ผู้นำ นำอย่างไรให้ได้ทั้งงาน และ คน (ตอนที่ 3)

สองวันที่ผ่านมา เราก็ได้คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ไปแล้ว 2 ประการก็คือ หนึ่ง มีวิสัยทัศน์ และสอง จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น วันนี้จะมาต่อในคุณสมบัติที่ 3 กันครับ

3. พัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น (Developing Others)

คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงกันสักเท่าไหร่ แต่ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ตามทุกคนยอมทำตามผู้นำ และให้การยอมรับนับถือผู้นำคนนี้อย่างเต็มใจ ก็คือ การพัฒนาให้ทีมงานมีความเก่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้คนอื่นเป็นผู้นำคนถัดไปได้

คุณสมบัติของผู้นำในการพัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น หรือเป็นผู้นำได้นั้น เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ดี จาก 5 ระดับของผู้นำของ John C Maxwell ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้นำที่แท้จริง และมีคนยอมรับนับถือนั้น จะเป็นคนที่สร้างและพัฒนาคนให้ดีขึ้น เก่งขึ้น นั่นเอง นอกจากมีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจได้แล้ว ก็ยังต้องสามารถที่จะพัฒนาคนอื่นในทีมงานให้เก่งขึ้นได้อีกด้วย

 

  • มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคนอื่น การที่จะสามารถพัฒนาคนอื่นได้นั้น ตัวผู้นำเองจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคนด้วยเช่นกัน และมีความเชื่อว่า คนทุกคนสามารถพัฒนาได้ เพียงแต่ต้องหาแนวทางในการพัฒนาให้ตรงกับคนๆ นั้นให้เจอ ดังนั้นผู้นำที่แท้จริงจะเป็นคนที่คิดและหาทางพัฒนาพนักงานทุกคนในทีมงาน และคิดอยู่เสมอว่า ทุกคนในทีมงานจะต้องเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ผิดกับคนที่ไม่มีภาวะผู้นำ จะคิดแค่เพียงว่าจะใช้คนอื่นให้ทำงานอย่างเต็มที่ได้อย่างไร โดยไม่สนใจว่าจะพัฒนาให้เก่งขึ้นได้อย่างไร บางคนคิดไปไกลว่า ถ้าทำให้คนอื่นเก่งขึ้น เราก็จะหมดความสำคัญลงไป แล้วแบบนี้เราจะเป็นผู้นำได้อย่างไร ซึ่งคนที่คิดแบบนี้ ยังไงก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงได้เลย

 

  • มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน การที่จะพัฒนาคนอื่นได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน และพยายามที่จะพัฒนาจุดแข็งของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงาน นอกจากนั้นก็พยายาที่จะหาแนวทางในการพัฒนา หรือ อุดจุดอ่อนของพนักงานคนนั้น เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้

 

  • ชอบที่จะสอนและแนะนำ ผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่ชอบสอน ชอบ Coach ชอบถามให้คิด เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขาจะเป็นคนที่ชอบที่จะทำให้คนอื่นเก่งขึ้น โดยการฝึกให้คิด วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยตัวผู้นำจะเป็นคนที่คอยให้แนวทาง แนะนำ และที่สำคัญก็คือ รู้จักใช้คำถาม ที่ทำให้พนักงานคิดได้ด้วยตนเอง

 

ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาคนอื่นให้ดีขึ้น เพราะอาจจะคิดแค่เพียงว่าเขาต้องนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายให้ได้ ตามวิสัยทัศน์ที่เขาต้องการ แต่อย่าลืมนะครับว่า การที่จะนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั้น เราจะต้องวางแผนและพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีความสามารถที่สูงขึ้นอยู่ตลอด มิฉะนั้นก็ไปถึงยากเช่นกัน

ผู้นำในระดับนี้จึงต้องสร้างคนขึ้นมาใหม่ สร้างผู้นำใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผู้นำจะต้องเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาพนักงานของตนเองให้ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เพียงทำงานอย่างเดียวไปเรื่อยๆ

วันจันทร์ จะมาต่อในคุณสมบัติสุดท้ายของผู้นำที่ดีนะครับ อย่าลืมติดตามกันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: