ปัจจัยในการบริหารจัดการ สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เขาทำกันอย่างไร

ได้มีโอกาสอ่านหนังสืออีกหนึ่งเล่ม ซึ่งผมถือว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่ง เพียงแต่มันอาจจะเก่าไปสักหน่อย หนังสือเล่มนี้เขียนในปี 1998 แต่เนื้อหาหลักยังคงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในบ้านเรา ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ แนวทางที่องค์กรสร้างแรงจูงใจในตัวพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุ่มเท และรักงานที่ทำมากขึ้น และรู้สึกได้ว่า งานที่ทำอยู่นั้นเป็นงานที่มีความหมายสำหรับพนักงาน

หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Human Equation เขียนโดย Jeffrey Pfeffer สิ่งที่ผมดึงเอามาสรุปในบทความนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับ ประเด็นหลักก็คือ ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้บริษัทมีผลกำไร มีความยั่งยืน และเติบโตได้ตลอด สรุปได้สั้นๆ ว่าปัจจัยดังกล่าวก็คือ การทำให้พนักงานรู้สึกและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เมื่อพนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ก็ย่อมจะอยากทำงานที่ตนรับผิดชอบให้ออกมาดี

องค์กรที่สร้างความยั่งยืนได้นั้นจะมี 6 สิ่งที่เหมือนกันก็คือ

  • สร้างและเสนองานที่มีความมั่นคง องค์กรเหล่านี้จะเสนองานที่มีความท้าทาย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานรู้สึกว่างานที่เขาทำในองค์กรนี้เป็นงานที่มีความหมาย สามารถช่วยเหลือโลก เพื่อนมนุษย์ได้ และทำให้พนักงานรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งทำให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น

 

  • ให้อำนาจในการทำงานแก่พนักงาน องค์กรเหล่านี้จะมอบอำนาจในการทำงาน ในการตัดสินใจ ในการออกแบบวิธีการทำงานให้กับพนักงานและทีมงาน คือ ให้พนักงานและทีมงานมีอำนาจในการควบคุมและตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง โดยผู้บริหารบอกแค่เพียงเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งแนวทางแบบนี้จะสร้างความเชื่อมั่น สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานให้ทีมงานได้ดี ทำให้พนักงานรู้สึกว่า เขาทำงานได้อย่างเต็มที่โดยควบคุมตนเองได้ ผลงานที่ได้จึงดีกว่า การที่มีระบบควบคุมแบบเต็มที่

 

  • จ่ายค่าตอบแทนมากว่ามาตรฐานของตลาด องค์กรเหล่านี้เวลาที่ออกแบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของตนเอง จะออกแบบบนพื้นฐานที่ว่าจะต้องจ่ายให้มากกว่ามาตรฐานของตลาด ไม่มีนโยบายกดขี่ หรือจ่ายแบบจำกัดจำเขี่ย เอาแค่พอให้พนักงานอยากมาทำงาน แต่จะจ่ายในแบบที่ว่าให้อย่างเป็นธรรม และเต็มที่ เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกพอใจในระดับค่าตอบแทน จะได้ตั้งใจ และเต็มใจทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องคอยกังวลว่า ทำไมเงินเดือนที่นี่ถึงน้อยกว่าที่อื่นๆ แต่ก็จะไม่ได้ใช้เงินเดือนในการสร้างแรงจูงใจ แต่จะใช้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้พนักงานไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากกว่า

 

  • สร้างระบบพัฒนาพนักงานอย่างเข้มข้น องค์กรเหล่านี้จะมีการออกแบบระบบการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง และเข้มข้นมากๆ ตั้งแต่เข้ามาทำงานในช่วงแรก ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาวางไว้อย่างชัดเจน จนกระทั่งพนักงานทำงานเติบโตไปจนเกษียณอายุออกจากองค์กรไป ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาไปในแต่ละช่วงของการทำงาน องค์กรมองว่านี่คือการลงทุนในตัวพนักงาน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พนักงานจะเกิดความรู้สึกที่ดี ที่องค์กรใส่ใจเขา ช่วยสร้างความรู้สึกภักดี และเชื่อมั่นในองค์กร เมื่อพนักงานได้พัฒนามากขึ้น ก็จะได้รับงานที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งให้พนักงานรู้สึกว่า ทำงานที่นี่แล้ว ตนเองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และงานก็มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย องค์กรเองก็ทำให้เรามีความสามารถในการทำงานที่ยากมากขึ้นได้อีกด้วย

 

  • มีระบบการวัดผลการทำงาน องค์กรเหล่านี้มีการสร้างระบบการวัดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการทำงานอย่างจริงจัง แต่จะไม่ได้วัดกันอย่างเกินเลย หรือทำให้พนักงานอึดอัดไปกับตัววัดต่างๆ มากมาย แต่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์สำคัญมากกว่า และการวัดประสิทธิภาพ ก็เพื่อดูว่า เรายังต้องเติมอะไรอีกบ้างทั้งงาน และทั้งในตัวพนักงาน เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมายนั่นเอง

 

  • เน้นย้ำภารกิจเป้าหมายให้พนักงานรับทราบเสมอ องค์กรเหล่านี้ ไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขึ้นมาเพื่อเป็นแฟชั่น และแปะไว้กับผนังองค์กรเพื่อความโก้หรู แต่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการวางเป้าหมายของการทำงาน มาติดตามการทำงาน มีการเน้นย้ำถึงเป้าหมาย ค่านิยม เหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทุกขั้นตอนก็จะมีการนำเอา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมมาผนวกเข้ากับระบบอย่างแนบสนิท โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้จริงๆ

นี่คือ 6 ปัจจัยพื้นฐานที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเขามีกัน ท่านผู้อ่านก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านดูน่ะครับ เราจะได้เป็นองค์กรที่พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และองค์กรเองก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: