Podcast HR Talk EP. 209: จ้างคนเก่งเข้ามาแล้ว อย่าลืม บริหารให้ดีด้วย

Podcast HR Talk EP. 209: จ้างคนเก่งเข้ามาแล้ว อย่าลืม บริหารให้ดีด้วย

แทบจะทุกองค์กรที่ต้องการคนเก่งๆ เข้ามาทำงาน บางองค์กรหาคนเก่งเข้ามาได้มากมาย แต่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการคนเก่งเหล่านี้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานซ้ำๆ จำเจ ซึ่งลักษณะงานแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้คนเก่งๆ เข้ามาทำก็ได้ สุดท้ายคนเก่งที่เราอุตส่าห์หามา ก็เดินจากองค์กรเราไป…..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: