การบริหารค่าตอบแทน สำหรับคนเก่ง (Talent) ขององค์กร ตอนที่ 1

ประเด็นในวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่ถือว่าเป็นมือดีขององค์กร หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Talent หรือบางแห่งก็เรียกกันว่า High Potential ว่า เราควรจะมีวิธีการในการบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนกลุ่มนี้อย่างไรกันบ้าง

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันต่อเนื่องอนาคต ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจะมุ่งเน้นไปที่คนเก่งขององค์กร ไม่ว่าการสรรหาคัดเลือก ก็ต้องหาคนที่เก่ง คนที่ใช่เข้ามา เพื่อที่จะได้พัฒนาได้เร็วขึ้น และสร้างผลงานที่ดี และถ้าพนักงานคนไหนที่สร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อีก พนักงานคนนี้ก็จะกลายเป็นคนเก่งขององค์กร ซึ่งก็จะจัดอยู่ในกลุ่มคนเก่งที่องค์กรจะต้องบริหารจัดการให้ดี

ในมุมของการบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนเก่งนั้น ก็สามารถแบ่งออกเป็นค่าตอบแทน 2 ประเภท ก็คือ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  • เงินเดือน แน่นอนว่า พนักงานมือดีขององค์กร ย่อมต้องได้รับเงินเดือนตอบแทนความเก่งของตนเองที่สูงกว่าพนักงานที่มีผลงานดีปกติอย่างมีนัยสำคัญ โดยปกติแล้วพนักงานที่เป็นคนเก่งขององค์กร จะสร้างผลงานออกมาในระดับโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างมาก ดังนั้น ในการตอบแทนเรื่องของเงินเดือน ก็จะเป็นการขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูงมาก เช่น ถ้าผลงานเฉลี่ยนปกติได้ 5% คนที่เป็นคนเก่งขององค์กร ก็จะได้อย่างน้อย 10% หรือมากกว่า บางแห่งคนเก่งบอกเลยว่า ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15% แน่นอน ด้วยเหตุนี้เอง ก็เลยทำให้คนเก่งขององค์กร มีเงินเดือนที่ก้าวกระโดดมาก และก็จะทำให้เขาวิ่งไปชนเพดานเงินเดือนเร็วกว่าคนอื่น ดังนั้น ก็มีการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเงินเดือนของคนเก่ง ว่า อาจจะใช้การยกโครงสร้างเงินเดือนขึ้นจากโครงสร้างเงินเดือนปกติ ก็ยกขึ้นอีก 25% ให้เป็นโครงสร้างเงินเดือนสำหรับคนเก่ง ดังนั้นคนเก่งก็จะตันในอัตราที่สูงกว่าพนักงานปกติ หรือบางองค์กรก็ต่อ maximum ของกระบอกเงินเดือนออกไปอีก 25-30% ก็ได้ และกำหนดให้ส่วนขยายนี้เป็นสิทธิของพนักงานที่เป็น Talent เท่านั้น

 

  • โบนัส คนเก่ง ก็จะได้รับโบนัสในอัตราที่สูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเราต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น นอกจากเงินเดือนที่ปรับให้เยอะแล้ว ก็ยังมีเรื่องของโบนัสที่ต้องกำหนดให้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับพนักงานผลงานดีปกติด้วยเช่นกัน ปกติพนักงานมือดีขององค์กร มักจะสร้างผลงานได้อย่างสูงมาก อีกทั้งยังมีเรื่องของพฤติกรรมที่โดดเด่นอีกด้วย การจ่ายโบนัสสำหรับคนเก่งขององค์กรก็มักจะมีการบวกอัตราโบนัสเพิ่มเติมให้อีกประมาณ 1-2 เดือนจากโบนัสในระดับสูงสุดที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าองค์กรกำหนดโบนัสเฉลี่ยไว้ที่ 3 เดือน และใครผลงานดีจะได้ 4 เดือน คนเก่งหรือ กลุ่ม Talent ก็อาจจะได้ถึง 5-6 เดือนมากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีผลงานที่ดีกว่ามาตรฐานขึ้นไปอีก เป็นต้น

 

  • Retention Bonus บางองค์กรนอกจากโบนัสตามผลงานแล้ว ยังบวกด้วย Retention Bonus เพิ่มเติมให้อีก ก็คือ เป็นรูปแบบโบนัสที่ให้เพื่อจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ และมักจะให้กับคนเก่งขององค์กรเท่านั้น ก็คือ เอาอายุงานมาคำนวณโบนัสส่วนเพิ่มเติมให้กับ Talent

 

  • ให้หุ้น บางองค์กรก็ให้หุ้นกับพนักงานเก่งๆ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เรียกว่า ค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว กล่าวคือ ถ้าคนเก่งสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี การให้หุ้น หรือให้สิทธิซื้อหุ้นในราคา par ก็จะทำให้พนักงานมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในส่วนต่างตรงนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอยู่นาน และยิ่งมูลค่าเพิ่มได้มาก ก็จะได้เงินในส่วนนี้มากขึ้นเช่นกัน องค์กรขนาดใหญ่จึงมักจะให้หุ้น หรือให้ Options แก่พนักงานเก่งๆ เพื่อกระตุ้นในพนักงานมองผลงานในระยะยาวด้วยเช่นกัน

จะสังเกตได้ว่า คนเก่ง หรือ Talent หรือ High Potential หรือ Star talent ฯลฯ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะนี่คือคนสร้างอนาคตขององค์กร ดังนั้นในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ก็จะต้องมีความโดดเด่น แตกต่าง และจูงใจพนักงานมากพอที่จะรักษาความเก่งของตนเองไว้ได้

จะเห็นได้ว่า เราใช้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น ก็คือ เงินเดือน ระยะกลางๆ ก็คือโบนัส และ Retention Bonus และระยะยาวก็คือ ผลตอบแทนจากมูลค่าหุ้นของบริษัท มาเป็นองค์ประกอบสำหรับการออกแบบรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับพนักงานเก่งๆ ขององค์กร

พรุ่งนี้จะมาต่อในเรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินกันบ้าง ว่าจะมีอะไรบ้าง ที่เราควรจะจัดให้กับ Talent ขององค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: