องค์กรของท่าน ทำ Employee Engagement ในแบบไหน

เมื่อพูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหนึ่งที่มักจะขาดไม่ได้ก็คือ การจะบริหารคนอย่างไรให้เขาสร้างคุณค่า สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แบบเข้ามาทำงานกินเงินเดือนบริษัทไปวันๆ ทำงานบ้าง ไม่ทำบ้าง อยู่กันแบบสบายๆ โดยไม่มีแรงขับเคลื่อนใดๆ ทั้งๆ ที่องค์กรเอง ก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะหาทางอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง และเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ

คำตอบที่ได้ก็คือ พนักงานจะต้องมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดี และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้น engagement survey หรือการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่องค์กรในบ้านเรานิยมทำกันมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางแนวทางที่จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความพึงพอใจในการทำงาน เพราะสองปัจจัยนี้จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่องาน และต่อองค์กร และเมื่อรู้สึกผูกพัน เขาก็จะส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับงานของตนเอง องค์กร และลูกค้าของเขาเช่นกัน

องค์กรบ้านเราจะมีความเชื่อดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็เลยมีการทำสำรวจความผูกพันกันมากมาย สำรวจแล้วนำมาใช้บ้างไม่ใช้บ้าง บางแห่ง ก็เลิกทำไปบ้าง ก็มีเหมือนกัน เพราะทำแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น บางแห่ง ยิ่งทำการสำรวจมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรน้อยลงไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดี เรื่องของ engagement survey นั้น ปกติจะมีการทำอยู่ 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • ทำเป็นครั้งๆ ไป ไม่ต่อเนื่อง ลักษณะแรกนี้ก็คือ จะถือว่า การทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานนั้น เป็นงานโครงการอย่างหนึ่ง ซึ่งบางแห่งก็กำหนดเป็นนโยบายปีต่อปี บางปีทำ บางปีไม่ทำ พอทำ ก็จะพยายามหาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน อะไรที่ทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดีในช่วงนี้ แล้วก็จะหาทางแก้ไขปรับปรุงกัน พอแก้ไขกันเรียบร้อย ก็จะเงียบไป เพราะมองว่า พนักงานรู้สึกผูกพันแล้ว ไม่มีการดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาวแต่อย่างใด เมื่อไหร่ที่เกิดกรณีเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานขึ้น ก็จะทำโครงการ Engagement Survey กันขึ้นมา

 

  • ถือเป็นนโยบาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ลักษณะที่สองนี้ จะถือว่า เรื่องของ ความผูกพันของพนักงานต่องค์กรนั้น เป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น นโยบายในการทำงาน พฤติกรรมของผู้บริหารในการบริหารคน แนวทางในการทำงานด้านอื่นๆ ฯลฯ ก็จะเน้นไปที่การสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เพื่อทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานกับองค์กร ดังนั้น การทำ Engagement survey ในลักษณะนี้ ก็จะทำกันอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่ใช่ทุกปี บางครั้ง สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ได้จากพฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้เลย ผลการสำรวจเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการยืนยันให้แน่ใจว่า ผู้บริหาร และนโยบายของบริษัทด้านนี้ มาถูกทางหรือไม่แค่นั้น แต่องค์กรจะเน้นที่ engaging employee ทุกวันจริงๆ

องค์กรที่ถือว่า Engagement เป็นกลยุทธ์หลัก จะทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในทุกด้าน เพื่อสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้จัดการทุกระดับ

ส่วนองค์กรที่มองว่า engagement เป็นเครื่องมือสำคัญ แต่ทำแค่เพียงการสำรวจปีละครั้ง จากนั้น ก็เอามาปรับปรุงแก้ไขไปตามแต่เรื่องที่มีปัญหาในแต่ละครั้งนั้น ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้นำเอาเรื่องนี้เข้าไปในนโยบายหลักของการบริหารขององค์กร แต่จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นเรื่องๆ ไป

แล้วองค์กรของท่าน เป็นการสร้าง Engagement แบบไหนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: