มีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายแล้ว ต้องไม่ลืม Action Plan

สิ่งหนี่งที่องค์กรทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเวลาที่ทำระบบบริหารผลงาน ก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ทุกองค์กรจะพยายามที่จะกำหนดตัวชี้วัดผลงานในทุกระดับขององค์กรขึ้นมา โดยเริ่มกันตั้งแต่ตัวชี้วัดผลงานขององค์กร ไล่ลงมายังหน่วยงาน และลงมายังตำแหน่งงาน เพื่อให้ไปหาพนักงานแต่ละคน ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

พอไปมุ่งเน้นเรื่องของตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายมากๆ เข้า สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในหลายองค์กรก็คือ เราลืมเรื่องของแผนปฏิบัติการหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Action Plan กันไปเกือบหมด

สิ่งที่มักจะเห็นก็คือ พนักงานทุกคนพยายามที่จะคิดและดึงเอาตัวชี้วัดผลงานหลักออกมาให้ได้ ว่า ตำแหน่งงานของเรานั้น ถ้าทำงานสำเร็จ ผลลัพธ์สำคัญคืออะไร และมีอะไรบ้างที่เป็นตัวบอกว่าเราทำงานได้สำเร็จตามผลลัพธ์ดังกล่าว พอดึงออกมาได้แล้ว เราก็มากำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขกัน

จากนั้นก็เอาลงไปใส่ในแบบฟอร์ม KPI ที่องค์กรของเรากำหนดขึ้นมา จับมารวมกันจนกลายเป็น KPI Dictionary ขององค์กรเรา ซึ่งมีทุกตำแหน่ง ทุกระดับในองค์กร

พอได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ก็คือ เราก็จะเก็บมันอยู่ในแฟ้มแบบนั้น ไม่ได้มีการนำเอามาใช้งานในการบริหารผลงานจริงๆ หรือบางแห่งก็นำมากำหนดเป้าหมายผลงานให้กับพนักงานในทุกตำแหน่ง โดยเอามาใส่ลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน กันอย่างชัดเจนว่า นี่คือเป้าหมายที่ตำแหน่งงานนี้จะต้องถูกวัดและประเมิน

จากนั้นก็พับเก็บไว้ ไม่มีการทำ Action Plan ใดๆ ที่จะทำให้เป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พนักงานทุกคนยังคงทำงานเหมือนเดิม กับที่เคยทำ ทำงานในแบบเดิมในแบบที่ปีที่แล้วเคยทำ หรือ ไม่ก็ทำตามหน้าที่เดิมๆ ที่เป็นงานประจำปกติกันไปทุกวัน

แล้วเราจะทำให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้น สำเร็จได้อย่างไร

พอมาถึงปลายปี ต้องประเมินผลงาน เราก็เอาเป้าหมายที่กำหนดไว้ มานั่งคิดว่า พนักงานคนนี้ทำงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ โดยที่ไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ในการทำงาน สุดท้ายก็ประเมินโดยอาศัยความรู้สึก และนั่งเทียนกันไปตามเดิม ใครอยากให้พนักงานมีผลงานดี ก็หาข้อมูลเท่าที่หาได้ มาสนับสนุนการประเมิน ใครที่ไม่อยากให้พนักงานได้ผลงานดี ก็แค่บอกว่า ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหลายองค์กร องค์กรเหล่านี้ ทำเหมือนกับว่า เครื่องมือในการบริหารผลงาน ไม่ว่า KPI การกำหนดเป้าหมาย หรือแม้กระทั่ง Competency ที่เราทำขึ้นมานั้น เป็นเสมือนของนอกกาย เป็นของเล่น หรือเป็นแค่เพียงการเพิ่มภาระในการทำงานให้มากขึ้น

ก็เลยทำตามคำสั่งที่ผู้บริหารสั่งมาว่าจะต้องทำ จะต้องมี พอมีแล้วก็จบกันไป ไม่มีการนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในการบริหารผลงานกันอย่างแท้จริง

ถ้าเรามองกันในทางปฏิบัติแล้ว เราจะเห็นว่า เครื่องมือในการบริหารจัดการทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยของจริงในการทำงานทั้งสิ้น เราต้องการจะบรรลุความสำเร็จ เราก็ต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเราให้ชัดเจน รวมทั้งก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้จริง เพื่อจะได้รู้ว่า ตอนนี้เรากำลังก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว

เมื่อมีเป้าหมายแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แผนงานที่จะไปสู่เป้าหมาย เราจะต้องลงมือทำอะไรในทุกๆ วัน เพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จนั้นให้ได้

นึกภาพของการลดน้ำหนักดูก็ได้ครับ ความสำเร็จของการลดน้ำหนักก็คือ น้ำหนักจะต้องลดลง แล้วจะต้องลดลงเท่าไหร่ อันนี้ก็คือ เป้าหมาย จากนั้น ก็ต้องมากำหนดว่า ถ้าเป้าหมายคือลดลง 30 กิโลกรัมใน 1 ปี เราก็ต้องมากำหนดแนวทางหรือแผนปฏิบัติการกันว่า ในแต่ละวัน เราจะต้องทำอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ฯลฯ ซึ่งแผนปฏิบัติการจะต้องลงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จากนั้นเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ก็คือ อาจจะมีการชั่งน้ำหนักทุกวัน และเก็บข้อมูลเพื่อเป็น Data Dash Board ว่าเราทำตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้แล้ว น้ำหนักของเรามีแนวโน้มที่ลดลงสักแค่ไหน ถ้าตัวเลขยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เราก็ต้องมีการปรับแผนการทำงานของเราอีก

สังเกตมั้ยครับว่า การทำชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จนั้น มันมีกระบวนการอย่างไร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ มันก็เหมือนกับเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารผลงานเช่นกัน

มันไม่ใช่ภาระ ไม่ใช่งานงอก ไม่ใช่งานเพิ่ม แต่มันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถนำมาช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: