ถ้าอยากให้คนเก่งอยู่ทำงานกับเราต่อไป ต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้

เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน และมีเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามากแค่ไหนก็ตาม ทุกองค์กรก็ยังคงต้องการให้คนเก่งๆ ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระยะหลัง เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การหาคนเก่งๆ เข้ามา เมื่อมีคนเก่งเข้ามาแล้ว ก็ต้องเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุด นอกจากเก็บรักษาแล้ว ก็ต้องมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้เขาทำผลงานอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกัน

จากบทความของ hbrassend เรื่อง Factors that motivate employees to stay ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าต้องการให้คนเก่งไม่คิดจะไปไหน ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรของเราต่อไปเรื่อย ผู้บริหารขององค์กรต้องไม่ลืมสิ่งต่อไปนี้

  • มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ คนเก่งต้องการเติบโต ดังนั้น ถ้าองค์กรของเราต้องการให้คนเก่งยังคนอยู่ทำงานกับเราต่อไป สิ่งแรกที่จะต้องทำให้คนเก่งเหล่านี้เห็นภาพชัดเจนก็คือ เขาจะเติบโตในองค์กรได้อย่างไร จากตำแหน่งปัจจุบัน เขาจะเติบโตต่อไปทางไหนได้บ้าง ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ และองค์กรสามารถช่วยให้เขาเติบโตได้อย่างไรบ้าง บางองค์กรมีระบบ Career Path ที่ชัดเจน แต่ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติ ทำให้พนักงานไม่สามารถเติบโตได้จริง แบบนี้ คนเก่งๆ ก็ไม่อยากอยู่ ดังนั้น ถ้าองค์กรของท่านต้องการเก็บพนักงานเก่งๆ ไว้ เราก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ และเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน

 

  • การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เติบโตทางตำแหน่งอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ คนเก่ง ย่อมต้องการค่าจ้างเงินเดือนที่สมน้ำสมเนื้อ จะบอกว่า ค่าจ้างเงินเดือนไม่สำคัญ มันก็ไม่ใช่ พนักงานทุกคนย่อมต้องการค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แม้ว่า คนเก่งๆ หลายคนอาจจะไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ค่าตอบแทนที่ได้ ไม่เป็นธรรม หรือไม่สมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำให้องค์กร คนเก่งๆ เหล่านั้นก็ไม่อยากที่จะอยู่กับองค์กรเหมือนกัน ดังนั้นยุคนี้ระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และเป็นธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเก็บรักษาคนเก่งๆ ไว้ในองค์กร

 

  • วัฒนธรรมในการทำงาน เรื่องสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร จะต้องเป็นวัฒนธรรมในเชิงบวก กล่าวคือ องค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น เน้นกันที่ผลงานเป็นหลัก อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม นายเข้าใจลูกน้อง ลูกน้องเข้าใจนาย สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ได้ทำให้พนักงานต้องรู้สึกถึงความลำบากจนทนไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องสบายจนเคยตัว อยู่ในระดับที่พนักงานสามารถลงมือทำงานสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมากังวลว่า เดี๋ยวจะถูกใครแทงข้างหลัง หรือต้องมัวแต่เล่นการเมือง จนไม่ได้สร้างผลงาน หรือต้องแข่งกันเลียเจ้านาย ฯลฯ บรรกายาศ และวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้คนเก่งๆ อยากอยู่ทำงานกับเราเลย

นี่คือ 3 ประเด็นสำคัญในการเก็บรักษาคนเก่ง ดังนั้น ถ้าองค์กรของเราต้องการเก็บรักษาคนเก่งไว้ ก็คงต้องหันกลับมาพิจารณาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองว่า สามารถตอบโจทย์พื้นฐาน 3 ประเด็นนี้ได้หรือไม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: