ได้เวลา upskill พนักงานของเราแล้วหรือยัง

มีองค์กรใดบ้างที่รู้สึกว่า ตอนนี้พนักงานของเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวทางด้านดิจิตอลใหม่ๆ หรือ พนักงานไม่เข้าใจทิศทางในอนาคตของโลกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือ พนักงานยังคงทำงานแบบเดิม แบบที่ทำมาเมื่อสมัยสิบปีที่แล้ว โดยไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือ ไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ข้อมูล (Data) ว่าสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบของอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อการทำธุรกิจของบริษัท ฯลฯ

ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่า AI อาจจะเข้ามาทดแทนกระบวนการทำงานบางส่วนของคนเรา เพราะด้วยความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูง อีกทั้งความผิดพลาดยังเรียกว่าน้อยมาก ยิ่งทำให้คนเรา หรือพนักงานในองค์กรของเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

ฝ่ายบุคคลที่ดูแลทรัพยากรบุคคลขององค์กร ก็คงต้องช่วยผู้บริหารในการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ให้ดี ถ้าเรายังคงบริหารทรัพยากรบุคคลไปตามเดิม โดยไม่สนใจว่าพนักงานจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอะไรใหม่ๆ บ้าง วันหนึ่ง องค์กรเราจะขาดพนักงานที่มีทักษะที่องค์กรต้องการ และเมื่อไหร่ถึงจุดนั้น แล้วเราไม่มีการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดทักษะใหม่ๆ ตามโลกไม่ทันตลอด พนักงานกลุ่มนี้ ก็จะถูกปลดออกจากองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น คนกลุ่มนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะไปทำงานที่ไหนได้เลย เพราะด้วยการขาดทักษะในการทำงานใหม่ๆ นั่นเอง

HR ในวันนี้จึงควรที่จะวิเคราะห์พนักงานในองค์กรของเราว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องยกเครื่องปรับปรุงทักษะในการทำงานของพนักงานในด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันกันคนอื่นๆ ได้ และในยุคนี้ต่อเนื่องอนาคต ทักษะสำคัญก็ไม่ใช่ทักษะในด้านความรู้เชิงเทคนิคต่างๆ ด้วยซ้ำไป เพราะความรู้เหล่านี้มันล้าสมัยได้เร็วมาก มีความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนความรู้เก่าอย่างเร็วมาก เร็วจนถ้าเราปรับตัวไม่ทัน หรือเรียนรู้ได้ช้า เราก็อาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้

ดังนั้นทักษะของคนที่จะอยู่รอดในโลกแห่งการทำงานในยุคอนาคตที่ต้องเร่งพัฒนา ก็คือ

  • ทักษะในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา และเร็วขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่เปลี่ยน เราก็จะช้ากว่าคนอื่น ดังนั้น เราจึงต้องมีทักษะในการปรับตัวที่เร็วมากขึ้น

 

  • ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อันนี้ก็สำคัญ คนสมัยนี้จะต้องสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว และเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความรู้ใหม่ๆ มีเข้ามาตลอดเวลา และความรู้เก่าๆ ก็ล้าสมัยไปได้ตลอดเวลาเช่นกัน

 

  • ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคอนาคต เพราะคนเรามักจะทำงานกับหุ่นยนต์มากขึ้น มี AI มาช่วยในการทำงานมากขึ้น ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น น้อยลงไปมาก ผลก็คือ ทำให้ทักษะในการมีมนุษย์สัมพนธ์ของคนเราแย่ลงไปด้วย ดังจะสังเกตได้จากคนในยุคใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้าง เวลาทำงานเป็นทีมก็มักจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นใครที่อยากอยู่รอดและทำงานได้อย่างราบรื่นและเติบโตไปในอนาคตข้างหน้า ก็ต้องพัฒนาทักษะมนุษย์สัมพันธ์ให้ดีด้วย

ดังนั้น HR ในระยะนี้ จะต้องวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะทั้งสามประการข้างต้น ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรของเราให้ได้อย่างที่เราทราบๆ กันอยู่ว่า Talent นั้นหายากมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้าเรามีอยู่ ก็ต้องต่อยอด Talent ให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวได้เร็ว เรียนรู้ได้เร็ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

องค์กรของท่านล่ะครับ ถึงเวลาที่จะต้อง Upskills พนักงานของตนเองแล้วหรือยัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: