การประเมินค่างาน คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

หลังจากที่ได้โพสเรื่องราวเกี่ยวกับ Job Description กันไปสักพักใหญ่ ก็มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาถึงเรื่องของการประเมินค่างาน ว่ามันคืออะไรกันแน่ และเราจะเอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง บางท่านก็บอกว่า ผู้บริหารมีนโยบายมาให้ประเมินค่างานใหม่ และจัดระดับงานกันใหม่ ซึ่งก็ยังสงสัยว่า ประเมินค่างานคืออะไร และทำกันอย่างไร วันนี้ก็เลยขอมาเขียนให้อ่านกันนะครับ

ก่อนจะประเมินค่างานได้แม่นยำสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จก่อนเลยก็คือ การปรับปรุง Job Description ของทุกตำแหน่งในองค์กรให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดก่อน เมื่อ JD เป็นปัจจุบันแล้ว ก็เริ่มกันเลย

การประเมินค่างานคืออะไร ถ้านิยามตรงๆ ก็คือ การพิจารณาว่า ตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์กรของเรานั้น มีความยากง่ายแตกต่างกันสักแค่ไหน ซึ่งความยากง่ายนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นจากปัจจัยหลัก 3 ประการก็คือ

  • ความรู้ทักษะที่ใช้ในการทำงาน ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้ความรู้ทักษะมากน้อย ตื้นลึก แตกต่างกันแค่ไหน เมื่อนำแต่ละตำแหน่งมาเปรียบเทียบกัน

 

  • ขอบเขตความรับผิดชอบ ก็จะพิจารณาว่า ทุกตำแหน่งในองค์กร มีความรับผิดชอบในตัวงานที่แตกต่างกันแค่ไหน บางตำแหน่งรับผิดชอบงานหลายด้าน บางตำแหน่งด้านเดียว บางตำแหน่งต้องคิดค้นสิ่งใหม่ บางตำแหน่งทำงานตามขั้นตอน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาเปรียบเทียบกันในทุกตำแหน่งเพื่อดูระดับความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 

  • ผลลัพธ์ที่สร้างให้กับองค์กร จะพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที่แต่ละตำแหน่งสร้างให้กับองค์กรนั้น เป็นอย่างไร บางตำแหน่งสร้างผลลัพธ์โดยตรง บางตำแหน่งเป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น

ในทางปฏิบัติจริงนั้น องค์กรคงไม่คุ้มที่จะสร้างระบบประเมินค่างานขึ้นมาเอง เพราะทำได้ยาก และใช้เวลานาน อีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบเพื่อปรับน้ำหนักให้ลงตัว ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่ก็จะใช้บริษัทที่ปรึกษาที่มีระบบประเมินค่างานที่ใช้งานได้จริง ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องเลือกระบบที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

เมื่อประเมินค่างานเสร็จ ก็จะทำการจัดระดับงานออกมา ซึ่งระดับงานนี้เอง ที่เราจะนำเอามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน กำหนดสิทธิของสวัสดิการต่างๆ กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น

จากนั้น ก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องค่างานอยู่ตลอด คือ ไม่ใช่ประเมินค่างานเสร็จแล้ว ก็จบเลย ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป แบบนี้ระบบจะไม่ถูกบริหารจัดการ และสักพัก ก็จะหายไปอีกเช่นกัน ดังนั้น เมื่อใดที่มีการปรับปรุงตำแหน่งงาน มีตำแหน่งงานใหม่ เราก็ต้องมีการปรับปรุง JD จากนั้นก็มาทำการประเมินค่างาน และพิจารณาระดับงานใหม่อีกครั้ง

ตัวค่างานและระดับงาน จะเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และการจัดทำ Career Path ต่อไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับ

ประเด็นสำคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการประเมินค่างานก็คือ

ค่างานจะประเมินที่งาน ไม่ใช่ตัวคน นี่คือสิ่งแรกที่จะต้องทำความเข้าใจสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่างานการประเมินค่างานนั้น จะประเมินมุ่งไปที่ตำแหน่งงาน จะพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน โดยไม่ดูตัวคนที่ทำงานอยู่เลย ซึ่งบางตำแหน่งอาจจะมีคนทำงานมากกว่า 1 คน แต่ถ้าเมื่อไหร่ทำงานเหมือนกันแล้ว ก็จะถูกประเมินค่างานโดยมองว่าเป็นตำแหน่งเดียวกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องย้ำเสมอก็คือเวลาประเมินค่างานจะต้องพิจารณาไปที่เนื้องานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการนำเอาผลงานของคนที่ทำงานในตำแหน่งงานนั้นเข้ามาพิจารณาด้วยเลย เพราะผลงานก็ต้องไปดูที่ผลงาน แต่เรากำลังประเมินค่างาน ในช่วงนี้จะต้องแยกกันให้ขาดก่อนระหว่างคนทำงาน กับตัวงาน

แล้วผลประเมินค่างานก็จะออกมาถูกต้องแม่นยำตรงตามงานที่เราออกแบบไว้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: