ผู้นำ นำอย่างไรให้ได้ทั้งงาน และ คน (ตอนที่ 2)

เมื่อวานได้คุยกันไปเรื่องคุณสมบัติของผู้นำที่ดี คือมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เพื่อนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ วันนี้จะมาต่อคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ที่จะได้ทั้ง คน และงาน ในประเด็นที่ 2 กันนะครับ

2. จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น (Motivate and Inspire Others)

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำอีกประการหนึ่ง นอกจากเรื่องของการมองไกล มีวิสัยทัศน์แล้ว ก็ยังต้องสามารถที่จะทำให้คนที่ทำงานด้วยมีแรงจูงใจ และมีแรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อีกด้วย เนื่องจากผู้นำมองอนาคตไว้ได้แล้ว ก็จะต้องหาสมาชิกที่จะต้องร่วมกันสร้างอนาคตไปด้วยกัน ดังนั้นถ้าตัวผู้นำเองไม่สามารถที่จะสร้างพลังให้กับทีมงานได้ อนาคตที่วาดไว้ มันก็คงจะเป็นไปได้ยาก

ด้วยเหตุนี้เองผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักศิลปะในการสร้างแรงจูงใจ และไม่ใช่แค่เพียงแรงจูงใจเท่านั้น ยังต้องสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน หรือพนักงานคนสำคัญได้อีกด้วย แล้วในการที่เราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 

  • สื่อสารเป้าหมายได้อย่างชัดเจน การที่จะทำให้ผู้ตามมีแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจ และมีพลังที่จะไปสู่เป้าหมายที่วาดฝันไว้นั้น ผู้นำจะต้องมีความสามารถที่จะสื่อสาร มีเทคนิคในการสื่อความ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายที่วาดฝันไว้ให้กับทีมงานได้เข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนด้วยกัน ภาพเป้าหมายที่ทีมงานมองเห็นภาพเหมือนกันนั้น จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิด Focus ของทีมงานที่ดี และสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังร่วมของทีมงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยกัน ผิดกับผู้นำที่สื่อสารไม่รู้เรื่อง พูดแล้วทีมงานเข้าใจกันไปคนละทาง แถมยังเกิดความขัดแย้งกันเองในทีมงานอีก แบบนี้จะมีแต่ลดพลังของทีมลงไปอีก

 

  • รู้จักเทคนิคการโน้มน้าว ผู้นำที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้นั้น จะต้องเรียนรู้เทคนิคในการโน้มน้าว ทำให้ทีมงานเกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่จะทำ และทำให้แต่ละคนรู้สึกว่า ถ้าทำงานนี้สำเร็จแล้ว ตนเองจะได้รับความยิ่งใหญ่เหล่านั้นด้วยเช่นกัน เหมือนกับผู้นำในธุรกิจใหญ่ๆ ระดับโลกหลายคน ที่มีวาทศิลป์ที่สามารถที่จะโน้มน้าว และสร้างพลังให้กับทีมงานได้ และสามารถที่จะพลิกธุรกิจที่กำลังจะล้ม กลับกลายเป็นฟื้นคืนชีพได้อย่างน่าอัศจรรย์

 

  • ยกความดีความชอบให้กับผู้อื่น ผู้นำที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้นั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่รับความดีใส่ตัวเอง แต่จะเป็นคนที่ยกเอาความดีความชอบทั้งปวงให้กับทีมงาน และสมาชิกในทีมทุกคน ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการทำให้งานสำเร็จจริงๆ และทำให้คนอื่นในทีมงานรู้สึกมีความสำคัญ

 

  • เป็นตัวอย่างที่ดี อีกประเด็นที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ก็คือ ตัวผู้นำเองมีความสามารถ มีความเก่งในการทำงาน มีผลงานในอดีตที่ดี และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่มีความมุ่งมั่น และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการไปสู่เป้าหมายที่ตนวางไว้ จนทำให้ผู้ตามทุกคนเกิดการยอมรับ และยกย่องในตัวผู้นำ เหมือนกับการที่มีบางคนบอกว่า ผู้นำคนนี้ถือว่าเป็น Role Model ของตนเองเลย

 

นี่คือแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม และทีมงานของตนเอง ถ้าใครอยากเป็นผู้นำ ก็คงต้องมีการฝึกฝน และทำตนให้เล็กลงให้ได้ เพื่อให้ทุกคนในทีมงานใหญ่ขึ้น และมีความสำคัญมากขึ้น การที่ผู้นำลดความสำคัญของตนเองลง เท่ากับว่า กำลังได้รับความสำคัญจากทีมงานมากขึ้นเช่นกัน

และด้วยพลังแห่งการทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญนั้น จะเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานแต่ละคนได้อย่างดี

ผิดกับผู้นำที่พยายามเอาความดีเข้าตัว เวลาพนักงานคนอื่นทำงานได้ดี ก็กลับบอกว่า นี่คือผลงานของตนเองในฐานะที่ตนเองนำทีมงานนี้ หรือพูดเป็นนัยว่า ที่ได้ผลงานที่ดีแบบนี้ ก็เพราะการที่เขาเป็นผู้นำ ถ้าไม่ใช่เขานำ ก็คงไม่ได้ผลงานดีขนาดนี้

คำถามคือ ผู้นำแบบหลังนี้ จะมีใครอยากจะทำงานด้วยหรือไม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: