พนักงานของเรา จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้เรื่องของความเจริญก้าวหน้า ความยั่งยืน ความสำเร็จของบริษัท ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ดังจะสังเกตได้จาก การที่องค์กรพยายามที่จะหาวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอยู่รอดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จากเป้าหมายที่ต้องการความยั่งยืน ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองที่เราจำเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเราเอง ณ ปัจจุบันว่า ทรัพยากรบุคคลในวันนี้ มีความพร้อมสักแค่ไหนที่จะพาองค์กรไปสู่อนาคตที่เราวาดฝันเอาไว้

HR เคยประเมินความพร้อมของทรัพยากรบุคคลของตนเองบ้างหรือไม่

ฝ่ายบุคคล ที่มองตัวเองว่าเป็น ฺBusiness Partner ก็จำเป็นที่จะต้องตีโจทย์ให้แตกว่า และต้องประเมินให้ออกด้วยความชัดเจนว่า ปัจจุบันนี้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานในองค์กรเรา มีเพียงพอหรือไม่ และพร้อมหรือไม่ ที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ดังนั้นสิ่งที่ HR จะต้องพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือ ชุด Competency ต่างๆ ที่เราทำไว้นั้น มันเพียงพอ และต้องปรับปรุงหรือไม่ ผมเห็นหลายองค์กรใช้ Competency ชุดเดิมมากว่าสิบปี โดยไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ทั้งๆ ที่องค์กรเราเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เร็วขึ้น เอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น  ผลก็คือ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่อ้างอิง competency ชุดเดิม  ก็เป็นการพัฒนาคนตามแนวเดิม ทุกอย่างแบบเดิม แต่องค์กรอยากให้เดินไปข้างหน้า ความรู้ทักษะแบบเดิม มันก็เริ่มล้าสมัยไปแล้ว บางอย่างก็เริ่มใช้การไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ ตรงนี้ HR คงต้องเริ่มหันมาปรับกันบ้างแล้วนะครับ

ถ้าฝ่ายบุคคลยังบริหารบุคคลด้วยวิธีการแบบเดิม ยังคงพัฒนาพนักงานด้วยแนวทางแบบเดิมไม่เคยคิดหัวข้อหรือประเด็นใหม่ใหม่ที่จะมาพัฒนาพนักงานให้ไปสู่อนาคตข้างหน้า ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยากที่จะทำให้ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้นคนที่เป็น HR ในยุคนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมามองความรู้ทักษะของพนักงาน ณ วันนี้ว่ามีอยู่สักแค่ไหน  เรายังต้องเติมอะไรให้กับพนักงานเราบ้าง คงไม่สามารถที่จะพัฒนาแบบเดิมๆ ซ้ำๆไป แล้วก็คาดหวังว่า พนักงานจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งมันคงเป็นไปได้ยากมากถ้าบริหารแนวนี้

อย่างที่ได้อ้างอิงไว้ในบทความเมื่อวานนี้ ว่าแผนกำลังคนของเราจะต้องพิจารณาเรื่องของ ความรู้ ทักษะและความสามารถที่มากขึ้นกว่าเดิม เราเองต้องมั่นใจได้ว่าในปีหน้าพนักงานของเราต้องพร้อมมากขึ้นสักแค่ไหน และปีถัดๆ ไปจะต้องพร้อมมากขึ้นอีกแค่ไหน เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆ

ตอนนี้องค์กรของท่านบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการเตรียมความพร้อมเรื่องคน เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: