เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ผมเชื่อว่าต้นปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็ยังง่วนอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร หน่วยงาน และเป้าหมายรายบุคคล สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ กับองค์กรที่พยายามกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานก็คือ เป้าหมายของการทำงานนั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกัน หรือเชื่อมโยงถึงกันน้อยมาก มีแต่ต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายกันเอง โดยที่ไม่พิจารณาเลยว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร เป้าหมายของเรานั้นสอดคล้องกับองค์กรหรือไม่

การเชื่อมโยงแนวตั้ง

เป้าหมายในการทำงานที่ดีจะต้องมีการเชื่อมโยงในแนวตั้ง ซึ่งก็คือ เป้าหมายของหน่วยงาน และตำแหน่งงาน จะต้องเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ด้วย

เคยถามคำถามนี้หรือไม่ครับ “ถ้าเป้าหมายในการทำงานของคุณบรรลุได้ตามที่กำหนดไว้ แล้วจะมีผลทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุได้ตรงไหนบ้าง” ถ้าเราสามารถตอบคำถามนี้ได้ แปลว่า เป้าหมายในการทำงานของเรามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร และหน่วยงาน

วิธีการง่ายๆ ในการทำให้เรามั่นใจว่า เป้าหมายของเรานั้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่นั้น ก็ให้เรากำหนด Critical Success Factors ขึ้นมา ว่าองค์กรของเรานั้น ถ้าจะบรรลุเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปีนั้น อะไรคือ ปัจจัยที่จะนำพาเราไปสู่ความสำคัญบ้าง คำตอบที่จะได้ ก็มักจะเป็น “ความรวดเร็วในการส่งสินค้า” หรือ “ต้องเดินเครื่องให้ได้ 24 ชั่วโมง” หรือ “ต้องสร้างเครือข่าย” ฯลฯ

เมื่อเราสามารถกำหนด Critical Success Factor ได้แล้ว เวลาที่เรากำหนดเป้าหมายของหน่วยงานของเรา หรือตำแหน่งงานของเราเอง เราก็ต้องคิดถึง Critical Success Factors ขององค์กรอยู่เสมอ ว่า เป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นมานั้น มันไปมีส่วนทำให้ Critical Success Factors ขององค์กรสำเร็จได้อย่างไรบ้าง

หรืออีกวิธีก็คือ ให้นำเอาเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการจะบรรลุ ที่ CEO กำหนดในแต่ละปี ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ประมาณ 5-8 ตัว นั้น มากระจายลงยังแต่ละหน่วยงาน โดยถามคำถามว่า “ด้วยภารกิจของหน่วยงานเรา เรามีส่วนในการไปทำให้เป้าหมายใดขององค์กรบรรลุได้บ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร”

ด้วยคำถามนี้ ก็จะทำให้เราได้เป้าหมายของหน่วยงาน และของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

 

การเชื่อมโยงแนวนอน

นอกจากการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรในแนวตั้งแล้ว ต้องไม่ลืมเชื่อมโยงเป้าหมายในแนวนอนด้วย กล่าวคือ โดยปกติเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรนั้น พอกำหนดกันเสร็จเรียบร้อย ดูแล้วเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอถึงเวลาลงมือทำงานตามแผนเข้าจริงๆ ก็เกิดปัญหาขึ้นทันที เช่น ในการที่จะไปถึงเป้าหมายของหน่วยงานนี้ จะไปทำให้อีกหน่วยงานหนึ่งมีปัญหาในการสร้างผลงานทันทีเช่น

  • ฝ่ายขายที่กำหนดเป้าหมาย กำไร และยอดขาย โดยที่ไม่ได้ไปสนใจว่า ทางฝ่ายผลิตสินค้าเขาจะทำให้เราได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่
  • ฝ่ายคลังที่พยายามจะลดต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่ จนทำให้ฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซึ่งส่งผลต่อฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้า
  • ฝ่ายจัดซื้อที่มีเป้าหมายว่าจะต้องต่อรองราคาซื้อลงให้ได้ตามเป้า โดยไม่สนใจว่า สิ่งที่ซื้อมานั้นได้ตรง หรือใช้ได้ตามคุณสมบัติหรือไม่ ซึ่งทำให้หน่วยงานอื่นๆ มีปัญหาตามมาในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายเช่นกัน
  • ฯลฯ

นี่คือตัวอย่างของการไม่เชื่อมโยงเป้าหมายในแนวนอนนั่นเอง

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราจะต้องมีการคิดถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้ง และจะต้องพิจารณาถึงกระบวนการในการทำงานที่เชื่อมโยงกันไปมาทั้งองค์กร

ผมชอบให้ตั้งคำถามว่า ในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายของเรานั้น เราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และเป้าหมายของเรานั้น ถ้าเราทำได้ จะไปมีผลกระทบเชิงลบต่อหน่วยงานใดในองค์กรเราบ้าง

เมื่อเราได้คำตอบ บางครั้งอาจจะเกิดความขัดแย้ง เช่น ถ้าเราไม่ต่อรองราคาเลย เราก็ไม่บรรลุเป้าหมายของเรา แต่กลับทำให้หน่วยงานอื่นได้เป้า ซึ่งตรงนี้จะต้องเอา เป้าหมายขององค์กรมาตั้งต้นกันอีกที เพื่อที่จะตอบคำถามว่า เราทำถูกต้องแล้วหรือยังในการปรับเป้าหมายของเรา

ผลลัพธ์อีกอย่างที่มักจะได้จากการคุยกันในแนวนอน ก็คือ การต่อรอง ขยับเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยที่ทุกหน่วยงานต่างก็บรรลุเป้าหมาย และองค์กรเองก็บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยเช่นกัน

แบบนี้เราถึงจะเรียกว่า ระบบบริหารผลงาน จริงๆ  ก็คือ ช่วยกันทำงาน ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ นี่คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารผลงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: