จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับการที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืน เนื่องจากยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ความรู้ ทักษะบางอย่างล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พนักงานที่เคยเก่ง และมีฝีมืออย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ความรู้เหล่านี้ไม่ได่อีกต่อไปแล้วก็มี

ดังนั้น วางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราคงไม่อยากให้เกิดปัญหาว่า ไม่สามารถใช้ความรู้ทักษะของพนักงานที่เคยเป็นคนเก่งของเราได้ ดังนั้น องค์กรที่อยากจะได้เปรียบในการแข่งขัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น up skill หรือ Re skill ก็ต้องทำ มิฉะนั้น พนักงานคงจะ Down skill ลงไปเรื่อยๆ

ปัญหาขององค์กรที่พยายามจะพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องก็คือ ลงทุนพัฒนาพนักงานแล้วแต่กลับไม่เห็นผลอะไรตามา ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะลงทุนกันไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะพัฒนามากกว่า เช่น ลงทุนเน้นไปที่การส่งพนักงานไปฝึกอบรม แต่เราต้องการทักษะใหม่ๆ จากพนักงาน ซึ่งการอบรมนั้น มันไม่ได้ทักษะอะไร จะต้องใช้เครื่องมือในการพัฒนาด้านอื่นประกอบด้วย

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การวางแผนพัฒนาพนักงานได้ผลจริง สิ่งที่จะต้องคำนึงก็จะมีดังต่อไปนี้

  • ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนเต็มที่ เรื่องของการพัฒนาพนักงาน ถ้าจะให้ได้ผล จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่เพียงการรับปาก หรือ แค่กำหนดนโยบายเท่านั้น แต่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง ถ้าผ่านด่านนี้ได้ ความสำเร็จก็มาแล้วครึ่งหนึ่ง

 

  • ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญ สิ่งต่อมาที่ต้องผ่านอีกด่านก็คือ ผู้บริหารระดับกลาง ก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานี้ด้วยเช่นกัน และนี่ก็คือจุดสำคัญมาก ถ้าเราต้องการให้เกิดระบบการ Coaching และ Mentoring อย่างจริงจังในองค์กร นั่นแปลว่า ผู้บริหารระดับกลางทั้งหมดจะต้องมองเรื่องนี้ว่าสำคัญด้วยเช่นกัน และต้องจัดสรรเวลาในการพัฒนาพนักงานตามแผนการพัฒนาด้วย มิฉะนั้นก็ไม่ได้ผลอีกเช่นเคย

 

  • เชื่อมโยงกับระบบบริหารผลงาน ด่านที่สามที่ต้องทำให้ได้ก็คือ จะต้องนำระบบบริหารผลงานมาเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาพนักงานให้ได้ ต้องเชื่อมโยงกันอย่างจริงจังด้วย เพราะเท่าที่เห็นหลายองค์กร ประเมินผล ก็ประเมินผลไป ผลที่ได้มา ไม่ได้เอาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพนักงานเลย เอาไปใช้แค่การขึ้นเดือนเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้ เราก็ต้องมานั่งวางแผนพัฒนาพนักงานกันต่างหาก ซึ่งผลที่ได้ก็คือ ผลงาน กับแผนการพัฒนาพนักงานมันไม่ไปด้วยกัน แบบนี้พัฒนาให้ตาย ผลงานก็ไม่ดีขึ้น เพราะพัฒนาไม่ตรงจุดนั่นเอง

 

  • ใช้เครื่องมือในการพัฒนาให้เหมาะสม ประเด็นนี้ก็สำคัญ บางองค์กรพูดถึงการพัฒนาพนักงาน ก็มองแค่เพียงการส่งพนักงานไปฝึกอบรมเท่านั้น ไม่เคยมองเครื่องมือตัวอื่นๆ เลย ปัจจุบัน มีเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบโจทย์ประเด็นความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของพนักงาน ดังนั้นถ้าเราจะวางระบบการพัฒนาพนักงานให้เกิดขึ้นอย่างได้ผล ก็คงต้องพิจารณาเครื่องมือในการพัฒนาตัวอื่นๆ ด้วย และที่สำคัญก็คือ จะต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ของเครื่องมือด้วยเช่นกัน

 

  • อย่าลืมติดตามผลการพัฒนา นี่เป็นอีกประเด็นที่องค์กรมักจะลืม เรามักจะประเมินผลการฝึกอบรม ว่าดีหรือไม่ดี วิทยากรดีหรือไม่ พนักงานสนุกหรือไม่ แต่น้อยมากที่จะมีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาพนักงานแต่ละคนที่มาเข้าอบรม หรือที่ได้รับการสอนงาน ฯลฯ ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว พนักงานแต่ละคนมีอะไรที่ดีขึ้นบ้าง และดีขึ้นตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ บางองค์กรอบรมกันแล้ว ก็แล้วกันไป ไม่เคยติดตามเลยว่า พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นหรือไม่ มีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีขึ้นตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีการติดตาม การลงทุนพัฒนาพนักงานก็จะไร้ความหมาย

นี่คือ 5 ประเด็นที่ฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องวางระบบการพัฒนาพนักงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้ระบบการพัฒนาพนักงานตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการ และทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาพนักงานจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: