ทำไมต้องมีการประเมินค่างาน เวลาจะวางโครงสร้างเงินเดือน

มีผู้อ่านท่านหนึ่งเขียนมาสอบถามผมว่า เวลาที่จะวางโครงสร้างเงินเดือน ทำไมต้องมีการประเมินค่างานก่อน แล้วค่อยมาจัดระดับงาน เราไม่ประเมินค่างานได้หรือไม่ เราแค่จัดระดับงานออกเป็นกลุ่มๆ ง่ายๆ เพื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเลยได้หรือไม่

ท่านผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรครับกับคำถามนี้

โดยปกติแล้ว ที่เราต้องประเมินค่างาน ก็เพื่อที่จะทำให้เราแน่ใจว่า ตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรของเราถูกจัดกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ตามความยากง่ายของงาน ซึ่งสะท้อนจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานของแต่ละตำแหน่ง

ซึ่งระบบประเมินค่างานที่ได้มาตรฐาน ก็จะมีการกำหนดปัจจัยที่ทำให้เราตรวจสอบได้ว่า ตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรของเรานั้น มีคะแนนแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร และสามารถที่จะจัดกลุ่มอยู่กลุ่มงานเดียวกันได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำไปเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ก็ต้องจ่ายตามคุณค่าของงานนั่นเอง

แต่ถ้าเราบอกว่า เราจะไม่ประเมินค่างาน แต่ใช้การจัดกลุ่มงานขึ้นมาเลย เช่น กลุ่มนี้เราเรียกว่า พนักงาน อีกกลุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ และถัดไปเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส ฯลฯ การจัดกลุ่มงานแบบนี้ ก็ถือว่าพอได้ในระดับหนึ่ง แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ตำแหน่งงานที่เราเรียกเจ้าหน้าที่เหมือนกันนั้น ค่างานควรจะอยู่กลุ่มเดียวกันจริงหรือไม่ ถ้าเราไม่มีการประเมินค่างานแบบลงลึก เราก็คงจะมองไม่ค่อยออก

เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ กับเจ้าหน้าที่บัญชี หรือ วิศกร ที่เป็นระดับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน ทั้ง 3 ตำแหน่งนี้ เราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันและได้รับเงินเดือนในระดับใกล้เคียงกันนั้น มีความเป็นไปได้สักแค่ไหน ถ้าเรารวบว่า เรียกเจ้าหน้าที่เหมือนกันแสดงว่า ทั้ง 3 ตำแหน่งนี้จะต้องได้รับเงินเดือนเทียบเคียงกัน เพราะถือว่า ความยากง่ายพอๆ กัน

แต่ถ้าเรามีการประเมินค่างาน แบบชัดเจนไปเลย ก็อาจจะทำให้เราสามารถแยกเจ้าหน้าที่ออกได้เป็น 3 ระดับความยากง่าย ก็เป็นได้ ก็คือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ถัดไปเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี และถัดไปเป็นวิศวกร พอถึงเวลาจัดกลุ่มงาน เราอาจจะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่มในตำแหน่งที่เราเรียกเหมือนกันว่า เจ้าหน้าที่ได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะราคาตลาดที่จ่ายมีความแตกต่างกันจริงๆ

นี่คือประโยชน์ของการประเมินค่างานแบบจริงจัง เพื่อทำให้เรามั่นใจได้ว่า การจัดกลุ่มงานขององค์กรเรา เป็นไปตามความยากง่ายของงานจริงๆ และสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างเงินเดือนได้อย่างเป็นธรรมตามความยากง่าย และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: