มีเรื่องอะไรบ้างในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไม่ควรตัดสินใจเพียงคนเดียว

เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนพอสมควร เพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคน พอพูดถึงเรื่องคน ผู้จัดการบางคนก็ส่ายหน้า บางคนยังบอกเลยว่า ถ้าเลือกได้ ก็อยากที่จะทำงานคนเดียวมากกว่า ที่จะต้องมานั่งบริหารคนมากมายแบบนี้

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น มันเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งคนก็มีความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ รู้สึกอยากได้รับความเป็นธรรมในการบริหารคนจากองค์กร ก็เลยทำให้บางระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ไม่ควรจะถูกตัดสินจากคนใดคนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว ควรจะมีการพิจารณา และตัดสินใจโดยคนมากกว่า 1 คน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด

มีประเด็นอะไรบ้างในการบริหารคน ที่ไม่ควรที่จะตัดสินใจคนเดียว

  • การคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ในการตัดสินใจเลือกพนักงานเข้าทำงานนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น จึงควรพิจารณาจากผู้จัดการมากกว่า 1 คน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ได้ลำเอียง ไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัว

 

  • การจะไล่พนักงานออก อีกเรื่องที่ไม่ควรจะฟังธงจากผู้จัดการเพียงคนเดียวก็คือ การไล่พนักงานออก (ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงตามกฎหมายแรงงานนะครับ) การที่จะเลิกจ้างพนักงานคนไหนก็ตาม ควรจะมีการพิจารณากันให้ถ้วนถี่เช่นกัน ต้องมีการนำข้อมูลมาประกอบ และต้องอาศัยดุลยพินิจจากผู้บริหารมากกว่า 1 คน เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆ

 

  • การประเมินผลงานพนักงาน เรื่องของการประเมินผลงาน ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆ จะให้ผู้จัดการ หรือหัวหน้าเป็นผู้ประเมินผลงานของลูกน้องตนเอง แต่ถ้าเราต้องการให้เห็นผลงานจริงๆ ของพนักงาน เราจะต้องให้ผู้จัดการมากกว่า 1 คนพิจารณาผลงานของพนักงานประกอบด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมในการทำงานด้านต่างๆ เพราะหัวหน้าโดยตรงเพียงคนเดียวอาจจะมองไม่เห็นบางมุมมองของพนักงานก็เป็นได้

 

  • การขึ้นเงินเดือน การให้โบนัสกับพนักงาน อีกเรื่องที่ควรจะมีการพิจารณาให้รอบคอบ และอาจจะต้องขอความเห็นจากผู้บริหารคนอื่น ก็คือ การให้รางวัลพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส หรือการบอกว่าใครเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัท

 

  • การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งพนักงานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ก็ไม่ควรจะเป็นการพิจารณาจากหัวหน้าของพนักงานคนนั้นเพียงฝ่ายเดียว ควรจะมีการกำหนดคณะกรรมการ หรือต้องได้รับความเห็นจากผู้จัดการรอบข้างด้วย ว่าเหมาะหรือไม่ถ้าจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานคนนี้ เพราะเลื่อนไปแล้วจะต้องมั่นใจว่า พนักงานจะสามารถทำงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

ประเด็นดังกล่าว เวลาที่จะต้องพิจารณา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และเป็นธรรมต่อพนักงาน และต่อบริษัท โดยทั่วไปก็จะมีการกำหนดเป็นคณะหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ขึ้นมาพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายบุคคลจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องเหล่านั้นให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เป็นการใช้อารมณ์และความรู้สึกของแต่ละบุคคลมากจนเกินไป

องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งก็มีการกำหนดประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ ว่าไม่ควรจะปล่อยให้ผู้จัดการเป็นคนพิจารณาเพียงคนเดียว เช่น Google จากหนังสือเรื่อง Work Rules ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่า มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องเข้าข่ายพิจารณากันเป็นคณะกรรมการกันเลย

และถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเป็นธรรม อธิบายได้ โปร่งใส พนักงานทุกคนในองค์กรนั้นก็จะเกิดความเชื่อมั่นในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และยิ่งทำให้พนักงานเต็มที่กับการทำงาน และรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้นอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: