพัฒนาอะไร เพราะผู้จัดการมือใหม่หลายคนยังไม่คล่องในการดูพนักงาน ก็ต้องได้รับการสอนและช่วยเหลืออยู่บ้าง
  • เป็นผู้หาหลักสูตร วิทยากรดีๆ เข้ามาให้ตรงกับสิ่งที่ผู้จัดการสายงานต้องการพัฒนาพนักงาน พัฒนาหลักสูตรที่ตรง และหาวิทยากร หรือ เครื่องมือในการพัฒนา เข้ามาใช้ในองค์กร
  • วางแผนปรับปรุงระบบการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมเครื่องมือพัฒนาพนักงานในยุคใหม่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ และส่งเสริมให้ผู้จัดการได้ทำการพัฒนาพนักงานด้วยตนเอง

สรุปแล้วทั้งผู้จัดการสายงาน และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่างก็ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาพนักงาน คงจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: