ในหนึ่งองค์กร ควรมีจำนวนโครงสร้างเงินเดือนสักกี่โครงสร้างดี

มีคำถามจากท่านผู้อ่านว่า ที่บริษัทจะทำโครงสร้างเงินเดือน ปกติแล้วในหนึ่งบริษัทนั้น เขามีโครงสร้างเงินเดือนกันกี่โครงสร้าง ท่านผู้อ่านคิดว่าควรจะมีสักเท่าไหร่ดีครับ

ถ้าย้อนกลับไปในอดีตสัก 10 ปีที่แล้ว ในหนึ่งบริษัท ก็มักจะมีโครงสร้างเงินเดือนแค่เพียง 1 โครงสร้างเงินเดือนเท่านั้น โดยใช้โครงสร้างเงินเดือนอันเดียวนี้บริหารเงินเดือนพนักงานทุกคน ทุกระดับในบริษัท

บางองค์กรที่มีฝ่ายขาย และมีการให้ค่าคอมมิชชั่นกับพนักงานขาย ก็จะต้องทำโครงสร้างเงินเดือนออกมา 2 โครงสร้างเงินเดือน เพราะพนักงานขายจะไม่ได้เงินเดือนเท่ากับพนักงานที่ทำงานในบริษัทในระดับงานเดียวกัน เช่น พนักงานขาย กับเจ้าหน้าที่บุคคลอยู่ในระดับงานเดียวกัน คือ 4 เขาจะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน เพราะโครงสร้างของการจ่ายค่าจ้างระหว่างงานขาย กับงานในออฟฟิศ แตกต่างกันไป ดังนั้น ก็เลยต้องออกแบบโครงสร้างเงินเดือนแยกออกมาสำหรับพนักงานขายโดยเฉพาะ

แต่ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันเรื่องของการบริหารคนเก่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ องค์กรต้องการพนักงานในตำแหน่งงานหลักที่เก่งๆ เพื่อเข้ามาสร้างผลงานให้กับองค์กร ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนก็เลยไม่สามารถใช้แนวคิดเดิมในอดีตที่ว่า ทำโครงสร้างเงินเดือนเดียวแล้วบริหารพนักงานทุกตำแหน่งทุกระดับได้อีกต่อไป เพราะอาจจะแข่งขันในการจ้าง Talent ตัวจริงไม่ค่อยจะได้

ดังนั้นแนวโน้มของการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนก็จะเริ่มมีมากกว่า 1 โครงสร้างเงินเดือนในหนึ่งองค์กร เราลองมาดูว่า โดยทั่วไปแล้วเขาทำโครงสร้างเงินเดือนแยกกันในแบบไหนได้บ้าง

  • โครงสร้างเงินเดือนหลัก จะถือเป็นโครงสร้างเงินเดือนที่ใช้สำหรับการบริหารเงินเดือนพนักงานปกติทั่วไปขององค์กร ซึ่งก็อ้างอิงมาจากราคาตลาดที่ได้จากผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน

 

  • โครงสร้างเงินเดือนสำหรับระดับบริหาร บางองค์กรต้องการที่จะแยกเรื่องของรูปแบบค่าจ้างสำหรับผู้บริหารระดับสูง ก็จะมีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนสำหรับระดับบริหารออกจากโครงสร้างเงินเดือนหลัก เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและเก็บรักษาผู้บริหารมือดีๆ ได้มากขึ้น

 

  • โครงสร้างเงินเดือนของกลุ่มงานขาย อันนี้ยังคงถือเป็นอีกหนี่งโครงสร้างเงินเดือนที่ต้องแยกออก เนื่องจากรูปแบบการจ่ายค่าจ้างแตกต่างออกไปจากพนักงานปกติ ก็คือ เรากระตุ้นให้พนักงานขาย ขายของมากขึ้น ดังนั้น เราก็เลยให้คอมมิชชั่น โดยผูกกับยอดขาย ดังนั้นพระเอกในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานก็จะกลายเป็นคอมมิชชั่นไป ส่วนเงินเดือนก็เป็นเหมือนเงินพื้นฐานที่รับประกันว่าถ้าเดือนไหนขายไม่ได้ก็ยังพอมีเงินเดือนใช้อยู่บ้าง

 

  • โครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน ซึ่งจริงๆ ควรจะเรียกว่าโครงสร้างเงินวันมากกว่า ก็คือ จะออกแบบเป็นรายวัน เพื่อใช้สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการที่ทำงานโดยกินค่าแรงรายวัน การบริหาร การขึ้นเงินเดือน ก็แยกต่างหากออกไปจากพนักงานรายเดือน ดังนั้นองค์กรไหนที่มีกลุ่มพนักงานรายวันที่ทำงานในโรงงานเยอะหน่อย ก็มักจะมีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวันไว้เพื่อบริหารพนักงานกลุ่มนี้ต่างหากออกไป

 

  • โครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานที่เป็น Talent บางองค์กรที่มีการจัดการเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่ง ก็จะมีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานเก่งๆ กลุ่มนี้ไว้ต่างหาก เนื่องจากพนักงานเก่งๆ พวกนี้ผลงานจะดี และได้รับการขึ้นเงินเดือนที่สูงมากๆ ในแต่ละปี และองค์กรเองก็ต้องการที่จะเก็บรักษาพนักงานมือดีนี้ไว้ ก็เลยต้องออกแบบโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ให้แตกต่างออกไปจากโครงสร้างเงินเดือนหลัก

 

  • โครงสร้างเงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานหลัก ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจจะต้องอาศัยตำแหน่งงานหลักบางตำแหน่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ถ้าเราใช้โครงสร้างเงินเดือนหลักเพียงอันเดียวในการบริหารเงินเดือน ก็จะทำให้ตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ แต่ค่างานเท่ากับตำแหน่งงานสนับสนุนต้องกินเงินเดือนเท่ากัน ก็อาจจะไม่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาคนในตำแหน่งงานหลักไว้ได้ ดังนั้น แนวโน้มในยุคปัจจุบันก็คือ จะมีการแยกโครงสร้างเงินเดือนสำหรับกลุ่มตำแหน่งงานหลักออกต่างหาก ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องถูกพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันแล้วว่า นี่กลุ่มตำแหน่งงานที่เราต้องหา และเก็บรักษาไว้จริงๆ ก็จะมีแยกโครงสร้างเงินเดือนออกต่างหากได้เช่นกัน

เห็นแบบนี้แล้ว องค์กรของท่านน่าจะมีโครงสร้างเงินเดือนสักกี่โครงสร้างเงินเดือนดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: