แนวโน้มของการวางแผนกำลังคนในอนาคต เน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าปริมาณ

นิตยสารที่ชื่อว่า HR and People Strategy ของเดือนตุลาคม ทั้งฉบับ ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของการทำ workforce planning ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ผมนั่งอ่านดูแล้ว จับประเด็นได้ว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก และการใช้ AI และหุ่นยนต์ เข้ามาช่วยในการทำงานบางอย่างมากขึ้นนั้น ทำให้แนวทงมใสการวางแผนกำลังคนขององค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมที่เน้นไปที่การวางแผนเพื่อหาปริมาณคนที่จะเข้ามาทำงาน เพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร จะสังเกตได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมา เวลาเราวางแผนกำลังคน เราจะเน้นว่า ปีถัดไปเราจะต้องเพิ่มคนอีกกี่คน ตำแหน่งอะไรบ้าง เพื่อรองรับยอดขาย ยอดผลิต หรือผลงานอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เวลาเราวางแผนกำลังคน ก็มักจะพยายามคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงาน กระบวนการทำงานทั้งหมด และผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อที่จะกำหนดออกมาได้ว่า องค์กรเราจะต้องเพิ่มพนักงานอีกกี่คน ถึงจะเพียงพอต่อการขยายตัวในอนาคต

แต่ในยุคนี้ และอนาคตข้างหน้าที่จะถึง เราจะไม่เน้นไปที่การคำนวณอัตรากำลังในลักษณะที่เป็นจำนวนคน หรือปริมาณพนักงานอีกต่อไป แต่เราจะเน้นไปที่การวางแผนกำลังคนในเชิงคุณภาพของกำลังคนมากกว่าปริมาณ

สิ่งที่ HR จะต้องทำเพื่อการวางแผนกำลังคนในอนาคตที่เน้นไปทางด้านคุณภาพของคนก็คือ

  • ศึกษาพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรให้ลึกซึ้ง รวมถึงต้องเข้าใจแผนงานขององค์กรในแต่ละปีว่า มุ่งเน้นไปทางไหน เรื่องอะไรบ้าง มีอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จบ้างในแต่ละปี

 

  • พิจารณาว่า ความรู้ ทักษะ ใหม่ๆ อะไรบ้างที่องค์กรจำเป็นจะต้องมี เพื่อไปสู่อนาคตที่วางไว้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราต้องการคนแบบไหนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนผลงานขององค์กรให้ไปสู่อนาคตที่วางไว้ ซึ่งจุดนี้เอง เราอาจจะพบว่าคนปัจจุบันของเราที่เก่งๆ นั้น อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมเลยอีกต่อไปก็เป็นได้

 

  • จากนั้นพิจารณาว่า คนปัจจุบันของเราเก่งเรื่องอะไร และเมื่อเทียบกับความรู้ และทักษะในอนาคตแล้ว คนของเรายังขาดอยู่มากเพียงใด

 

  • จากนั้นก็กำหนดเป็นแผนในการพัฒนาคนใน ให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ เหล่านั้น เราจะต้องเฟ้นตัวพนักงานที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้ามาในโปรแกรมนี้ เพื่อที่จะทำให้กำลังคนของบริษัทที่มีอยู่ มีความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่พร้อมจะไปสู่อนาคตข้างหน้าได้

 

  • พิจารณาความพร้อมของการพัฒนา ว่า ทันตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ทันจริงๆ ก็จะต้องมีแผนในการสรรหาคนใหม่เข้ามาซึ่ง แผนตรงนี้ ก็จะไม่ใช่แผนในการหาคนที่เน้นปริมาณมากๆ แต่จะเน้นไปที่การหาคนที่เก่งๆ มีความรู้ทักษะ ที่ตรงกับที่เราต้องการมากๆ เอามาแค่คนเดียว แต่ให้เขาสามารถที่จะถ่ายทอด และสร้างคนเดิมของเราให้เป็นกำลังคนใหม่ให้กับองค์กร

แนวทางนี้ที่บอกว่าไม่เน้นเรื่องวางแผนกำลังคนในเชิงปริมาณ ก็เนื่องจาก คนหายากมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นข้อจำกัดที่พบเจอกันได้ทุกองค์กร อีกทั้ง เรามีเทคโนโลยีเข้ามาทำงานที่เป็นงานซ้ำๆ ได้มากขึ้น application มากมายที่เข้ามาทดแทนคน และสามารถให้ผลงานที่ถูกต้อง แม่นยำมากกว่า คนทำ ดังนั้น กระบวนการที่ต้องอาศัยคนทำงานเยอะๆ มันจะเริ่มหายไป

แต่สิ่งที่องค์กรจะขาดแคลนมากขึ้นก็คือ คนที่มีความรู้ และทักษะในแบบที่เราต้องการมากกว่า ดังนั้น ถ้าองค์กรใด สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการวางแผนกำลังคนได้ตั้งแต่วันนี้ ก็จะทำให้องค์กรเรามีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตข้างได้อย่างมั่นใจ และไม่ขาดคนที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: