แนวทางในการสร้างแรงจูงใจ จากหนังสือเรื่อง Drive

เมื่อพูดถึงเรื่องของการบริหารคนอย่างไรให้สร้างผลงานที่ดี ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีใจที่จะลงมือทำงานอย่างเต็มที่ และสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ในอดีตสมัยที่เริ่มมีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เริ่มมีมนุษย์เงินเดือนเกิดขึ้น ในยุคนั้นต่างก็เชื่อกันว่า เงินเท่านั้น ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับคนทำงานได้ เขาเชื่อว่า ที่คนอยากทำงาน ก็เพราะเขาอยากได้เงิน ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้เขาตั้งใจทำงาน และทำผลงานให้ดีขึ้น ก็ต้องกระตุ้นด้วยเงินเท่านั้น แต่ต่อมา ก็เริ่มมีงานวิจัยทางด้านการสร้างแรงจูงใจออกมากมายซี่งยืนยันว่า เงินไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในการทำงานของคนเลย เป็นแค่เพียงปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจเท่านั้น แต่ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะทำงานให้ดีขึ้น สร้างผลงานที่ดีมากขึ้น ผิดน้อยลง ทุ่มเทด้วยใจ ฯลฯ

นักวิชาการมากมาย ต่างก็มีงานวิจัยออกมายืนยันในเรื่องนี้ ตั้งแต่ Maslow มา Herzberg จนถึงยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Dan Ariely ที่วิจัยและเขียนหนังสือเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้หลายเล่ม รวมถึงอีกท่านก็คือ Danial Pink ซึ่งเขียนหนังสือชื่อว่า Drive ซึ่งชัดเจนว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยจูงใจ แต่เป็นปัจจัยอื่นมากกว่าที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในคนเราได้

ซึ่งวันนี้ผมก็นำเอาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในยุคใหม่ ซึ่งเขียนในหนังสือ Drive นี้ มาเล่าให้อ่านกันครับ ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานให้กับคนเราได้ แรงจูงใจในที่นี้จะหมายความถึง พลังในการที่จะทุ่มเททำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย รักในงาน และชอบที่จะได้ทำมัน

ท่านผู้อ่านเคยมีความรู้สึกแบบว่า นั่งทำงานจนเพลิน โดยไม่รับรู้อะไรเลย รู้สึกสนุกไปกับงานที่ทำ และอยากทำมันทุกวัน นี่แหละครับ หนังสือชื่อว่า Drive บอกเราว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น

 • Autonomy ปัจจัยแรกก็คือ อิสระในการทำงาน อิสระเหล่านี้มีอะไรบ้าง คือ
  • อิสระทางด้านเวลา คือสามารถที่จะควบคุมเวลาในการลงมือทำงานของตนเองได้ ไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเริ่ม และเลิกกี่โมง ไม่ได้ถูกกดดันเรื่องเวลาอย่างมากมาย หรือเวลาทำงานอาจจะมีความยืดหยุ่นพอที่จะทำให้เขาเลือกเวลาในการทำงานได้เอง

 

  • อิสระด้านวิธีการทำงาน ก็คือเปิดโอกาสให้คนทำงานได้เลือกวิธีการทำงานของเขาเองได้ ไม่ต้องบังคับว่าต้องใช้วิธีนี้เท่านั้น ต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้เท่านั้น ยุคนี้ เขาเปิดให้คิด เพื่อที่จะได้แนวทางใหม่ๆ ดีๆ มากขึ้นกว่าเดิม

 

  • อิสระในด้านทีมงาน ก็คือ สามารถที่จะเลือกทีมงานของตนเองในการทำงานได้ ไม่ใช่ถูกวางกรอบไว้เสร็จเรียบร้อยว่าจะต้องทำงานกับใครบ้าง

 

  • อิสระในความคิด กล่าวคือ สามารถที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้เอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด เสนอความเห็นใหม่ๆ คิดและวางแผนโครงการในการทำงานใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการคิดและวางแนวทางของงาน แม้ว่า จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

 

 • Mastery ปัจจัยที่สองก็คือ มีโอกาสในการเติบโต หรือเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำมากขึ้น ทุกคนไม่ชอบการทำงานแบบซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด แต่ต้องการที่จะได้เรียนรู้พัฒนา ต่อยอดจนเราเก่งในสิ่งที่เราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นก็คือ ถ้างานที่ทำมีความท้าทาย มีความยากมากขึ้น และทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้น ก็จะเกิดแรงจูงใจในการทำงานนั้นมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน หรือในอีกนัยหนี่ง ถ้าองค์กรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะทำให้คนมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น เพราะทำไปแล้ว ทำให้เขาเก่งขึ้นในเรื่องที่ทำ

 

 • Purpose ปัจจัยที่สามก็คือ ต้องมีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน พนักงานจะต้องรู้ว่า งานที่เขาทำนั้น อยู่ในส่วนไหน และงานของเขาทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร มีความสำคัญต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร คนเราเมื่อรู้ตัวเองว่า มีความสำคัญ และเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของกลุ่ม หรือขององค์กร ก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น เพราะมองเห็นความสำคัญของตนเอง และรู้ว่า คนอื่นก็ยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำอยู่

 

นี่คือ 3 ปัจจัยที่ผู้เขียนได้อธิบายว่า ถ้าต้องการให้พนักงานมีแรงจูงใจ มีพลังในการทำงาน หรือมี Drive ตามชื่อหนังสือ ก็ต้องมี 3 ปัจจัยข้างต้นเป็นองค์กรประกอบที่สำคัญ

เมื่อทราบแบบนี้แล้ว ผู้นำองค์กร HR และผู้จัดการทุกระดับ ก็สามารถที่จะสร้างองค์กร และงานเพื่อเอื้อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้ดีขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: