ระบบค่าตอบแทนขององค์กรท่าน มุ่งตอบแทนกลุ่ม Talent จริงหรือไม่

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในยุคปัจจุบันนี้ หลักการจะมุ่งเน้นไปที่การตอบแทนพนักงานที่เป็นกลุ่ม Talent เป็นหลัก หรือถ้าจะพูดให้ง่ายเข้าก็คือ ระบบค่าตอบแทนขององค์กรจะต้องมุ่งเน้นไปยังกลุ่มพนักงานที่สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่ม Talent ตัวจริง ก็ต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ตัวก็คือ ผลงานที่ทำได้ กับ ศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต

คำถามก็คือ แล้วระบบการบริหารค่าตอบแทนององค์กรท่านเอง มุ่งตอบแทนพนักงานกลุ่มไหนเป็นหลักบ้าง

จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการการบริหารค่าตอบแทนมานาน บอกได้เลยว่า ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีองค์กรไหนที่จะมุ่งเน้นตอบแทนพนักงานเก่งๆ อย่างแตกต่าง และอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่มักจะมองในภาพรวมในการตอบแทนพนักงานในองค์กรมากกว่า ผมคิดว่าในประเด็นนี้ ทัศนคติและแนวคิดในการบริหารคน ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของท่านนั้น มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่า เราจะบริหารค่าตอบแทนกลุ่ม Talent แบบไหน

  • ผู้บริหารที่มองพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน ผู้บริหารบางท่านมีมุมมองในการบริหารคนแบบเท่าเทียมกัน ไม่อยากให้เกิดความแตกแยก ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ดังนั้น การให้รางวัลผลงานพนักงาน ก็เลยไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก ดังจะเห็นได้จาก การขึ้นเงินเดือนระหว่างพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น กับพนักงานที่มีผลงานแย่มาก อยู่ในอัตราที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ ผู้บริหารให้เหตุผลว่าผลงานขององค์กรล้วนแต่มาจากพนักงานทุกคน ดังนั้นก็ไม่ควรที่จะให้รางวัลที่แตกต่างกัน ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

 

  • ผู้บริหารที่มุ่งเน้นพนักงานที่เป็น Star Talent จริงๆ ผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีทัศนคติในการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานที่ดี พนักงานคนไหนที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นมากๆ อีกทั้งยังสามารถที่จะคิด ริเริ่ม แนวทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ จนกระทั่งธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั้น ผู้บริหารกลุ่มนี้จะตอบแทนเขาอย่างสาสม กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส หรือแม้กระทั่งเงินเพิ่มพิเศษ ก็จะมุ่งไปที่กลุ่มพนักงานที่สร้างผลงานที่ดีกลุ่มนี้อย่างแตกต่างจากกลุ่มอื่น เขาให้เหตุผลว่า พนักงานกลุ่มนี้แหละคือ อนาคตของบริษัท ซึ่งถ้าเราไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้ เขาก็จะไปสร้างอนาคตให้กับองค์กรอื่นได้เช่นกัน ผู้บริหารกลุ่มนี้จะไม่ให้รางวัลตอบแทนกับพนักงานที่มีผลงานแย่ๆ ก็คือ จะเน้นไปที่พนักงานที่ทำผลงานในระดับดี ดีมาก และโดดเด่นเป็นหลัก ส่วนใครต่ำกว่านั้น ก็จะให้น้อย จนถึงไม่ให้เลยก็มี

แค่แนวความคิดของผู้บริหารที่แตกต่างกันในสองประการข้างต้น ก็ทำให้การออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

จริงๆ ก็ไม่มีใครผิด เพียงแต่อยู่ที่ว่า ธุรกิจของเรานั้น มีการแข่งขันที่สูงสักแค่ไหน และต้องการคนเก่งในการผลักดันผลงานขององค์กรไปสู่ยุคใหม่ๆ สักแค่ไหน และที่สำคัญ เราทำงานกันเป็นทีมจริงๆ หรือเป็นการสร้างผลงานแบบรายบุคคล สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการออกแบบระบบการให้รางวัลพนักงานทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี แนวโน้มในการวางระบบบริหารค่าตอบแทนในยุคอนาคตนั้น แนวทางมุ่งไปที่การตอบแทนพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่เป็น Talent แบบแตกต่างมากๆ จะไม่มุ่งตอบแทนทุกคนแบบเท่ากัน

แนวความคิดก็คือ ใครทำผลงานได้ดีมาก และฝากอนาคตของบริษัทไว้ได้ ก็จะให้ตอบแทนมากกว่าคนอื่น ใครที่เป็นพนักงานที่สร้างผลงานในระดับดี ก็มีรางวัลตอบแทนให้เช่นกัน แต่ก็จะแตกต่างกับกลุ่มโดดเด่น เรียกว่าต่างแบบสิ้นเชิงกันเลย

ส่วนบ้านเราเองนั้น จะมุ่งเน้นไปทางไหนนั้น อันนี้พูดยากมากครับ บางองค์กร HR ก็เน้นกฎหมายจนเกินไป จนไม่สามารถที่จะออกแบบระบบให้ตอบแทน Talent ได้จริงๆ บางองค์กรก็พยายามที่จะให้ทุกคนแบบพอๆ กัน บางองค์กรก็ยังยึดกับระบบอาวุโสอย่างมาก บางองค์กรก็มองว่าพนักงานที่ทำงานแย่ๆ ก็ยังคงเป็นพนักงาน จะไม่ให้เขาไม่ได้ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี แนวโน้มในอนาคตมันมาแน่ๆ ว่า เราควรจะตอบแทนพนักงานที่เป็น Talent อย่างแตกต่าง ส่วนพนักงานที่มีผลงานแย่ๆ ก็ต้องวางแผนพัฒนาเขาก่อน จนกว่าผลงานจะอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจะได้รับรางวัลผลงานตามเกณฑ์

ท่านผู้อ่านล่ะครับ เชื่ออย่างไรกับเรื่องนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: