นโยบายการเก็บรักษาพนักงาน ของบริษัทระดับโลก

ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า การเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้กับองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ละองค์กรก็พยายามที่จะวางระบบในการเก็บรักษาพนักงานของตนเองไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานภายนอก เช่น เรื่องของสถานที่ทำงาน การตกแต่งสถานที่ทำงาน การสร้างมุมพักผ่อนต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะทำให้พนักงานอยากทำงานที่องค์กรนี้ต่อไป

อย่างไรก็ดี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเราอาจจะมองว่าสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าสภาพแวดล้อมทางการภาพ ก็คือ ความรู้สึกทางจิตใจของพนักงาน ระยะหลังๆ มีงานวิจัย และบทความจากต่างประเทศที่ออกมายืนยันว่า ความรู้สึกทางจิตใจของพนักงานนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงาน และทำให้พนักงานอยากทำงานต่อ หรืออยากลาออก

บริษัทระดับโลกต่าง ก็มีนโยบายในการเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ของตนเองไว้ ซึ่งนอกจากเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนแล้ว ก็ยังมีนโยบายทางด้านอื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับ

 

  • สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นผลงาน ที่ให้อิสระในการสร้างผลงานของตนเองอย่างเต็มที่ และเชื่อมระบบผลงานกับระบบการให้รางวัลที่เชื่อมโยงกับผลงานจริงๆ ไม่ใช่ไปเชื่อมกับเรื่องอื่น อาทิ ระบบอาวุโส หรือความรู้สึก สร้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนานในการทำงาน และทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในความสำเร็จขององค์กรอยู่เสมอ มีการให้ Recognition จากหัวหน้าและผู้บริหารอยู่เสมอ ทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรให้ความสำคัญกับเขา หรือพูดง่ายก็คือ ทำให้พนักงานเชื่อถือในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ

 

  • ทำให้พนักงานเห็นถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง องค์กรที่สามารถรักษาพนักงานมือดีไว้ได้นั้น จะมีแนวทางในการสร้างสายอาชีพให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ระหว่างที่ทำงานที่บริษัท ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ทำงานอยู่แบบเดิมๆ และมองไม่เห็นว่าตนเองจะสามารถเติบโตไปได้อย่างไรบ้าง

 

  • มีแนวทางในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราว่าจ้างพนักงานมือดีเข้ามาทำงานได้แล้ว สิ่งที่ต้องมีต่อก็คือ การพัฒนาพนักงานกลุ่มนี้ ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทใหญ่ๆ ที่รักษาพนักงานไว้ได้ดีๆ นั้น จะมีนโยบายการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนมาก แต่ละตำแหน่งจะต้องถูกพัฒนาอะไรบ้างในแต่ละปี มีการสร้างหลักสูตรในระยะยาว เพื่อทำให้พนักงานมีทักษะและความสามารถมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้จะไม่งกในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน แต่จะมองว่า ถ้าเราจริงใจที่จะพัฒนาพนักงาน พนักงานก็จะรู้สึกถึงความทุ่มเทและตั้งใจจริงขององค์กรที่จะทำให้เขาเก่งขึ้น พนักงานเองก็จะเกิดความรู้สึกผูกพัน และจะไม่ออกไปไหนง่ายๆ

 

  • มีการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่เสมอ องค์กรที่รักษาพนักงานได้อย่างดีนั้น จะมีการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่เสมอ ไม่ใช่จ่ายสูง แต่เป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงานภายในบริษัทมากขึ้น จะมีการทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอยู่เสมอว่าขณะนี้ต้องการอะไร มีอะไรที่ช่วงนี้เป็นที่นิยม หรือ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรตั้งใจที่จะให้แต่สิ่งที่ดีๆ แก่พนักงานจริงๆ

 

  • Work-Life Balance ระบบที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ ถ้าเราต้องการจะเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ทำงาน ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า Work-Life Balance นั่นเองครับ แต่เรื่องนี้ พนักงานแต่ละคน และในแต่ละองค์กรก็จะมองไม่เหมือนกัน ดังนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างระบบนี้ ก็คงต้องสอบถาม และทำสำรวจความคิดเห็นของพนักงานว่าต้องการอะไร อย่างไร ที่จะทำให้การทำงาน และชีวิตส่วนตัวมีความสมดุล

ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นคือ แนวทางในการสร้างระบบ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สามารถที่จะรักษาพนักงานไว้ได้นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: