Five Levels of Leadership: ระดับที่ 4 ผู้นำโดยการพัฒนาผู้อื่น

จาก 3 วันที่ผ่านผมก็ได้สรุประดับของผู้นำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวคิดของ John C. Maxwell มาให้อ่านกัน ก็เริ่มจากผู้นำโดยตำแหน่ง ซึ่งใช้แค่เพียงตำแหน่งเป็นตัวนำคนอื่น จากนั้นก็ขึ้นสู่ระดับที่ 2 ก็คือ นำผู้อื่นโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากนั้นก็พัฒนาสู่ระดับที่ 3 ก็คือ นำผู้อื่นโดยทำให้ผู้อื่นเห็นว่า เราเป็นคนที่สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ แล้วก็เข้าสู่ระดับที่ 4 ในวันนี้ก็คือ นำผู้อื่นโดยการพัฒนาผู้ตามให้ก้าวหน้าขึ้นได้

ผู้นำในระดับที่ 4 นั้นก็คือ ผู้นำที่ทำให้คนอื่นยอมทำตามเพราะว่าเราสร้างและพัฒนาคนให้ดีขึ้น เก่งขึ้น นั่นเอง ในระดับนี้เป็นระดับที่เรียกว่า สร้างความแตกต่างให้กับผู้นำได้อย่างชัดเจนมาก กล่าวคือ ผู้นำที่มีความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างผลงานที่ดีด้วย ก็ถือว่า เป็นผู้นำที่ดีแล้ว แต่ถ้าผู้นำคนนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาอีกระดับก็คือ สามารถที่จะพัฒนาคนอื่นให้ก้าวหน้า และสร้างคนอื่นให้เป็นผู้นำได้ด้วย จะยิ่งเป็นผู้นำที่มีแต่คนกล่าวถึงเสมอ

โดยปกติแล้วองค์กรย่อมคาดหวังผลงานที่ดีขึ้นทุกปี ในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นนั้น ก็จะต้องมีการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและความรู้ที่สูงขึ้น เพื่อที่จะนำเอาทักษะความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการทำให้องค์กรดีขึ้น แต่ถ้าผู้นำไม่เคยคิดที่จะพัฒนาคน หรือลืมมองเรื่องของการพัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น การสร้างผลงานที่ดีก็จะยากกว่าปกติ เพราะฝีมือคนเท่าเดิม แต่เราคาดหวังผลงานที่ดีขึ้น มันก็ย่อมจะเป็นไปได้ยาก ผลจากการที่ผู้นำพัฒนาตนเองจนเข้าระดับ 4 นั้นจะมีดังนี้

 

  • เขาจะเป็นผู้นำที่แตกต่างจากผู้นำทั่วไปอื่นๆ เพราะผู้นำที่สามารถสร้างคน และพัฒนาคนได้นั้น จะเป็นผู้นำที่มองเห็นคุณค่าของคนอื่น ซึ่งอาจจะมีหลายคนมองไม่เห็น ผู้นำในระดับนี้จะเชื่อว่าคนเราทุกคนพัฒนาได้ และจะพยายามหาแนวทางในการพัฒนาคนให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ การที่มองแบบนี้ก็จะทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าผู้นำในระดับนี้ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเขามาก ผู้ตามเองก็อยากจะตาม เพราะผู้นำคนนี้เป็นคนเก่งสามารถสร้างผลงานได้ดี (ระดับ 3) และยังตั้งใจจะพัฒนาเราให้เก่งขึ้นอีกด้วย

 

  • มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน ผู้นำที่จะเข้าสู่ระดับที่ 4 ได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน และพยายามที่จะพัฒนาจุดแข็งของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงาน นอกจากนั้นก็พยายาที่จะหาแนวทางในการพัฒนา หรือ อุดจุดอ่อนของพนักงานคนนั้น เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้

ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาคนอื่นให้ดีขึ้น เพราะอาจจะคิดแค่เพียงว่าเขาต้องนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายให้ได้ ตามวิสัยทัศน์ที่เขาต้องการ แต่อย่าลืมนะครับว่า การที่จะนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั้น เราจะต้องวางแผนและพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีความสามารถที่สูงขึ้นอยู่ตลอด มิฉะนั้นก็ไปถึงยากเช่นกัน

ผู้นำในระดับนี้จึงต้องสร้างคนขึ้นมาใหม่ สร้างผู้นำใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผู้นำจะต้องเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาพนักงานของตนเองให้ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เพียงทำงานอย่างเดียวไปเรื่อยๆ ส่วนการพัฒนาให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายฝึกอบรมกันไป เอาเข้าจริงๆ แล้วฝ่ายฝึกอบรมเขาไม่ทราบหรอกนะครับว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือ หัวหน้างานโดยตรง ดังนั้น ถ้าเราเป็นหัวหน้า และอยากเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ เราก็ต้องพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระดับที่ 4 นี้ให้ได้ครับ

โดยสรุป นอกจากมีตำแหน่งผู้นำแล้ว (ระดับ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพนักงานก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว (ระดับ 2) และตัวเราเองก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้แล้ว (ระดับ 3) สิ่งถัดไปที่จะต้องทำต่อก็คือ วางรากฐาน และแนวทางในการพัฒนาพนักงานของตนให้เติบโตขึ้นไปอีก (ระดับ 4)

ถ้าเราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ถึงระดับ 4 แล้ว นั่นแปลว่า เราสามารถที่จะนำคนอื่นได้อย่างดี และคนอื่นก็ยินดีที่จะยอมทำตามเราอย่างเต็มใจอย่างแน่นอนครับ

อ่านจนมาถึงวันนี้แล้ว ลองประเมินตัวท่านเองดูสิครับว่า ท่านน่าจะเป็นผู้นำในระดับไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: