ฝ่ายบุคคลถ้าไม่รู้เรื่องของธุรกิจ จะเป็นฝ่ายบุคคลที่ดีได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างก็พยายามที่จะกำหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อที่จะให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เมื่อมีภาพเป้าหมายแล้ว ก็ต้องมาดูเรื่องของทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือ ทรัพยากรบุคคล

ในอดีตฝ่ายบุคคล เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการในด้านการบริหารคนกับหน่วยงานอื่น โดยเป็นลักษณะของการทำตามคำสั่งมากกว่าที่จะมีการกำหนดแนวทาง และแผนงานของตัวเอง เช่น ฝ่ายนั้น มาบอกให้ช่วยหาคนให้หน่อย ฝ่ายบุคคลก็ต้องทำหน้าที่ในการสอบถามถึงคุณสมบัติที่ต้องการให้ครบถ้วน จากนั้น ก็ออกไปสรรหาตามแหล่งหางานต่างๆ เพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครมากพอ จากนั้นก็มาเลือกให้ เพื่อให้ได้คนตามที่ได้รับมอบหมายมา

หรือการพัฒนาพนักงาน ก็เป็นการหา Training Needs โดยอาศัยการไปสอบถามหน่วยงานต่างๆ ว่า ต้องการที่จะอบรมในเรื่องอะไรบ้าง ให้ระบุ แล้วฝ่ายบุคคลก็จะเป็นคนจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย จากนั้น ก็จะเอาหลักสูตรที่ได้รับมานั้น มาทำงบประมาณ และทำเป็นโครงการการฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

งานอื่นๆ ทางด้าน HR ก็จะเป็นไปตามแนวทางนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงาน การบริหารค่าจ้าง การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ทุกอย่างล้วนแต่เป็นงานในลักษณะเชิงรับ และให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ โดยที่ไม่มีการวางแผนเชิงรุก และตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร และของธุรกิจ

แต่ในยุคนี้ มันเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้ว ธุรกิจต้องการความเร็วในการขับเคลื่อน และต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จนี้เอง ที่ต้องทำให้ฝ่ายบุคคล ต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการวางแผนและการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรบุคคลมากขึ้นกว่าในอดีตมาก

ดังนั้นสิ่งที่ HR ยุคนี้จำเป็นที่จะต้องมี และขาดไม่ได้เลย ก็คือ ความรู้ทางด้านธุรกิจ ทั้งแบบกว้างๆ ว่าธุรกิจคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไร และความรู้ในธุรกิจขององค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ อันหลังนี้ จะต้องรู้ลึกกันเลยทีเดียว

เพราะถ้า HR รู้แค่เพียงผิวๆ การวางแผนคน ก็จะเป็นแค่เพียงผิวๆ เช่นกัน HR จะต้องเข้าใจว่า ธุรกิจขององค์กรนั้นประกอบไปด้วยอะไร อย่างไร หน่วยงานไหนทำหน้าที่อะไร เชื่อมโยงกันอย่างไร และจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจของเราคืออะไร อะไรเป็นจุดขาย ฯลฯ

และสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ HR จะต้องรู้ให้ลึกก็คือ ภาพอนาคตของธุรกิจที่ตนทำงานอยู่ ว่าในอีก 1 – 3 ปีข้างหน้า ภาพของธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ภาพที่ HR เห็นจะต้องเป็นภาพเดียวกับ ผู้บริหารระดับสูงเห็น

จากนั้น HR จึงจะสามารถนำเอาภาพอนาคตแบบชัดๆ นั้น มากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกได้อย่างชัดเจน สามารถมองออกว่า

  • คนของเราตอนนี้เป็นอย่างไร ขาดอะไร ต้องเติมอะไร มีอะไรบ้างที่เติมไม่ทัน ต้องหาใหม่เข้ามา
  • พนักงานกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะเริ่มทำงานไม่ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า แล้วเราจะทำอย่างไรกับพนักงานกลุ่มนี้ ฯลฯ
  • พนักงานรุ่นใหม่ที่เหมาะกับธุรกิจ ควรจะเป็นอย่างไร
  • คนเก่งของเราในอนาคตต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง หาได้จากไหน 
  • ระบบการเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ จะต้องปรับปรุงไปอย่างไรบ้าง อะไรที่เก่าไปแล้ว อะไรที่ต้องสร้างใหม่ ฯลฯ

ภาพต่างๆ เหล่านี้ มันจะช่วยทำให้แผนงานของฝ่ายบุคคล เป็นแผนงานที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของธุรกิจ มากกว่าในอดีตที่เป็นแค่เพียงการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเท่านั้น

ดังนั้น HR ยุคปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าในธุรกิจของตนเองในเชิงลึก ยิ่งบางองค์กร พยายามที่จะผลักดันบทบาทของ HR ให้เป็น business partner ให้ได้ นั้น ยิ่งต้องทำให้พนักงานที่อยู่ในฝ่ายบุคคลทุกคนเข้าใจการบริหารธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม ถึงจะเป็น HR Business Partner ตัวจริงเสียงจริงเสียที

มิฉะนั้น ก็จะเจอแต่ตำแหน่ง HRBP ที่บางคนตอบไม่ได้แม้กระทั่งว่า ธุรกิจของบริษัทนั้นทำอะไร เป้าหมายคืออะไร ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ แปลว่า เราก็แค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเฉยๆ แต่ไม่ได้เป็น คู่คิดทางธุรกิจตัวจริงของธุรกิจเราเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: