นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในปี 2020

จากผลการทำโพลสำรวจความเห็นของสมาชิกในกลุ่มคู่คิดเรื่องคนที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นโพลในเรื่องของการวางแผนและนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2020 ว่าแต่ละองค์กรวางแผนมุ่งเน้นไปทางด้านไหน และให้ความสำคัญในเรื่องอะไรของการบริหารคนบ้าง เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับท่านที่ยังติดปัญหาว่าจะวางแผนเรื่องคนอย่างไรดี

ผลที่ได้มาเป็นดังนี้ครับ

  • 70% กำหนดนโยบายเน้นไปทางด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก

 

  • 32% ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาแทนผู้นำรุ่นเดิมที่อาจจะเกษียณไปในไม่ช้า

 

  • 30% ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้สร้างผลงานที่ดีกับองค์กร แต่ต่อยอดพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคตข้างหน้าได้

 

  • 25% ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

 

  • 16% เน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในองค์กร

จากผล 5 อันดับแรกที่สรุปมาข้างต้น จะเห็นว่า ในปี 2020 นี้องค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานมากว่าเรื่องอื่น ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่พนักงานเริ่มหายากมากขึ้น หามาแล้วก็อยู่ไม่ค่อยจะทน อีกทั้งคนก็เริ่มมีอายุมากขึ้น เด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นมนุษย์เงินเดือนน้อยลงเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุเหล่านี้ องค์กรต่างๆ จึงต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานที่ตนเองมีอยู่

ดังนั้น ปี 2020 นี้ จึงเป็นปีแห่งการพัฒนาพนักงาน ซี่งในการพัฒนาพนักงาน ก็คงต้องเน้นไปที่พนักงานที่มีศักยภาพสูงก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวตายตัวแทนสืบทอดไปเป็นผู้นำ และผู้บริหารในอนาคตได้นั่นเอง

นอกจากการพัฒนาแล้ว เรื่องของการเก็บรักษาคนที่เราพัฒนาแล้วก็ต้องให้ความสำคัญด้วย จึงยังคงต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียพนักงานที่เราพัฒนาเรียบร้อยแล้วไปให้กับที่อื่น

เห็นผลโพลแบบนี้แล้ว ก็น่าจะพอได้แนวทางในการกำหนดแผนสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปี 2020 กันบ้างนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: