สรุปบทเรียนจากหนังสือ Powerful (Netflix) บทที่ 2 พนักงานทุกคนต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัท

ในบทที่ 2 นี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัท ว่าบริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้นทำธุรกิจอะไร และงานของตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจได้อย่างไร โดยผ่านการสื่อสารที่ดี ซึ่งสรุปประเด็นในบทที่ 2 ได้ดังนี้ (สามารถ Download pdf file จาก link ด้านล่างบทความครับ)

 

 1. บทที่แล้วที่พูดถึงการยกเลิกการใช้ระเบียบปฏิบัติกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มากที่สุดก็มีหลายคนสอบถามมาว่าแล้วจะใช้วิธีไหนแทน หรือจะเอาอะไรเข้ามาทดแทนกฎเกณฑ์เดิมที่เราใช้อยู่ ผู้เขียนก็ตอบว่าก็ใช้การสื่อสารที่ชัดเจน และรักษาความสม่ำเสมอของการติดตามงานและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

 

 1. ถึงแม้ว่าธุรกิจของเรายังคงต้องมีนโยบายขั้นตอนกฎระเบียบข้อบังคับ และได้เขียนอย่างชัดเจนมากแค่ไหนก็ตาม เราก็ยังคงต้องมีการสื่อสารที่ดี เปิดเผย และสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการสื่อสารที่ดีนี้จะทำให้พนักงาน ผู้บริหาร ในองค์กร มีภาพความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น

 

 1. คนเราไม่ได้ต้องการความสนุกสนาน และความรื่นเริงบันเทิงใจในการทำงานอยู่ตลอดเวลา พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ ดังนั้นองค์กรที่มัวแต่มุ่งเน้นสร้างความบันเทิง และทำให้พนักงานรู้สึกแฮปปี้ เมื่อเข้าไปคุยกับพนักงานเพื่อสอบถามว่าธุรกิจทำอะไร และตัวเขาเองมีส่วนสำคัญยังไงที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คำตอบที่ได้ก็คือพนักงานไม่รู้ว่าธุรกิจของตัวเองทำอะไร และไม่รู้แม้กระทั่งว่า ตัวเองมีส่วนทำให้ธุรกิจสำเร็จได้อย่างไร พนักงานรู้แค่เพียงว่า ที่นี่สนุกและมีความบันเทิงครบครัน ถ้าเป็นแบบนี้ธุรกิจของเราจะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างไร ในเมื่อพนักงานยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายธุรกิจคืออะไร

 

 1. ฝ่ายบุคคลจะต้องเข้าใจรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างแตกฉานและต้องมองเห็นภาพความเสี่ยงในด้านต่างๆที่กำลังจะตามมา และต้องสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายธุรกิจกับความเสี่ยงเหล่านั้น กับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน

 

 1. ฝ่ายบุคคลจะต้องช่วยให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจรูปแบบธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน และในอนาคต โดยที่ผู้จัดการทุกคนจะต้องทำให้พนักงานของตนเองมีความเข้าใจธุรกิจ และหน้าที่ของหน่วยงานตนเองด้วยเช่นกัน

 

 1. พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมองเห็นเป้าหมาย รวมถึงมองเห็นมุมมองของผู้บริหาร เพื่อที่จะเข้าใจถึงภาพสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงในทุกระดับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือหลายบริษัทลงทุนมากมายในเรื่องของการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานรวมถึงใช้ความพยายาม อย่างมากในการทุ่มเทวิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างผลงาน แต่กลับลืมเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้พนักงานเข้าใจไม่ได้ว่าธุรกิจของตนทำอะไร

 

 1. เมื่อธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น การสื่อสารยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ผู้นำองค์กร ผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการสายงาน ทั้งหมดจำเป็นต้องรู้จักใช้วิธีการสื่อสารให้ไปในทิศทางเดียวกัน และต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. ผู้เขียนมีความแปลกใจว่าทำไมองค์กรเราถึงพยายามสื่อสารให้กับคนนอกเข้าใจ เช่นทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจธุรกิจ เข้าใจแง่มุมต่างๆของธุรกิจของเรา แต่กลับไม่พยายามที่จะทำให้คนภายใน ซึ่งก็คือพนักงานขององค์กร มีความเข้าใจในธุรกิจเช่นเดียวกับที่เราสื่อสารกับคนนอก ทั้งๆ ที่คนที่สร้างผลลัพธ์ของธุรกิจก็คือพนักงานภายใน

 

 1. สิ่งที่ Netflix ทำก็คือ เขาสร้างโรงเรียนสำหรับพนักงานใหม่ขึ้นมา โดยจะใช้เวลาหนึ่งวันในทุกๆ ไตรมาส ผู้จัดการของทุกแผนกจะต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการพูดถึงหัวใจสำคัญ และประเด็นสำคัญของงานในฝ่ายตัวเองรวมถึงเป้าหมาย และความคืบหน้าของงานของแผนกตนเอง ให้กับพนักงานทุกคนทราบ ด้วยวิธีการจึงทำให้พนักงานของบริษัทมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ และเข้าใจว่าแต่ละหน่วยจะต้องประสานและทำงานร่วมกันอย่างไรรวมถึงงานของตนเองด้วย

 

 1. ผู้จัดการแต่ละหน่วยงานจะต้องมั่นใจว่า การสื่อสารภายในหน่วยงานของเรานั้นเป็นการสื่อสารสองทาง จากหัวหน้าและลูกน้อง และจากลูกน้องไปยังหัวหน้า ที่ Netflix จะพยายามสร้างระบบการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนสามารถคุยกันได้อย่างเปิดใจ ลูกน้องสามารถสื่อสารไปยังหัวหน้าได้อย่างตรงไปตรงมา และเวลาหัวหน้าสื่อสารมายังลูกน้อง ก็จะต้องมั่นใจว่าลูกน้องมีความเข้าใจ โดยการสื่อสารแบบสองทางไม่ใช่ประชุมแล้วหัวหน้าพูดอย่างเดียวจากนั้นก็ปิดการประชุม โดยที่ไม่รู้ว่าลูกน้องเข้าใจหรือไม่

 

 1. ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารให้เข้าใจว่าทุกคนจะต้องรับรู้ในปัญหาร่วมกัน เวลาที่พนักงานไม่รู้จะต้องไม่คิดว่า พนักงานคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วก็ปล่อยให้เขาไม่รู้เรื่องต่อไป แต่จะต้องคิดว่าเมื่อพนักงานคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้ ดังนั้นเราต้องสอนเขา เพื่อให้เขารู้มากขึ้น

 

 1. ผู้บริหารไม่ควรจะมีอคติต่อพนักงานบางกลุ่มเช่น พนักงานกลุ่มนี้เค้าไม่รู้เรื่องหรอก พูดไปก็เท่านั้น ในทางปฏิบัติแล้วพนักงานกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัญหาหน้างานจริง ถ้าเขาไม่รู้สาเหตุตื้นลึกหนาบาง แล้วเขาจะแก้ปัญหานั้นให้เราได้อย่างไร ถ้าผู้บริหารคิดอย่างนี้จริงๆ นั่นแสดงว่าเรากำลังจ้างคนโง่และคนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาทำงานใช่หรือไม่

 

 1. โดยสรุปแล้วการสื่อสารเป็นงานที่ไม่มีวันจบจะต้องทำอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญก็คือถ้าผู้บริหารไม่บอกรายละเอียดให้กับพนักงานว่างานของเรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร และมีผลกระทบอย่างไร พนักงานอาจจะได้รับข้อมูลจากที่อื่นซึ่งบ่อยครั้งมักจะเป็นข้อมูลที่ผิด แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ดังนั้นผู้บริหารควรจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับพนักงานในสิ่งที่พนักงานสมควรจะรับทราบเพื่อทำให้ธุรกิจและผลงานของเขาเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

Download pdf ได้จาก link ด้านล่างครับ

สรุปบทเรียนจากหนังสือ powerful- บทที่ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: