พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของหัวหน้า ที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร

ได้อ่านบทความใหม่ล่าสุดจากนิตยสาร HR Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน 2019 ชื่อบทความว่า Building a better boss ซึ่งเขียนโดย Dori Meinert ซึ่งบทความนี้ ได้เขียนถึงประเด็นของการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นนายคนอี่น ว่าเป็นสาเหตุสำคัญมากที่จะทำให้พนักงานสร้างผลงานได้ดี หรือไม่ดี

ผมไปสะดุดกับงานวิจัยของบทความนี้ ซี่งได้เก็บข้อมูลจากพนักงานจำนวน 1,043 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นที่ว่า อะไรที่เป็นพฤติกรรมของคนที่เป็นนาย ที่ทำให้พนักงานต้องลาออกจากองค์กรไป ซึ่งอ่านแล้วก็เหมือนกับว่า น่าจะนำมาถ่ายทอดกันต่อ เผื่อท่านผู้อ่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพนักงานที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าคนอื่น มาดูกันครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้าง

  • Show disrespect for employees in lesser positions พฤติกรรมแรกก็คือ การแสดงออกถึงการไม่ยอมรับนับถือ รวมถึงการดูถูกพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่า

 

  • Break Promises นายประเภท สัญญา ไม่เป็นสัญญา รับปากอะไรพนักงานไว้แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับปากไว้ และมักจะมีข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเสมอ

 

  • Overwork employees มอบหมายงานให้กับพนักงานแบบมากเกินไป ให้งานที่นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่กำหนดไว้แบบมากจนเกินไป จนพนักงานไม่สามารถรับได้จริงๆ บางคนก็ใช้งานพนักงานแบบหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่มอบหมาย และเวลาในการทำงานที่ใช้งานทุกที่ทุกเวลา

 

  • Have unrealistic expectations มักจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคาดหวังในผลงานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง บางคนก็ตั้งเป้าหมายแบบสูงเกินไปจนพนักงานรู้สึกว่าทำยังไงก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนี้แน่ๆ

 

  • Play favorites ก็คือ การเลือกที่รักมักที่ชัง มีพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ ลำเอียง พนักงานที่ได้ดี ก็คือ พนักงานที่เป็นที่รัก แม้ว่าผลงานจะไม่ได้ดีอะไรเลย บางคนผลงานดี แต่ไม่เป็นที่รัก ก็จะมีปัญหาตลอด

 

  • Gossip about other employees ชอบนินทาพนักงานคนอื่นให้พนักงานอีกคนฟัง บางครั้งก็ไปนินทาให้กับผู้จัดการฝ่ายอื่นได้ฟัง ทั้งๆ ที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้น

 

  • Be overly critical เวลาที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์พนักงานคนไหน ก็มักจะมีการบวกเรื่องราวเข้าไปอีกมากมาย รวมทั้งบางครั้ง ก็พูดให้มันดูเวอร์เกินจริงไปมาก

 

  • Micromanage their employees ล้วงลึก ลงรายละเอียดทุกจุดในงานของลูกน้องตนเอง ไม่ปล่อยให้พนักงานได้มีโอกาสในการคิดตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเลย แต่จะเข้าไปยุ่มย่ามในการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งรายละเอียดที่ไม่จำเป็นก็ขอมีส่วนเข้าไปร่วมด้วย

 

  • Don’t listen when employees voice their opinions ไม่เคยสนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เวลาที่พนักงานแสดงความเห็น หรือมีการเสนอข้อคิดใหม่ๆ บางอย่างในการทำงาน นายคนนี้ก็มักจะไม่ฟัง หรือทำเป็นฟัง แต่จริงๆ ไม่เคยสนใจความเห็นของพนักงานใดๆ เลย

อ่านดูแล้วคุ้นๆ มั้ยครับ ผมคิดว่า นายที่แย่ๆ ทั้งโลกคงจะมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ แต่ความแย่ของนายนี่แหละครับ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในการทำงานของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

จากงานวิจัยชิ้นเดียวกัน ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นายที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อพนักงาน จะทำให้ต้องสูญเสียพนักงานมือดีไป และทำให้ผลงานของหน่วยงานมีปัญหา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลงานขององค์กรในที่สุด

แต่ถ้านายที่ดี เป็นที่ยอมรับของพนักงาน ผลงานของพนักงานก็จะออกมาดีด้วย ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานของหน่วยงาน และองค์กรในทางที่ดีเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: