จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติและมุมมองต่อการสรรหาคัดเลือกที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของการสรรหาคัดเลือกอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เราสามารถสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ

เพราะถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ ก็จะทำให้เราสรรหาคัดเลือกพนักงานในลักษณะหาๆ เขามาก่อน ให้ได้คนก่อน แต่คนคนนั้นจะทำงานได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน ถ้าองค์กรของเราใช้แนวคิดแบบนี้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เราก็จะได้พนักงานที่ทำงานไม่ได้ อีกทั้งพัฒนาไม่ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนของบริษัท และส่งผลต่อผลงานในภาพรวมของบริษัททั้งสิ้น

ดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้าง Recruitment Mindset ให้กับคนที่ทำหน้าที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดการที่ต้องทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานของตนเอง Recruitment Mindset มีอะไรบ้างมาดูกันครับ

  • ต้องพิจารณาเน้นไปที่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ดังนั้นก่อนที่จะหาคน จะต้องมีการปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานให้ชัดเจนก่อน กำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนมากๆ ตรงไปตรงมา ต้องไม่กำกวมจนตีความได้หลายแบบ เพราะจะทำให้คนที่หาคน สับสน และอาจจะได้คนที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติได้

 

  • ต้องไม่ลืมพิจารณาคุณสมบัติที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความกระตือรือร้นต่อความสำเร็จ พลัง หรือ Drive ที่อยากจะประสบความสำเร็จในการทำงาน ความเต็มใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บางองค์กรอาจจะพิจารณาไปถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยก็มี เราอาจจะรู้สึกว่า คุณสมบัติเหล่านี้มันจับต้องไม่ได้ วัดยาก แต่มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่จะทำให้งานสำเร็จ ดังนั้นจึงควรกำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติเหล่านี้ให้ชัดเจน

 

  • อย่าลืมให้ผู้สมัครมีโอกาสเล่าเรื่องของตนเอง อาจจะมีการบังคับให้เขียนจดหมายนำ หรือ ให้อัดคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อแนะนำตนเองให้ชัดเจน ปัจจุบันนี้ เราไม่ค่อยจะอ่านใบสมัครกันมากนัก ดังนั้น ถ้าเรารู้ตัวว่า ใบสมัคร 4 หน้าของเราเราแทบจะไม่ได้อ่านเลย ก็อาจจะไม่ต้องให้กรอก แต่ให้ผู้สมัครแนะนำตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งก็ทำให้เรามองเห็นคุณสมบัติความเหมาะสม และรู้จักผู้สมัครแต่ละคนชัดเจนมากขึ้น มากกว่าอ่านจากใบสมัครเพียงอย่างเดียว

 

  • เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่เปลี่ยนสายงานบ้าง ในอดีตเราไม่ค่อยจะรับพนักงานที่มีประสบการณ์ไม่ตรงกับงาน แต่ในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ และมี AI เข้ามาช่วยเยอะ ก็เลยทำให้มีหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานในการทำงาน ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ผู้สมัครที่เก่งๆ มากขึ้นก็ได้ โดยเฉพาะงานบางงานในองค์กรที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางมากมาย เราก็จะได้มีโอกาสในการสรรหาคนได้มากขึ้นไปอีก

ด้วยเป้าหมายของการสรรหาคัดเลือกนั้น ก็คือ การได้พนักงานที่สามารถทำงานได้ และสามารถพัฒนาได้ ดังนั้น แนวทาง 4 ประเด็นข้างต้น จึงควรจะทำอย่างเป็นระบบ และให้คนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก จะต้องเปิดใจ และเข้าใจแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน จะได้ไม่ขัดกันเอง เช่นบางคนอาจจะไม่ชอบผู้สมัครที่เปลี่ยนสายงานมา และไม่อยากรับ หรือไม่รับเลย แต่ถ้าเรายอมรับว่า ต้องเปิดกว้างให้มากขึ้นแล้ว แปลว่า ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานก็ต้องเปิดมุมมองไปในทางเดียวกันด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: